ДОЦ. ДР МИНА ЂУРИЋ – БИОГРАФИЈА

Мина Ђурић je рођена у Београду, 30. 3. 1987. године.

ОБРАЗОВАЊЕ

Основну школу и гимназију општег типа завршила je као носилац Вукове дипломе и ђак генерације, а уз то је завршила нижу и средњу музичку школу.
Године 2006. уписала је Филолошки факултет Универзитета у Београду, Групу за српску књижевност и језик са општом књижевношћу на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Током основних студија положила je 48 испита, од чега осам факултативно, додатно изабраних са Kатедара за германистику, славистистику и општу књижевност са теоријом књижевности; дипломирала је 2010. године, као студент генерације Филолошког факултета са просечном оценом током студија 10.00.
Одбранивши мастер рад, 2011. године завршила je мастер студије на Филолошком факултету, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, са просечном оценом током студија 10.00. Докторске студије на Филолошком факултету у Београду, модул Књижевност, уписала је школске 2011/2012. године, положила је све испите на докторским студијама са просеком 10.00. Докторска дисертација „Модернизација српске прозе 20. века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса”, чија је тема одобрена 2014. године, одбрањена је 22. августа 2017. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, пред петочланом стручном Комисијом, чиме се стекло звање доктора наука – филолошке науке.

ЗАПОСЛЕЊЕ И АНГАЖОВАЊЕ

Од марта 2011. до марта 2012. године Мина Ђурић била је запослена као истраживач-приправник на Институту за књижевност и уметност у Београду, у оквиру пројекта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (178011); била је секретар истог пројекта од новембра 2011. до марта 2012. године.
Од марта 2012. до децембра 2012. године била је у звању сарадника у настави за ужу научну област Српска књижевност, на предметима Српске књижевности 20. века, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Од децембра 2012. до марта 2018. године радила је у звању асистента за ужу научну област Српска књижевност, на предметима Српске књижевности 20. века, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Од марта 2018. године ради у звању доцента за ужу научну област Српска књижевност, на предмету Српска књижевност 20. века, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, у оквиру предмета и курсева за Групе 01, 05, 06 (Српска књижевност 20. века, Српска књижевност 20. века 1, Српска књижевност 20. века 2, Семинар из српске књижевности 20. века, Српска књижевност од модерне до постмодернизма, Тумачење књижевног дела 1: Савремена поезија, Тумачење књижевног дела 2: Савремена проза), док сарађује на предметима Класици српске књижевности 1 и 2, Класици српске књижевности и Интернет и књижевност у настави. Спољни је сарадник на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности XX века: национални и европски контекст (178016) Института за књижевност и уметност у Београду.
Сарађује као лектор за часове конверзације страним студентима на Семинару српског језика, књижевности и културе при Међународном славистичком центру на Филолошком факултету у Београду (2010–2018), била је ангажована као секретар Скупа слависта (2009, 2010. године) и као један од предавача по позиву за стране студенте слависте у оквиру њихових истраживачких боравака при Међународном славистичком центру и на Филолошком факултету у Београду (2015, 2017, 2018. 2019. године).
У Центру за српски језик као страни на Филолошком факултету Универзитета у Београду Мина Ђурић је држала часове српског језика страним студентима (током семестра и летњег курса), а сарађивала је и као један од предавача српског језика у оквиру пројеката Свет у Србији и Србија за Србе из региона, подржаних од стране Владе Републике Србије и ресорних министарстава (ангажовања током школске 2012/2013, 2013/2014. године).
Од 2009. године учествовала је у многим организационим облицима рада Друштва за српски језик и књижевност Србије – била је технички секретар, један од реализатора првог такмичења Књижевна олимпијада, сарађивала је у организацији и реализацији семинара за наставнике, као и такмичења ученика из књижевности, језика и језичке културе, била је лектор и коректор при објављивању издања Друштва, аутор тестова за такмичење Књижевна олимпијада од општинског до Републичког нивоа. Члан је Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије.
Мина Ђурић је учествовала и у наставним активностима ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних удружења и институција, програми едукације наставника). У оквиру Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. Завода за унапређивање образовања и васпитања Мина Ђурић била је регистрована као реализатор семинара Ка савременој настави српског језика и књижевности II и Републичког зимског семинара Друштва за српски језик и књижевност Србије (на којима је протеклих година одржала неколико радионица наставницима и професорима српског језика и књижевности основних и средњих школа). У оквиру Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. Завода за унапређивање образовања и васпитања Мина Ђурић је била регистрована и као реализатор семинара Стваралачке активности у настави књижевности Удружења за промоцију, усавршавање и развој образовања Нови Логос за наставнике и професоре српског језика и књижевности (на којем је такође била приређивач предавања и радионица). У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. Завода за унапређивање образовања и васпитања Мина Ђурић је била регистрована као реализатор семинара Планирање у настави српског језика и књижевности и Савремени теоријски приступи тумачењу књижевноуметничког текста у настави српског језика и књижевности КЛЕТТ-а, друштва за развој образовања (при којима су одржане радионице за наставнике српског језика и књижевности). У Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. Завода за унапређивање образовања и васпитања др Мина Ђурић је регистрована као реализатор семинара Ка савременој настави српског језика и књижевности II и Републичког зимског семинара Друштва за српски језик и књижевност Србије, као и семинара Планирање у настави српског језика и књижевности КЛЕТТ-а, друштва за развој образовања.
Мина Ђурић је била члан и технички секретар Оранизационог одбора XVI међународног конгреса слависта, при коме је сарађивала у техничком делу организације Конгреса, који се одржао у Београду од 20. до 27. августа 2018. године. Од 2017. године члан је међународне Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта, као и члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије.

НАГРАДЕ

Мина Ђурић је добитник низа награда и признања за успех у школовању и радне резултате: студент je генерације Филолошког факултета Универзитета у Београду; добитник награде „Проф. др Радмила Милентијевић” за мастер рад одбрањен на Филолошком факултету у Београду; „Бранкове награде” Матице српске за дипломски рад; награде „Владан Недић” за семинарски рад и истраживање из области народне књижевности на Филолошком факултету у Београду; награде Филолошког факултета за прикупљени материјал, етнографску грађу и насталу теренску збирку; награде за есеј о Владиславу Петковићу Дису на 47. Дисовом пролећу; признања за савремену књижевну критику посвећену роману Гроздане Олујић; награде проф. Габријеле Шуберт из Јене за најбољег студента славистике који одржава и продубљује германско-славистичке односе и везе у култури, књижевности и традицији; награде Россотрудничество за културну, уметничку и научну делатност у оквиру словенских земаља, а посебно Србије и Русије; признање Британске школе у Кувајту за културно-уметничку презентацију српске културе и традиционалне баштине и других награда. Победила je на конкурсу ERSTE банке као најбољи студент друштвених и хуманистичких наука 2010. године; била је један од сто најуспешнијих студената у Србији и лауреат Eurobank конкурса 2009. године; најбољи делегат Унеска на конференцији БИМУН 2011, представник Србије на Унесковом омладинском форуму у Паризу (7th Youth Forum UNESCO, Paris, 2011). Мина Ђурић је добитник Захвалнице за залагање и допринос раду Друштва за српски језик и књижевност Србије, уручене на 60. Републичком зимском семинару за наставнике српског језика и књижевности, 1. 2. 2019. године, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

СТИПЕНДИЈЕ И УСАВРШАВАЊА

Од 2005. године до запослења Мина Ђурић је била стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка. Од 2005. године до запослења Мина Ђурић је била стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.
Добитник је ДААД стипендије за Интернационалну летњу школу књижевности и језика у Немачкој (31. Internationale Sommer-Universität, 2009).
Пет година узастопно била је полазник-стипендиста интернационалне летње школе посвећене делу Џејмса Џојса у Трсту (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Добитник је стипендије на Институту за сорабистику у Лајпцигу; стипендије за учешће у летњој школи посвећеној делу Џејмса Џојса у Даблину.
Као стипендиста била је на истраживачком бораваку у престижној Фондацији Џејмса Џојса у Цириху, поводом прикупљања материјала и рада на докторској дисертацији, у својству гостујућег истраживача, августа 2014. године.
Током децембра 2018. године ради научноистраживачког боравка била је на Универзитету у Келну.

