Рођена 4. фебруара 1949. године у Госпићу. Основну школу и гимназију похађала у Београду. Завршила Групу за југословенску књижевност и српскохрватски језик на Филолошком факултету у Београду (дипломирала 1972). Похађала постдипломске студије на истом факултету, на смеру за науку о књижевности; магистрирала 1977, одбранивши рад Живот Стефана Немање од Стефана Првовенчаног. Звање доктора наука стекла 1990, одбранивши дисертацију Доментијаново књижевно дело.
Године 1978. изабрана за асистента за предмет Средњовековна књижевност на Одсеку за југословенске књижевности Филолошког факултета; за доцента за исти предмет бирана 1991., за ванредног професора 2000. а за редовног 2005. године.
Током 1984. године била је на вишемесечном студијском боравку у Грчкој, као стипендиста грчке владе. Током 1986. боравила у Прагу и Букурешту, где је проучавала српске рукописе у тамошњим збиркама.
У периоду 1996.- 1999. учествовала је у факултетском научном пројекту Средњовековна српска уметничка проза и поезија (руководилац проф. др Ђорђе Трифуновић). Од 2002. до 2007. сарађивала је у научно-истраживачком пројекту Поетика и семантика приповедања (руководилац проф. др Душан Иванић). Од 2011. сарадник је на пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника црквенословенског језика српске редакције (носилац: Институт за српски језик САНУ).
Почевши од 1979, учествовала, са рефератима и саопштењима, на више домаћих и међународних научних скупова и конгреса. Априла 2004. године добила је награду из Фонда Александра Арнаутовића за допринос у изучавању старе српске књижевности.

др Љиљана Јухас-Георгиевска – БИБЛИОГРАФИЈА