Др Предраг Петровић рођен је 1975. године у Ужицу где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду на којој ради као ванредни професор за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века.

Јула 2006. године одбранио је магистарски рад „Поетика кратког романа српске авангарде” (ментор проф. др Новица Петковић). Децембра 2012. одбранио је докторску дисертацију „Енциклопедичност као поетички модел романа Растка Петровића” (ментор проф. др Јован Делић). Као наставник ангажован је на неколико предмета на основним студијама (Српска књижевност 20. века, Поетика сaвремене српске књижевности, Историја српске књижевности IV, Тумачење књижевног дела: савремена проза и Тумачење књижевног дела: савремена поезија), мастер студијама (Српска књижевност и филм) и докторским студијама (Српска поезија у 20. веку, Српска проза у 20. веку, Савремено проучавање књижевности: проза).

Од 2006. до 2010. био је сарадник научноистраживачког пројекта „Поетичке промене у српској поезије прве полoвине 20. века” а од 2011. сарадник је научноистраживачког пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст” Института за књижевност и уметност у Београду. Завршио је Школу резервних официра при Војној академији и стекао чин резервног потпоручника.

Члан је Савета Међународног славистичког центра у Београду. Члан је редакције Летописа Матице српске, Зборника Матице српске за књижевност и језик и Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Члан је стручне редакције за књижевност Српске енциклопедије чијом израдом руководе Матица српска и Српска академија наука и уметности, био је сарадник Eнциклопедије српског народа (2008) Завода за уџбенике и уредник за књижевност српског издања Велике Ларусове енциклопедије (2010). Члан је редакционог одбора едиције Поетичка истраживања Института за књижевност и уметност. Председник је Фондације „Радмила Поповић“ која додељује награду за најбољи дипломски рад из области књижевности 20. века одбрањен на Катедри за српску књижевност. Коаутор је изложби о Станиславу Винаверу (2006) и Момчилу Настасијевићу (2009) у оквиру манифестације „Фестивал једног писца“ Културног центра Београда и изложбе о Милошу Црњанском (2013) у Студенском културном центру у Београду. Стални је сарадник редакције за културу Радио телевизије Србије. Учествовао је на великом броју домаћих и међународних научних скупова. Од 2015. године члан је и учесник годишњих конвенција Асоцијације за славистичке, источноевропске и евроазијске студије (ASEEES) са седиштем у Питсбургу (САД).


др Предраг Петровић – БИБЛИОГРАФИЈА