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ

Мина Ђурић је одржала следећа предавања по позиву у оквиру еминентних институција у земљи и иностранству:
• На Институту за славистику Универзитета у Хамбургу, одржано гостујуће предавање „Onomatopöie in der Literatur des 20. Jahrhunderts”, у новембру 2016. године.
• На Институту за славистику Универзитета у Келну одржано предавање по позиву „Die Modernisierungsprozesse in der Literatur des 20. Jahrhunderts”, у новембру 2016.
• На Институту за славистику Универзитета у Келну одржано предавање по позиву „Byzantinisches Erbe in der Poetik der serbischen Literatur des XX Jahrhunderts”, у јулу 2017.
• На позив Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” у Краљеву, одржано је предавање по позиву „Књижевност ’у пожару столећа’: Ратни другови Дана шестог”, у оквиру серијала Велике речи, Велики рат, 2014. године.
• За стране слависте који су били на истраживачком боравку при Међународном славистичком центру и на Филолошком факултету Универзитета у Београду одржана су три предавања по позиву на теме из српске књижевности 20. века (2015, 2017, 2018, 2019).
• На Универзитету у Сегедину, у оквиру Еразмус+ програма, одржана су предавања „The Periodization of 20th-century Serbian Literature (The Role and the Significance of the Most Important Authors)” и „Serbian Literature and its European Context (The Reception Process and the Translational Problems)”, у марту 2019. године.

ЧЛАНСТВА У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НАЦИОНАЛНОГ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОГ НИВОА

• Члан Организационог одбора XVI међународног конгреса слависта и технички секретар (2013–2018);
• Члан Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта;
• Члан Италијанске фондације Џејмса Џојса (The James Joyce Italian Foundation); • Члан Друштва „Џон Апдајк” (The John Updike Society);
• Члан Ужег састава Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије и заменик секретара;
• Члан Управног одбора Савеза славистичких друштава Србије и технички секретар;
• Члан Савета Вукове задужбине;
• Члан жирија за доделу награде за есеј о Дисовом стваралаштву 2013, 2014, 2017. и 2018. године у оквиру 50, 51, 54. и 55. „Дисовог пролећа”, у организацији Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” из Чачка и Одбора „Дисовог пролећа”;
• Члан жирија за доделу награде „Мирослав Антић”, 2019;
• Члан рецензентског тима италијанског часописа Ticontre. Teoria Testo Traduzione;
• Члан рецензенатског тима часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду;
• Члан рецензенатског тима часописа Наслеђе, ФИЛУМ, Крагујевац;
• Члан рецензентских тимова за међународне зборнике радова;
• Члан рецензентског тима уџбеничке и научне литературе за књижевност у земљи и иностранству;
• Члан Интернационалне фондације Џејмса Џојса (2014);
• Члан Асоцијације за словенске, источноевропске и евроазијске студије (2013/2014).

УЧЕШЋА У КОМИСИЈАМА

Мина Ђурић је била члан више националних и интернационалних комисија. • Члан Комисија за одбрану завршних, дипломских радова на основним академским студијама Филолошког факултета у Београду. • Члан Комисија за преглед и оцену завршних радова на академским мастер студијама Филолошког факултета Универзитета у Београду. • По добијању звања доцента, ментор при изради, прегледу, оцени и одбрани дипломских радова на основним академским студијама Филолошког факултета у Београду. • Члан комисија за одобрење теме за израде докторских дисертација. • Сарађивала је као један од чланова међународне Комисије за припрему Конкурса, преглед приспеле документације, оцену интервјуа и избор студената за мастер програм „Културна и интелектуална историја између Истока и Запада” (школска 2017/2018), који се одвија на Институту за славистику Универзитета у Келну. • Члан Комисија за испите на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду; члан Комисије за ревизију библиотечког фонда Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима 2013. године. • Члан Комисије за представљање програма основних и мастер студија на Дану „Отворених врата” Филолошког факултета Универзитета у Београду. • Члан Републичке комисије на такмичењу из књижевности основних и средњих школа у Сремским Карловцима – Књижевна олимпијада; члан Републичке комисије на такмичењу из српског језика и језичке културе ученика основне и средњих школа у Тршићу; један од аутора тестова за такмичење Књижевна олимпијада од општинског до Републичког нивоа. • Била је члан Комисије на Републичком такмичењу из књижевности ученика основних и средњих школа, полазника Регионалног центра за таленте (2015). • Члан Републичке комисије на такмичењу за најбоље литерарне секције основних и средњих школа Србије, Литерарне секције – Награда „Проф. др Слободан Ж. Марковић” у организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије, као један од потписника Правилника за установљавање награде „Слободан Ж. Марковић” Друштва за српски језик и књижевност Србије за најбоље литерарне секције. • У марту 2017. године била је члан Жирија на такмичењу рецитатора Секције за сценске уметности Филолошког факултета Универзитета у Београду. • Члан жирија 13. такмичења рецитатора у организацији Савеза слепих Србије, април 2019.

