Рођена је 31.VII 1950. године у Бајиној Башти. Основну и средњу школу завршила је у Београду. На Филолошком факултету дипломирала је 1974. године на Групи за југословенске књижевности и општу књижевност. Радила је као професор српског језика у Једанаестој и Дванаестој београдској гимназији а краће време и у основној школи. На Филолошком факултету стекла је звање специјалисте за наставу српског језика и књижевности а 1983. изабрана је за асистента-приправника на предмету Методика наставе књижевности и српског језика.

Завршила је последипломске студије на Смеру за примењену лингвистику и методику наставе и за магистарски рад Методички приступ збирци приповедне прозе добила је 1990. године награду Вукове задужбине из Фонда Николе Вученова. Докторску дисертацију Књижевно дело Борисава Станковића у средњошколској настави одбранила је на Филолошком факултету у Београду 1997. године.

Сада је редовни професор на предмету Методика наставе књижевности и српског језика на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду. Држи предавања на следећим предметима: Увод у Методику 05, Методика наставе књижевности, Методика наставе књижевности и српског језика, Методичка пракса 06, Методика наставе књижевности и српског језика (изборни курс са проф. др З. Мркаљ), Класици српске књижевности (изборни курс), Интернет и књижевност у настави (координатор изборног курса); Методика наставе књижевности (мастер курс са проф. др З. Мркаљ); Књижевно дело и читалачке компетенције ученика (курс на докторским студијама). Од 2001. до 2006. била је по позиву гостујући професор на Филозофском факултету у Београду на предмету Методика језичког образовања. Учествовала је у већем броју стручних, домаћих развојних, стратешких и иновационих пројеката и у међународним научним пројектима.

Бави се проучавањем Методике, Методологије, Дидактике, Науке о књижевности и Српске књижевности. Из ових области објавила је више књига, научних студија, методичких огледа, расправа и интерпретација, као и уџбеника за основну школу. Значајније су следеће књиге: Методички приступ збирци приповедне прозе (Београд, 1994), Књижевно дело Борисава Станковића у настави (Београд, 2002), Одабране наставне интерпретације: друго, допуњено издање (Београд, 2004), Проучавање хумористичке прозе у настави (Београд, 2008). У оквиру научног рада учествовала је са рефератима и саопштењима на научним скуповима у земљи и иностранству и са предавањима студентима на домаћим универзитетима и на универзитетима изван земље. Дугогодишњи је члан Управе Друштва за српски језик и књижевност. Обављала је функцију главног и одговорног уредника часописа “Књижевност и језик” од 2004. до 2012. Од 2007. године је председник Савеза славистичких друштава Србије, а од 2008. председник Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта. Члан је Међународног комитета слависта (потпредседник), Националног просветног савета Републике Србије и продекан за наставу Филолошког факултета.

др Љиљана Бајић – БИБЛИОГРАФИЈА