ПРОМОЦИЈА И ПОПУЛАРИЗАЦИJА НАУКЕ

Мина Ђурић активно сарађује на пољу популаризације науке о књижевности, као и на промоцији српске књижевности у контексту светске и светске књижевности у нашој земљи. Учествовала је у многобројним научним и наставним активностима ван студијских програма, које су доприносиле популаризацији науке, а међу којима се издвајају следећа учешћа на књижевним трибинама, округлим столовима, промоцијама:
1. Излагање на округлом столу поводом Дана словенске писмености, Језик, књижевност и култура у словенском простору, Крагујевац, 2012;
2. Учествовање на округлом столу Академик Војислав Ђурић – 100 година од рођења, Крагујевац, 2012;
3. Излагање у оквиру трибине посвећене Антологији француске поезије XX века, Коларчева задужбина, Београд, 2013;
4. Учешће са рефератом на 50. Београдским међународним сусретима писаца, округли сто о стваралаштву Рада Драинца, Београд, 2013;
5. Излагање и разговор са гошћом-песникињом Моником Ринк у оквиру манифестације Светски дан поезије у организацији Културног центра Београд, 2014;
6. Учешће на свечаној академији Der Philologe Vuk Stefanović Karadžić und Wien, представљање књиге и уредничког остварења Vuk Stefanović Karadžić, Мündliches Volksgut der Serben на немачком језику, Библиотека Скупштине града Беча, 2014;
7. Излагање на позив колега студената при представљању прве године рада Студентског књижевног листа Весна Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски културни центар, 2014;
8. Учешће у програмима Друштва „Свети Сава” у Београду (2012–2014);
9. Учешће у организацији Сабора духовне поезије у Београду (2012–2014);
10. Излагање и учешће у разговору у оквиру Округлог стола, организованог поводом обележавања Светског дана поезије, у дискусионом програму Разговарате ли о поезији? Вратимо стварност поезији: савремена поезија и настава књижевности, одржаном у Галерији Артгет, Културни центар, Београд, 2015;
11. Учешће на промоцији књиге Сонети. Ватре проф. др Бошка Сувајџића, Читаоница Градске библиотеке, Нови Сад, 2014;
12. Гостовање у емисији Грађа за снове Војислава Карановића на Радио Београду 2, у двочасовном разговору о делу Бранка Миљковића, 2014;
13. Године 2014. са Григоријем Глатковим водила је мастер клас „Поем по-русски” у оквиру Међународног студентског фестивала, одржаног на Филолошком факултету у Београду (III Международный студенческий фестиваль „Друзья! Прекрасен наш союз”).
14. Учешће на промоцији уредничког остварења Vuk Stefanović Karadžić, Mündliches Volksgut der Serben (Српска усмена народна баштина) у Кући Ђуре Јакшића у Београду, 2015;
15. Гостовање у емисији Грађа за снове Војислава Карановића на Радио Београду 2, у двочасовном разговору о Џојсу и српској књижевности 20. века, са освртом на савремено ирско стваралаштво, 2015;
16. Учешће у телевизијској емисији Метрополис, реализованој поводом осамдесет година од рођења Данила Киша, 2015;
17. Излагање на књижевној вечери „Шта је Гаврило хтео да каже” у оквиру циклуса Велики рат и књижевност, на тему: „Књижевност Младе Босне”, одржано у Студентском културном центру у Београду, 2015;
18. Са колегама студентима и лекторима страних универзитетских центара гостовање у емисији Мелихе Правдић Клуб 2 Радио Београда 2 поводом разговора о часовима и лекторским вежбањима у оквиру Семинара српског језика, књижевности и културе за стране слависте Међународног славистичког центра, 2015;
19. У оквиру промоције издања Вукове задужбине на трибини Сајма књига у Београду, представљање уредничког остварења Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие, Београд, 2015;
20. Учешће на промоцији уредничког остварења Vuk Stefanović Karadžić, Mündliches Volksgut der Serben (Српска усмена народна баштина), друго издање, у Гетеовом институту у Београду, 2015;
21. Учешће на промоцији зборника Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера, у Задужбини Илије М. Коларца, Београд, 2016;
22. У оквиру рада Зимске школе за наставнике руског језика, у организацији Славистичког друштва Србије, учешће на промоцији уредничког остварења Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие (Српска усмена народна баштина), Руски дом, Београд, 2016;
23. Учешће у разговору на промоцији зборника радова Светло из очеве колибе, посвећеног песништву Селимира Радуловића, као и књиге есеја Светло из очеве колибе Селимира Радуловића, Градска библиотека, Нови Сад, 2016;
24. Учешће у разговору поводом песничког рукописа проф. др Томислава Јовановића, Златопечатна времена, Удружење књижевника Србије, Београд, 2016;
25. Модератор на трибини „Шекспир, Сервантес и европска књижевност данасˮ, организованој поводом обележавања 400 година од смрти Вилијама Шекспира и Мигела де Сервантеса, одржаној на 61. Међународном сајму књига у Београду, 2016;
26. Учешће на промоцији књиге Свет и век: Књижевно дело Александра Петрова, Филолошки факултет, Београд, 2017;
27. Учешће на трибини „Разговори с разлогом: Књижевно стваралаштво Борислава Радовића”, Српско књижевно друштво, Београд, 2017;
28. Учешће у радијској емисији „Моја књига” Војислава Карановића, Радио Београд 2, 2017;
29. Модератор трибине „Филип Вишњић, 250 година: живо наслеђе гусала”, одржане на Сајму књига у Београду, 2017;
30. Учесник на трибини „Романи који трају: Дервиш и смрт пола века после”, на Сајму књига у Београду, 2017;
31. Учесник у представљању 30 година рада Вукове задужбине у Бечу, 2017;
32. Учешће на промоцији књиге Дах мале молитве и у разговору поводом песничког портрета Селимира Радуловића, Студентски културни центар, Београд, 2017;
33. Учешће на промоцији књиге Лестве патријарха Павла Драгана Драгојловића, Коларац, Београд, 2017;
34. Реализатор радионице „Милош Црњански и светска књижевност у настави” на Републичком зимском семинару Друштва за српски језик и књижевност Србије, фебруар 2018;
35. Учешће на промоцији песничке збирке Anima viva Бошка Сувајџића, Градска библиотека, Нови Сад, 2018;
36. Учешће на промоцији четвртог издања песничке књиге Матерњи језик Ненада Грујучића, Књижара „Геца Кон”, Београд, 2018;
37. Учешће на трибини Вукове задужбине, посвећене промоцији уредничких остварења Српска усмена народна баштина на немачком, руском, енглеском и француском језику, Вукова задужбина, Београд, 2018;
38. Учешће на промоцији песничке књиге Зри зде Томислава Јовановића, Коларчев универзитет, Београд, 2018;
39. Учешће у емисији „Вавилон” уреднице Јасмине Врбавац, прилог о Бориславу Радовићу, РТС 2, Београд, 2018;
40. У оквиру Пете бијеналне конференције Друштва „Џон Апдајк”, учешће у организацији посете Катедри за општу књижевност и теорију књижевности – компаративни осврт на дело Џона Апдајка и Данила Киша, Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности, Филолошки факултет, Београд, 2018.
41. Учешће у својству модератора Конференције за штампу XVI међународног конгреса слависта, Филолошки факултет, Београд, 2018.
42. Учешће у својству модератора Свечаног отварања XVI међународног конгреса слависта, Филолошки факултет, 2018.
43. Учешће у својству модератора Свечаног затварања XVI међународног конгреса слависта, Филолошки факултет, Београд, 2018.
44. Учешће на концерту Хора словенске песме „Лучинушка”, као пратеће манифестације XVI међународног конгреса слависта, Филолошки факултет, Београд, 2018.
45. У својству извршног уредника издања, учешће у представљању четворокњижја Вук Стефановић Караџић Српска усмена народна баштина у преводима на немачки, руски, енглески и француски језик, у оквиру Округлог стола, специјалне теме XVI међународног конгреса слависта, „Вуков Српски рјечник у свом времену и данас. Поводом 200 година од првог издања”, Вукова задужбина, Београд, 2018.
46. У својству секретара зборника, учешће на промоцији Међународног зборника радова Проф. др Слободан Ж. Марковић – човек институција, као пратеће манифестације XVI међународног конгреса слависта, Библиотека града Београда, 2018.
47. Учешће у реализацији документарног филма поводом 140 година постојања Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” у Старој Пазови;
48. У својству рецензента, учешће на промоцији књиге есеја Како упокојити игру Бошка Сувајџића на 63. међународном сајму књига у Београду, 2018.
49. Учествовање у снимању телевизијске емисије „Добар пример”, 2018;
50. Модератор једног од панела Word and Music Studies у оквиру Међународне конференције Rethinking the Impact of the Liberal Arts (IV) – Music на Универзитету у Келну, 2018;
51. Модератор студентског округлог стола у оквиру Међународне конференције Rethinking the Impact of the Liberal Arts (IV) – Music на Универзитету у Келну, 2018;
52. У својству рецензента, учешће на промоцији књиге есеја Како упокојити игру Бошка Сувајџића на Сајму књига у Новом Саду, 2019;

ОРГАНИЗАЦИОНО-НАУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Мина Ђурић је учествовала у раду као члан организационог или научног одбора на више научних скупова националног и међународног нивоа. • Учествовала је као сарадник у пословима припремања за штампу зборника научних радова 41/2 и 42/2 Научни састанак слависта у Вукове дане Међународног славистичког центра Филололошког факултета Универзитета у Београду. • Учествовала је као члан Редакцијског одбора Осамнаестог конгреса Савеза славистичких друштава Србије, са темом Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, који се одржао 29, 30. и 31. августа 2014. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. • Учествовала је као члан Организационог одбора у припреми и реализацији Међународне научне конференције Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, Филолошки факултет Универзитета у Београду, јун 2017; • Учествовала је као члан и технички секретар Организационог одбора у припремању XVI међународног конгреса слависта, одржаног у Београду (20–27. 8. 2018), у организацији Међународног комитета слависта, Савеза славистичких друштава Србије, Филолошког факултета Универзитета у Београду и Српске академије наука и уметности; • Учествовала је у раду као извршни уредник репрезентативних издања Вукове задужбине, посвећених рецепцији српске усмене народне баштине на немачком, руском, енглеском и француском језику (2014–2018); • Учествовала је, у својству секретара, у изради међународног зборника радова посвеђеног проф. др Слободану Ж. Марковићу, објављеног поводом Међународног конгреса слависта 2018. године: Слободан Ж. Марковић – човек институција, уредници Александар Јерков, Бошко Сувајџић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2018, 421 страна, ISBN 978-86-917949-7-2 (ССДС; брош.) https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018 УДК 821.163.41:929 Марковић С. Ж.(082) 82.09(082) 012 Марковић С. Ж. COBISS.SR-ID 267161612; • Један је од организатора Међународне научне конференције Rethinking the Impact of the Liberal Arts (IV) – Music, одржане на Универзитету у Келну, 11–12. 12. 2018. године.

УЧЕШЋА НА КОНФЕРЕНЦИЈАМА

Излагањима, рефератима и саопштењима Мина Ђурић је учествовала на више десетина националних и међународних конференција, научних скупова, округлих столова, трибина у земљи и иностранству (Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Италија, Мађарска, Немачка, САД, Чешка, Црна Гора, Швајцарска), међу којима се издвајају:
1. Међународна конференција младих слависта у Прагу, 2010;
2. Саопштење на III скупу младих филолога у Крагујевцу, Савремена проучавања језика и књижевности, 2011;
3. Саопштење на међународном научном скупу Језик, књижевност, комуникација, Филозофски факултет, Ниш, 2011;
4. Саопштење на међународном скупу у Брну, Konferenci lektorů jihoslovanský jazyků, Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Брно, 2011;
5. Излагање по позиву на скупу Дани Преображења, О поезији Ивана Негришорца, Жичка повеља за песника Ивана Негришорца, 2011;
6. Излагање по позиву на научном скупу посвећеном делу Оскара Давича, Песничка поетика Оскара Давича, Институт за књижевност и уметност, Библиотека шабачка, Шабац, 2011;
7. Излагање на 41. Научном скупу слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, 2011;
8. Учешће на трибини Теоријски разговори пројекта Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика: Српска књижевна критика – типолошка проучавања, у библиотеци Института за књижевност и уметност у Београду, 2011.
9. Саопштење на IV скупу младих филолога у Крагујевцу, Савремена проучавања језика и књижевности, 2012;
10. Саопштење на међународном научном скупу Језик, књижевност, вредности, Филозофски факултет, Ниш, 2012;
11. Интернационална конференција славистичких лектора у Брну: Konferenci lektorů jihoslovanský jazyků, Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Брно, 2012;
12. Единадесети национални славистични четения Време и история в славянските езици, литератури и култури, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 2012;
13. Излагање по позиву на научном скупу о делу Милована Данојлића, Песничко дело и мисао о поeзији Милована Данојлића, Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, Требиње, 2012;
14. Излагање по позиву на округлом столу посвећеном Светлани Велмар-Јанковић, Библиотека града, Београд, 2012;
15. Саопштење са међународног скупа Српска теологија данас, Православно-богословски факултет, Београд, 2012;
16. Излагање по позиву у оквиру програма Саветовања 55. Змајевих дечјих игара, Књижевност за децу у родној перспективи, Нови Сад, 2012;
17. Учешће са излагањем по позиву на научном скупу о Данојлићевим препевима, Песничка ријеч на извору Пиве, 2012;
18. Излагање на 42. Научном скупу слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Филолошки факултет, 2012;
19. Излагање по позиву на округлом столу у Тршићу, одржаном поводом 78. Вуковог сабора, Вуковско наслеђе модерне српске поезије, Тршић, 2012;
20. Учешће са рефератом на међународном научном скупу у Вишеграду, Андрић-пројекат, На Дрини ћуприја, Вишеград, 2012;
21. Излагање по позиву на научном скупу о поезији и поетици Милана Дединца, Поезија и поетика Милана Дединца, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013;
22. Излагање по позиву на научном скупу посвећеном предачкој мелодији Алека Вукадиновића, Предачка мелодија Алека Вукадиновића, Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, Требиње, 2013;
23. Саопштење на међународном научном скупу Језик, књижевност, маргинализација, Филозофски факултет, Ниш, 2013;
24. Излагање по позиву на научном скупу Дани Преображења, О поезији Петра Цветковића, Жичка повеља за песника Петра Цветковића, Краљево, 2013;
25. Учешће на међународној славистичкој конференцији ASEEES 45th Annual Convention (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), Бостон, 2013;
26. Излагање по позиву на међународном научном скупу Милош Црњански: поезија и коментари, Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет, Матица српска, Београд, Нови Сад, 2013;
27. Учешће са рефератом на интернационалној конференцији џојсолога у Цириху, Walking – Workshop 2014, Zurich James Joyce Foundation, 2014;
28. Излагање по позиву на научном скупу Јован Скерлић данас, у организацији Српске академије наука и уметности, Београд, 2014;
29. Излагање по позиву на научом скупу Поезија и модернистичка мисао Станисалава Винавера, Институт за књижевност и уметност, Библиотека шабачка, Београд–Шабац, 2014;
30. Излагање по позиву на научом скупу О поезији и о поетици Борислава Радовића, Институт за књижевност и уметност, Библиотека града Београда, Београд, 2015;
31. Учешће на међународном научном скупу Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине, Институт за књижевност и уметност, Београд, Универзитетска библиотека, Београд, Филозофски факултет, Загреб, 2017;
32. Излагање по позиву на међународној научној конференцији Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2017;
33. Учешће на 1. јапанолошко-медиевистичком форуму у Београду у организацији Друштва јапанолога Србије, 2017;
34. Учешће са рефератом на научном скупу „Милош Видаковић – Царски сонети младобосанске књижевности као одраз друштвених прилика пред Велики рат”, Рудо, 2017;
35. Учешће на академском округлом столу посвећеном књижевном делу Орхана Памука, Цетиње, 2017;
36. Учешће на међународној научној конференцији „The XI James Joyce Italian Foundation Conference – James Joyce: The Joys of Exile”, Рим, Италија, 2018;
37. Учешће на научном скупу Песнички завичај Десанке Максимовић, у организацији Института за књижевност и уметност и Дучићевих вечери поезије, Требиње, 2018;
38. Учешће на међународној научној конференцији Стереотипът в славянските езици, литератури и култури, Четиринадесетите международни славистични четения, Софијски универзитет „Св. Климент Охридски”, Софија, Бугарска, 2018;
39. Учешће на међународној научној конференцији 5th Biennial John Updike Society Conference, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2018;
40. Учешће на XVI међународном конгресу слависта, у организацији Међународног комитета слависта, Савеза славистичких друштава Србије, Филолошког факултета Универзитета у Београду и Српске академије наука и уметности, са постер-рефератом, 2018;
41. Учешће на Округлом столу Немогућа славистика и филологија тешких релација на XVI међународном конгресу слависта, Филолошки факултет, Београд, 2018;
42. Учешће у својству модератора на Песничкој вечери „Недремано перо”: Поезија проф. др Томислава Јовановића, у оквиру 60. Републичког зимског семинара за наставнике српског језика и књижевности у основној и средњим школама, Филолошки факултет, Београд, 1. 2. 2019;
43. Учешће на наступу Хора словенске песме „Лучинушка”, као културно-уметничке манифестације у оквиру 60. Републичког зимског семинара за наставнике српског језика и књижевности у основној и средњим школама, Филолошки факултет, Београд, 2. 2. 2019;
44. Учешће на међународном научном скупу Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма, у организацији Института за књижевност и уметност и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, фебруар 2019;
45. Учешће на научном скупу Војислав Илић и рађање модерне српске поезије, у организацији Института за књижевност и уметност и Дучићевих вечери поезије, Требиње, 2019.

ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА

Главне области истраживања доц. др Мине Ђурић су компаративно проучавање поетичких карактеристика српске књижевности, српска, јужнословенске, словенске и светска књижевност у интердисциплинарним и интермедијалним приступима, теорија и поетика превођења, књижевна херменеутика, словенске перспективе џојсологије. Из овако постављених области истраживања проистиче намера да се допринесе продубљенијем инкорпорирању српске литературе 20. века у токове светских проучавања и тумачења књижевности. Уз свестрана компаративна изучавања књижевности 20. века (дела Иве Андрића, Милоша Црњанског, Јована Скерлића, Владислава Петковића Диса, Бранка Ћопића, Миодрага Павловића, Милорада Павића и других), поље истраживања Мине Ђурић представља и савремена књижевност (радови посвећени поезији, прози и поетици Светлане Велмар Јанковић, Петра Цветковића, Селимира Радуловића, Ивана Негришорца, Александра Петрова, Гроздане Олујић, Драгана Јовановића Данилова и других). Посебна истраживања посвећена су поезији у оквирима испитивања проблема смене поетичких парадигми у српској књижевности 20. и 21. века (радови о поезији и поетици Станислава Винавера, Оскара Давича, Милана Дединца, Борислава Радовића, Алека Вукадиновића, Милована Данојлића и других). Уз то, поље интересовања Мине Ђурић представља и испитивање корелације књижевности и језика у настави српског језика као страног, као и методолошки приступи предавања српског као страног на нивоу изучавања Ц1, што се поткрепљено дугогодишњим лекторским радом са страним студентима и славистима. Мина Ђурић се служи енглеским, немачким, италијанским, француским и руским језиком.

ДОЦ. ДР МИНА ЂУРИЋ – БИБЛИОГРАФИЈА

Од 2009. године Мина Ђурић је објавила више десетина радова, оцена и приказа у националној и интернационалној периодици, тематским зборницима, а уз то још и превод, поглавља и сегменте у књигама, одреднице у лексикону. Извршни је уредник издања Вукове задужбине, посвећених рецепцији Вукових дела на руском, немачком, енглеском и француском говорном подручју, један је од коаутора уџбеника из књижевности за трећи и четврти разред гимназија и средњих стручних школа.

I Академски радови

1. Мастер рад „Зашто певач није песник? Од усмене ка писаној књижевности”, одбрањен на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 22. 9. 2011. године, ментор: проф. др Бошко Сувајџић.

2. Докторска дисертација „Модернизација српске прозе 20. века у односу на стваралачку рецепцију књижевног дела Џејмса Џојса”, одбрањена на Филолошком факултету Универзитета у Београду, 22. 8. 2017. године, необјављена, 616 страна, ментор: проф. др Јован Делић, УДК 821.111(415).09 Joyce J.:821.163.41.09-31″19″(043.3), COBISS.SR-ID 49628687.

II Рад у тематском зборнику водећег међународног значаја

1. „Slav у делу Џејмса Џојса”, у: Српска славистика: колективна монографија (радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта), том 2, Књижевност, култура, фолклор, питања славистике, главни и одговорни уредник Љиљана Бајић, уредници Бошко Сувајџић, Петар Буњак, Душан Иванић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, стр. 125–137, DOI https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch11, УДК 821.111.09 Joyce Ј. COBISS.SR-ID 325881863, ISBN 978-86-917949-4-1, УДК 821.163.41.09:398(082) 821.163.41.09:821.16(082), COBISS.SR-ID 266606604.

III Радови објављени у научним часописима међународног значаја

Рад у националном часопису међународног значаја (верификован листом МКС-а, прва категорија)

1. „Квант у књижевности – Џојс и Павић”, у: Прилози са књижевност, језик, историју и фолклор, књига 83, 2017, стр. 115–130, https://doi.org/10.2298/PKJIF1783115D, УДК 811.111.09 Џојс Џ. 821.163.41.09 Павић М., ISSN 0350-6673, COBISS.SR-ID 602383.

Рад у међународном часoпису (верификован листом МКС-а, прва категорија)

1. „Први час са страним славистима”, у: Opera Slavica, Slavistické rozhledy jazykovĕdný sešit, Ročník XXIII, 4/2013, стр. 153–163, ISSN 1211–7676, УДК 808, COBISS.SR-ID 96334604.

Рад у научном часопису истакнутог међународног значаја

1. „Canon in Exile: James Joyce and Serbian Literature”, in: James Joyce: The Joys of Exile, Joyce Studies in Italy, 20, edited by Franca Ruggieri, Editoriale Anicia s.r.l. – Roma, ISSN 2281 – 373X, pp. 15–36.

IV Радови објављени у научним часописима националног значаја Рад у врхунском научном часопису националног значаја

1. „Гномон и uncanny – Џојс и Андрић”, у: 41. Научни састанак слависта у Вукове дане, Иво Андрић у српској и европској књижевности, 41/2, Београд: МСЦ, 2012, стр. 393–404, УДК: 821.111.09 821.163.41.09, ISBN 978-86-6153-085-2, COBISS.SR-ID 193082124.

2. „Антологија српског песништва (XIII–XX век) Миодрага Павловића у контексту антологија поезије других словенских народа”, у: 42. Научни састанак слависта у Вукове дане, Развојни токови српске поезије, том II, 42/2, Београд: МСЦ, 2013, стр. 899–912, 821.163.41.09, 821.161.1.09, 821.161.3.09, 821.161.2.09, ISBN 978- 86-6153-180-4 (брош.), УДК 821.163.41.09-1(082) 82.0(082), COBISS.SR-ID 200872716.

3. „Владислав Петковић Дис у европском контексту”, у: Наслеђе, часопис за књижевност, језик, уметност и културу, вол. 8, бр. 20, ФИЛУМ, Крагујевац, 2011, стр. 271–284, УДК 821.163.41.09-1 Петковић-Дис В., ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068.

4. „Ономатопеја у токовима модернизације књижевности 20. века”, у: Књижевност и језик, LXIV/3-4, Београд, 2017, стр. 355–368, УДК 821.163.41.08 Петровић Р. 821.163.41.08 Матић Д. 821.111.08 Џојс Џ 82.0 DOI https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.4, ISSN 0454-0689, УДК 82+80.

5. „Медијавелистичко наслеђе Јапана и Византа у српској књижевности дигиталног модернизма”, Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 158 (2018), стр. 186–200, DOI 10.5937/kultura1858186D, УДК 821.163.41.09”19/20”, COBISS.SR-ID 264814860, ISSN 0023-5164 УДК 316.7. COBISS.SR-ID 8472066.

V Радови у зборницима међународних научних скупова Излагање по позиву на међународном скупу

1. „Фигура Уликса у поезији и поетици Милоша Црњанског”, у: Милош Црњански: поезија и коментари, зборник радова, уредник Драган Хамовић, Београд, Нови Сад, Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Матица српска, 2014, стр. 189–203; УДК 821.163.41.09-1 Црњански М., ISBN 978-86-6153-196-5 (ФФ), COBISS. SR-ID 208167948.

2. „Могућности приручника за интернет и књижевност у настави”, Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура, Међународна научна конференција Комисије за наставу словенских језика и књижевности Међународног комитета слависта, Београд: Филолошки Факултет Универзитет у Београду, 2018, стр. 121–135, DOI https://doi.org/10.18485/mks_knsjkk.2017.ch8 УДК 371.3::821.163.41 371:004 ISBN 978-86-6153-518-5, УДК 371.3::811.16(082) 821.16.09(082) 821.163.41.09(082) COBISS.SR-ID 264958220.

Саопштење са међународног скупа

1. „Функционално повезивање језика, књижевности и културе у настави српског језика за стране слависте”, у: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, editoři sborníku Elena Krejčová, Pavel Krejčí, Michal Przybylski, Brno: Porta Balkanica, 2011, стр. 84–91, ISBN 978-80-904846-2-7 (broš.), УДК 371.3:811.163(082), COBISS.SR-ID 1543960554.

2. „Апокриф ’на међи’ библијске и усмене књижевности”, у: Српска теологија данас, Зборник радова Четвртог годишњег симпосиона, приредио Радомир Поповић, Београд: Институт за теолошка истраживања, Православно-богословски факултет, 2012, стр. 498–511, ISSN 2217-2491, 271.2, COBISS.SR-ID 175549196.

VI Радови у зборницима са скупова националног значаја Излагање по позиву са скупа националног значаја

1. „Усмено/писано у Потајнику и Светилнику Ивана Негришорца”, у: Иван Негришорац песник, зборник радова, уредник Драган Хамовић, Краљево: Повеља, 2012, стр. 166–183, УДК 821.163.41.09 Негришорац И. ISBN 978-86-81355-33-6, COBISS.SR-ID 192365324.

2. „О преображењима у поезији Петра Цветковића”, у: Петар Цветковић песник, зборник радова, уредник Драган Хамовић, Краљево: Повеља, 2014, стр. 165–188; УДК 821.163.41.09-1, ISBN 978-86-81355-63-3, COBISS.SR-ID 208543244.

3. „Од чудноватости до хипермодернизма у тумачењу Јована Скерлића”, у: Јован Скерлић данас, уредник Миро Вуксановић, Београд: Српска академија наука и уметности, 2015, стр. 115–128, ISBN 978-86-7025-665-1, УДК 821.163.41.09 Скерлић Ј. (082), 82.09(082), COBISS.SR-ID 217612812.

4. „Усмену у смену? (Усмено/писано у савременој српској поезији)”, у: Ми о Вуку, зборник радова, уредници Војислав Карановић, Дајана Ђедовић, Лозница: Центар за културу „Вук Караџић”, 2016, стр. 128–148, УДК 821.163.41:005.745(497.11)(082) 811.163.41(082) 821.163.41.09”18/19”(082), ISBN 978-86-84195-57-1 COBISS.SR-ID 225865996.

Саопштење са скупа националног значаја

1. „Говорљиви Грозданини Гласови − гласовита сага о Арацким или о времену, језику, сећању и забораву у роману Гласови у ветру”, у: Црте и резе 3, Награда за књижевност „Андра Гавриловић 2010”, уређивачки одбор: Гојко Божовић, Биљана Миловановић Живак, Оливера Мијаиловић, Свилајнац, 2011, стр. 132–139, 821.163.41-32(082.2), ISBN 978-86-86537-11-9, COBISS.SR-ID 182042892.

2. „Светлана Велмар-Јанковић и стара српска књижевност”, у: Бездане светлости, О књижевном делу Светлане Велмар-Јанковић, зборник, приредио Михајло Пантић, Београд: Библиотека града, 2012, стр. 63–83, ISBN 978-86-7448-228-0, 821.163.41.09 Велмар-Јанковић С. (082), COBISS.SR-ID 193678860.

3. „Имаголошки приступ проучавању књижевности – Imago/Hidalgo”, у: Савремена проучавања језика и књижевности, Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије, књ. 2, Крагујевац: ФИЛУМ, 2013, стр. 291–302, УДК 821.163.41.09, 82.0(082) 821.09(082) 821.163.41.09(082), ISBN 978-86-85991-51-6, COBISS.SR-ID 197525004.

VII Рад у тематском зборнику са скупа међународног значаја

1. „Време катабазе у апокрифима и усменој епици”, у: ВРЕМЕ И ИСТОРИЯ В СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ, ЛИТЕРАТУРИ И КУЛТУРИ. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ – ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ. ФОЛКЛОР; СЪСТАВИТЕЛИ: Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, © 2012 Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 503–508, ISBN 978-954-07-3458-3 (брош.), УДК 821.16/.17(082), COBISS.SR-ID 517901668.

2. „Чудновата ћуприја (Гномон и uncanny у роману На Дрини ћуприја Иве Андрића)”, у: Andrićeva ćuprija, Andrićs Brücke, пројекат Andrić-Initiative 6, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Univertität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, 2013, стр. 283–293, UDK 821.163.41-31.09 Андрић И. 821.163.41.08 Андрић И., ISBN 978-99938-30-62-7; 978-3-9503561-3-7; 978-86-7396-438-6, COBISS.BH-ID 3901208.

3. „Small Media Syndrome (SMS)”, u: Jezik, književnost, komunikacija, književna istraživanja, zbornik radova, urednice Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić, Niš: Filozofski fakultet, 2012, str. 52–61, УДК 82-84 82.01:316.776, ISBN 978-86-7379-240-8, COBISS.SR-ID 190133516.

4. „Нова тумачења традиције и модерности у Срба”, у: Jezik, književnost, vrednosti, književna istraživanja, zbornik radova, urednice: Vesna Lopičić, Biljana Mišić Ilić, Niš: Filozofski fakultet, 2013, str. 115–125, УДК 821.163.41-4.09 Мишић З. 821.163.41-95.09 Петковић Н., ISBN 978-86-7379-279-8, COBISS.SR-ID 197944844.

5. „’Величајна’ граница модернистичког Дон Жуана у делу Сибета Миличића”, у: Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине, међународни интердисциплинарни зборник радова, уреднице зборника Светлана Шеатовић, Сања Роић, Београд: Институт за књижевност и уметност, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”; Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2018, стр. 217–234, ISBN 978-86-7301-121-9 (УБСМ), УДК 821.163.4:929 Миличић С.(082), COBISS.SR-ID 272151308.

VIII Рад у тематском зборнику међународног значаја

1. „The Role of Free Extra-curricular Student Activities in the Learning of Slavic Languages. Creative Treatment in the Work of а Slavic Musical Ensemble – the Correlation between the Teaching of Slavic Languages, Literature, Culture and Music”, in: Challenges for Foreign Philologies. Part 2: Interdisciplinarity and New Teaching Methods, ATH, Promix, Bielsko-Biała, Poland, 2011, pp. 30–38, ISBN 978-83-904034-9-3, ISBN 978-83-62292-06-6. 2. „Српска наука о књижевности у преводу? (Поводом одабраних текстова проф. др Слободана Ж. Марковића објављених у преводима)”, Слободан Ж. Марковић – човек институција, међународни научни зборник радова, уредници Александар Јерков, Бошко Сувајџић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2018, стр. 85–98, DOI https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018.ch10 УДК 821.163.41.09 Марковић, Слободан Ж. ISBN 978-86-917949-7-2 (ССДС; брош.) https://doi.org/10.18485/slav_markovic_slobodan.2018 УДК 821.163.41:929 Марковић С. Ж.(082) 82.09(082) 012 Марковић С. Ж. COBISS.SR-ID 267161612.

IX Рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја, објављен након одржаног скупа националног значаја

1. „Давичова поетика и песништво од предвербалног до девербализације уметности”, у: Песничка поетика Оскара Давича, зборник радова, уредници Јован Делић, Драган Хамовић, Институт за књижевност и уметност, Библиотека шабачка, Београд–Шабац, 2013, стр. 379–397, УДК 821.163.41.08 Давичо О., ISBN 978-86-7095-191-4 (ИКY), COBISS.SR-ID 196444428.

2. „Милован Данојлић и римски лиричари”, у: Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића, зборник радова, уредници Јован Делић, Драган Хамовић, Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Дучићеве вечери поезије, Београд–Требиње, 2013, стр. 407–422, 821.124’02-1.03=163.41, ISBN 978-86-6153-126-2 (ФФ), COBISS.SR-ID 1539745998.

3. „(Р)еволуционарна (при)повест Александра Петрова (Ехо светских револуција XX века у романима Александра Петрова”, у: Револуција и култура у делу Александра Петрова, зборник радова, уредник Светлана Шеатовић Димитријевић, Београд: Филолошки факултет у Београду, Институт за књижевност у уметност у Београду, Просвета, 2013, стр. 129–157, UDC 821.163.41.09-1 Петров А. 82.09:323.272”19”, ISBN 978-86-7095-199-0 (ИКУ), COBISS.SR-ID 202336012.

4. „Елементи драмског у поезији и поетици Милана Дединца”, у: Поезија и поетика Милана Дединца, зборник радова, уредници Слађана Јаћимовић, Светлана Шеатовић Димитријевић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2014, стр. 567–587, 821.163.41.09-1 Дединац М., ISBN 978-86-7095-203-4, COBISS.SR-ID 205163788.

5. „Душа сећања и Душа света – Вукадиновић и Тагоре”, у: Предачка мелодија Алека Вукадиновића, зборник радова, уредници Александар Јовановић, Светлана Шеатовић Димитријевић, Београд: Институт за књижевност и уметност; Требиње: Дучићеве вечери поезије, 2014, стр. 429–448, 821.163.41.09-1 Вукадиновић А. 821.214.09-1 Тагоре Р., ISBN 978-86-7095-211-9 (ИЗКИY), COBISS.SR-ID 207904524.

6. „Ideenflucht у поезији и поетици Станислава Винавера”, у: Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера, зборник радова, уредник Предраг Петровић, Београд: Институт за књижевност и уметност, Шабац: Библиотека шабачка, 2015, стр. 374–395, УДК 821.163.41.09 Винавер С. 82.09:1, ISBN 978-86-7095-220-1 (ИКУ), COBISS.SR-ID 218546956.

7. „Сирин Борислава Радовића – ’Сирене’ савременог света”, у: О поезији и о поетици Борислава Радовића, зборник радова, уредник Драган Хамовић, Београд: Институт за књижевност и уметност, Библиотека града Београда, 2017, стр. 309–332, УДК 821.163.41.09-1 Радовић Б., ISBN 978-86-7095-231-7 (ИКУ), COBISS.SR-ID 228674828.

8. „Поетска ентомологија Десанке Максимовић у контексту светске књижевности”, у: Песнички завичај Десанке Максимовић, зборник радова, уредници Светлана Шеатовић, Зорана Опачић, Београд, Требиње: Институт за књижевност и уметност, Задужбина „Десанка Максимовић”, Дучићеве вечери поезије, 2019, стр. 339–353, УДК 1’373.22:565.7:[821.163.41.09-1 Maksimović D., 821.163.41.09 Максимовић Д.(082), ISBN 978-86-7095-249-2 (ИКУ), COBISS.SR-ID 275105036.

X Радови у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја

1. „Павићевско-урошевићевска тетралогија – освојена целовитост”, у: Аспекти времена у књижевности, зборник радова, уредник др Лидија Делић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2012, стр. 515–544, УДК 821.163.41.09-32 Павић М. 821.163.41.09-32 Урошевић В., ISBN 978-86-7095-178-5, COBISS.SR-ID 192266252.

2. „На успон и/или пад једне усмености”, у: Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, зборник радова уредник Бошко Сувајџић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2012, стр. 87–126, УДК 821.09:398]:82.09 398.87-055.1, ISBN 978-86-7095-186-0 (брош.), COBISS.SR-ID 195353100.

3. „Зашто певач није песник? Токови изучавања српског усменог стваралаштва у другој половини двадесетог века”, у: Српска књижевна критика друге половине XX века – типолошка проучавања, зборник радова, уредник Милан Радуловић, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2013, стр. 319–348, 821.163.41.09:398, ISBN 978-86-7095-195-2, COBISS.SR-ID 199305228.

4. „Данилов и Ор у Нарцисовој камери опскури”, у: Поезија Драгана Јовановића Данилова, зборник радова, уредници Иван Негришорац, Ђорђе Деспић, Нови Сад: Матица српска, 2015, стр. 78–94, 821.163.41-14.09 Jovanović Danilov D. (082) 012 Jovanović Danilov D., ISBN 978-86-7946-146-9, COBISS.SR-ID 292926471.

XI Поглавље у књизи

1. „Сетити се на време (без/не)времена у Сновима светог путника Селимира Радуловића”, предговор у: Селимир Радуловић, Снови светог путника, Београд: Српска књижевна задруга, Нови Сад: Православна реч, 2013, стр. III–XX, 821.163.41-14, 821.163.41.09 Radulović S., ISBN 978-86-379-1253-8, COBISS.SR-ID 281086727.

2. „Методички приступ роману Орлови рано лете у компаративном контексту романа о дружини”, у: Зона Мркаљ, Приручник за наставнике, Методичка слагалица 6, Српски језик и књижевност у шестом разреду основне школе, Београд: Klett, 2013, стр. 150–160, ISBN 978-86-7762-563-4, УДК 371.3::811.163.41(035) 371.3::82(035) 371.3::821.163.41(035), COBISS.SR-ID 203772684.

3. .„Потенцијал”, у: Лекторске вежбе, приручник за српски језик као страни, приредила Јелица Јокановић Михајлов, Београд: МСЦ, 2010, стр. 48–53, ISBN 978-86-86419-95-8 (брош.), УДК 811.163.41(075.8)(076), COBISS.SR-ID 177626124.

4. „Музика”, у: Лекторске вежбе, приручник за српски језик као страни, приредила Јелица Јокановић Михајлов, Београд: МСЦ, 2010, стр. 110–117, ISBN 978-86-86419-95-8 (брош.), УДК 811.163.41(075.8)(076), COBISS.SR-ID 177626124.

5. „Мода”, у: Лекторске вежбе, приручник за српски језик као страни, приредила Јелица Јокановић Михајлов, Београд: МСЦ, 2010, стр. 140–147, ISBN 978-86-86419-95-8 (брош.), УДК 811.163.41(075.8)(076), COBISS.SR-ID 177626124.

6. „Вокатив”, у: Српски с лакоћом, приручник за предаваче српског језика као страног, приредила Весна Ломпар, Београд: Међународни славистички центар, 2017, стр. 87–92, УДК 811.163.41′243(035), ISBN 978-86-6153-465-2, COBISS.SR-ID 232657420.

7. „Синоними”, у: Српски с лакоћом, приручник за предаваче српског језика као страног, приредила Весна Ломпар, Београд: Међународни славистички центар, 2017, стр. 109–114, УДК 811.163.41′243(035), ISBN 978-86-6153-465-2, COBISS.SR-ID 232657420.

8. „Четверовремен златопечатнијег рукописа”, поговор, у: Томислав Јовановић, Зри зде, песме, Београд: Чигоја штампа, 2017, стр. 225–229, 821.163.41-1 821.163.41-09.1 Jовановић T. ISBN 978-86-531-0350-7 (брош.), COBISS.SR-ID 251600908.

XII Рад у тематском зборнику националног значаја, објављен након одржаног скупа националног значаја

1. „Данојлићеви препеви Јосифа Бродског”, у: О нечујном и невиделом, Зборник радова о преводилачком делу Милована Данојлића, уредник Јован Делић, Нови Сад – Плужине: Orpheus – Центар за културу Плужине, 2013, стр. 67–78, 821.163.41.09 Danojlić M. (082), ISBN 978-86-7954-123-9, COBISS.SR-ID 279763207.

2. „Оксиморонологија Селимира Радуловића”, у: Светло из очеве колибе, Зборник радова о песништву Селимира Радуловића, уредник Јован Делић, Нови Сад: Orpheus, Плужине: Центар за културу, 2015, стр. 128–137, 821.163.41-95, 821.163.41.09 Radulović S., ISBN 978-86-7954-142-0, COBISS.SR-ID 297305863.

XIII Рад у националном часопису

1. „Девојчице у дружини? (међу Ћопићевим орловима, Селишкаревим галебовима, Ловраковом дружбом и другим дружинама дечака и хајдука)”, у: Детињство, часопис о књижевности за децу, година XXXVIII, број 2, лето 2012, Нови Сад, стр. 81–90, UDC 821–93.09, ISSN 0350-5286, COBISS.SR-ID 9948418.

2. „О старом у новом, малом у великом и националном у општем (Поводом једног округлог датума – 100 година од рођења академика Војислава М. Ђурића)”, у: Књижевност, година LXVIII, 1/2013, 5.4, стр. 250–257, УДК 82:929 Ђурић В., ISSN 0023-2408, COBISS.SR-ID 4594946.

XIV Приказ у међународном часопису

1. „Literary triskets to the trip through Trieste, In Joyce, we are always well met and ate!”, Fifteen years of Joyce in Trieste (A report on the Trieste James Joyce Summer School, 26 June – 2 July 2011), in: James Joyce Literary Supplement, Volume 26, No. 1, Dept. of English, University of Miami, Florida, Spring 2012, pp. 13–15, ISSN 0899-3114. 2. „Conference Glossary of Exile: A Report on The XI James Joyce Italian Foundation Conference, Rome, 31 Jan. – 2 Feb. 2018”, mediAzioni 23, 2018, ISSN 1974-4382.

XV Приказ у националном часопису међународног значаја, верификованом посебном одлуком

1. „Петнаест година Џојса у Трсту” (Приказ рада Међународне летње школе у Трсту посвећене делу Џејмса Џојса – Trieste James Joyce Summer School, 26 June – 2 July 2011), у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 59, свеска 3, 2011, стр. 803–809, UDC 821.111.09 Yoyce J., ISSN 0543-1220, COBISS.SR-ID 9627138.

2. „О појму, до сада, изгледа, нимало очигледном” (Птице: књижевност, култура, зборник радова, одговорни уредник Никола Тасић, уредници Драган Бошковић, Мирјана Детелић, ЛИЦЕУМ 14, Крагујевац 2011, 338 стр.), у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига 59, свеска 3, 2011, стр. 769–776, UDC 82.09(082) 821.163.41-95, ISSN 0543-1220, COBISS.SR-ID 9627138.

3. „Српско-немачка лајпцигофилија” (Приказ књиге Serben in Leipzig, Herausgegeben von Dušan Ivanić, Übersetzung Thomas Dietze, Gudrun Krivokapić, Mirjana Vuković, Katja Wadewitz, Stiftung Dositej Obradović, Belgrad 2011, S. 228), у: Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 60, св. 12, 2012, стр. 597–605, UDC 82(05), UDC 821.163.41:821.112.2, ISSN 0543-1220, COBISS.SR-ID 282432775.

4. „Апдајковски у Београду (Пета бијенална конференција Друштва ’Џон Апдајк’, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 1–5. јуна 2018. године)”, Књижевна историја, вол. 50, бр. 165, стр. 317–320.

XVI Приказ у водећем научном часопису националног значаја

1. „Небеска невеста: могућности рецепцијских заветовања” (Приказ књиге Небеска невеста, Зоја Карановић, Библиотека Књижевност и језик, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Чигоја штампа, Београд, 2010, 360 стр.), у: Књижевност и језик, 58, 3–4, Београд, 2011, стр. 375–386, ISSN 0454-0689=Књижевност и језик, УДК 82+80, COBISS.SR-ID 4052482.

XVII Приказ у истакнутом националном часопису

1. „Поетика живе речи српске фолклористике у међупростору писаних речи посвећених доајену усмене књижевности” (приказ Зборника Жива реч: Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић, уредници Мирјана Детелић, Снежана Самарџија, Балканолошки институт САНУ, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд: Чигоја штампа, 2011, 680 стр.), у: Повеља, 3/2011, година XLI, Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево, 2011, стр. 141–151, УДК 82, ISSN 0352-7751=Повеља (1985), COBISS.SR-ID 7903244.

2. „Књига света” (Приказ Зборника радова Језик, књижевност, култура, Новици Петковићу у спомен, уредници проф. др Јован Делић и проф. др Александар Јовановић, Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, 813 страна), у: Летопис Матице српске, октобар–новембар, год. 188, књ. 490, св. 4–5, 2012, стр. 730–746, ISSN 0025-5939, UDK 82(05), COBISS.SR-ID 7053570.

3. „Књига-догађај: Антологија на куб” (Приказ Антологије руске поезије XVII–XXI век, изабрао, приредио и пропратне текстове написао Александар Петров, Завод за уџбенике, Београд, 2011, стр. 1034), у: Летопис Матице српске, Нови Сад, децембар, 2012, стр. 1244–1249, ISSN 0025–5939, UDK 821.161.1-1.09 82(05), COBISS.SR-ID 7053570.

4. „Дновиде воде (Бошко Сувајџић, Дновиде воде: фолклорни елементи у српској књижевности, Orpheus, Нови Сад, 2012, 448 стр.)”, приказ књиге, у: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2011/2012. годину, година VII, Београд, 2012, стр. 419–425, УДК 821.163.41.09, ISSN 1820-5305, COBISS.SR-ID 120547596.

5. „Откровење Петровића (Откривање тоталитета – романи Растка Петровића, Предраг Петровић, Службени гласник, Београд)”, приказ књиге у: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2012/2013. годину, година VIII, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2013, стр. 377–383; УДК 821.163.41.09, ISSN 1820-5305, COBISS.SR-ID 120547596.

6. „Нова књига староставна (Приказ књиге Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Serben, herausgegeben von Prof. Dr. Boško Suvajdžić, Vukova zadužbina, Čigoja štampa, Belgrad, 2014)”, у: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2013/2014. годину, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2014, стр. 499–501, УДК 811.163.41:929 Караџић В. С.(082)(049.32) 821.163.41.09:398(082)(049.32), ISSN 1820-5305, COBISS.SR-ID 120547596.

XVIII Лексикографска јединица у публикацији

1. „Александријска школа”, у: Лексикон образовних термина, прво издање, уредник Петар Пијановић, Београд: Учитељски факултет, 2014, стр. 27–28, 37(031), ISBN 978-86-7849-202-0, COBISS.SR-ID 212174092.

2. „Дискурс”, у: Лексикон образовних термина, прво издање, уредник Петар Пијановић, Београд: Учитељски факултет, 2014, стр. 162–163, 37(031), ISBN 978-86-7849-202-0, COBISS.SR-ID 212174092.

3. „Интеркултуралност”, у: Лексикон образовних термина, прво издање, уредник Петар Пијановић, Београд: Учитељски факултет, 2014, стр. 262–263, 37(031), ISBN 978-86-7849-202-0, COBISS.SR-ID 212174092.

4. „Мултикултурализам”, у: Лексикон образовних термина, прво издање, уредник Петар Пијановић, Београд: Учитељски факултет, 2014, стр. 458, 37(031), ISBN 978-86-7849-202-0, COBISS.SR-ID 212174092.

XIX Уређивање публикације међународног значаја

1. Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Serben, herausgegeben von Prof. Dr. Boško Suvajdžić, Übersetzung Prof. Dr. Annette Đurović, Redaktion Mina Đurić, Vukova zadužbina, Čigoja štampa, Belgrad, 2014, 2015 (erste und zweite Ausgabe), 304 стране, ISBN 978-86-531-0092-6 (ČŠ; karton), УДК 811.163.41:929 Караџић В. С.(082) 821.163.41.09:398(082), COBISS.SR-ID 210364428, COBISS.SR-ID 217379852.

2. Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие, подготовка издания, предисловие и примечания д-р Бошко Сувайджич, перевод маг. Екатерина Якушкина, выпускающий редактор Мина Джурич, Вукова задужбина, Чигойя штампа, Белград, 2015, 2018 (первое и второе издание), 330 стране, ISBN 978-86-87005-10-5 (картон.), УДК 821.164.41.09:398 Караџић В. С.(082) 821.163.41:398(082) 821.163.41:398]:821.161.1(082), COBISS.SR-ID 216792588, COBISS.SR-ID 267033356.

3. Vuk Stefanović Karadžić, Serbian Traditional Oral Heritage, redaction, introduction and comments Boško Suvajdžić, translated by Sandra Josipović, editor Mina Đurić, Belgrade: Vuk’s Foundation, Čigoja Press, 2016, 382 стране, UDK 811.163.41:929 Караџић В. С.(082) 821.163.41.09:398(082), ISBN 978-86-87005-11-2 (karton), COBISS.SR-ID 228107020.

4. Vuk Stefanović Karadžić, Le patrimoine oral serbe, direction de Boško Suvajdžić; traduction de Brigitte Mladenović, réalisation éditoriale de Mina Đurić Belgrade: Fondation Vuk Karadžić, Editions Čigoja štampa, 2017, str. 346, УДК 811.163.41:929 Караџић В. С.(082) 821.163.41.09:398(082) 821.163.41:398]:821.133.1(082), ISBN 978-86-531-0363-7 (ČŠ), COBISS.SR-ID 254291468

XX Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

1. „Na marginama Džojsa”, u: Naučni skup Jezik, književnost, marginalizacija, Language, Literature, Marginalization, Knjiga sažetaka, Book of abstracts, Conference, Niš, 26–27. april 2013, Niš: Filozofski fakultet, 2013, str. 23–24, УДК 81’271(048) 82.09(048) 82:316(082) 811(048) 81’42(048), COBISS.SR-ID 211179532.

XXI Рад, приказ, превод у стручном часопису или другој периодичној публикацији стручног или општег карактера

1. „Читање, доживљавање и тумачење уметничке лирске песме ’Плава звезда’ Мирослава Антића”, у: Школски час српског језика и књижевности, број 3–4, Београд: ИП Ваша књига, 2009, стр. 65–85, ISSN 1450-6521, УДК 371.3, COBISS.SR-ID 57196546.

2. „Наставно проучавање бајке ’Седефна ружа’ Гроздане Олујић (Методичко-методолошки прилог стваралачкој настави)”, у: Школски час српског језика и књижевности, број 1, Београд: ИП Ваша књига, 2010, стр. 17–38, ISSN 1450-6521, УДК 371.3, COBISS.SR-ID 57196546.

3. „Читање у слободно време међу ученицима старијих разреда основне школе (Истраживање)”, у коауторству са Маријом Митић, у: Школски час српског језика и књижевности, број 5, Београд: ИП Ваша књига, 2011, стр. 63−70, ISSN 1450-6521, УДК 371.3, COBISS.SR-ID 57196546.

4. „Књижевни правци, родови и врсте у наставној пракси”, у: Школски час српског језика и књижевности, број 3–4–5, Београд: ИП Ваша књига, 2014, стр. 15–36, ISSN 1450-6521, УДК 371.3, COBISS.SR-ID 57196546.

5. „Тема мадонизма у делу Рафаела Санција и Лазе Костића”, у: Свет речи 29–30, Београд, 2010, стр. 76–82, ISSN 1450-6211, УДК 81+82, COBISS.SR-ID 74925580.

6. „МСЦ посластица у педесет пет лица, петсто скица и пет разгледница”, у: Свет речи, број 35–36, Београд: Друштво за српски језик, 2013, стр. 84–88, ISSN 1450–6211, УДК 81+82, COBISS.SR-ID 74925580.

7. „Певач као јунак образовног романа Традиција – знатан допринос поетици епског спевавања” (приказ књиге Бошка Сувајџића Певач и традиција, Завод за уџбенике, Београд, 2010, 292 стране), у: Задужбина, год. XXIII, бр. 91, Београд, 2011, стр. 13, ISSN 0353-2739, УДК 82.01+80 80, COBISS.SR-ID 12057090.

8. „Антологија планетологије (Александра Мокрањац, Антологија Архитектуре и Цивилизације: минимум знања становника и симпатизера српског говорног подручја, Службени гласник, Београд, 2012)”, у: Књижевни магазин, бр. 147–149, септембар–новембар 2013. године, Београд, стр. 69–70, ISSN 1451-0421, УДК 82(05), COBISS.SR-ID175582471.

9. Превод текста Фрица Сена „Уликс Џејмса Џојса: пакао, чистилиште, рај у Лутајућим стенама”, у: Поља, часопис за књижевност и теорију, година LIX, број 485, јануар–фебруар, 2014, стр. 92–96, ISSN 0032-3578, 82(05), COBISS.SR-ID 5142786.

XXII Уџбеник, приручник са више аутора

1. Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Београд: Нови Логос, 376 страна, 2015 (коауторство са Бошком Сувајџићем и Наташом Станковић-Шошо), ISBN 978-86-6109-210-7 (брош.), УДК 37.016:821-82(075.3) 37.016:821.163.41(075.3), COBISS.SR-ID 212398348.

2. Читанка за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Београд: Нови Логос, 399 стране, 2016 (коауторство са Предрагом Петровићем, Бошком Сувајџићем и Наташом Станковић-Шошо), ISBN 978-86-6109-255-8 (брош.), УДК 37.016: 821-82(075.2), COBISS.SR-ID 222761228.

3. Читанка са књижевнотеоријским појмовима: за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Загреб: Просвјета, 334 стране, 2017 (коауторство са Милицом Стојановић и Љиљаном Бајац Николић), ISBN 9789537130763, УДК 82 (075.3).

4. Тестови са Књижевне олимпијаде са општинског, окружног/градског и Републичког такмичења ученика школске 2012/2013. и 2013/2014. године, Милан Алексић, Мина Ђурић, Бранка Јакшић Провчи, Горан Коруновић, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Славко Петаковић, Оливера Радуловић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2014, 37.016:821–82(075.2/.3)(079.1), ISBN 978–86–84885–69–4, COBISS.SR-ID 212368396.