Биографија

– Рођена 1957. у Београду, где је завршила основну школу и гимназију.
– На Групу за југословенске књижевности и српскохрватски језик Филолошког факултета Универзитета у Београду уписана 1975, дипломирала 1979. (дипломски рад: Марко Краљевић и Арапин – варијанте и значења).
– На истом Факултету уписала постдипломске студије (смер: Наука о књижевности) и одбранила магистарски рад (Рад Ватрослава Јагића на изучавању српскохрватске народне књижевности) 1984.
– Докторску дисертацију (Штампане збирке народних приповедака на српскохрватском језику у 19. веку) одбранила 1992.
– На Катедри за југословенске књижевности (Касније српску књижевност са јужнословенским књижевностима) Филолошког факултета Универзитета у Београду ради од 1981. (асистент-приправник; 1986 – асистент; 1994. – доцент; 2000. ванредни професор; 2005. – редовни професор). Област: Народна књижевност. Предмети: Народна књижевност; Историја српске књижевности I. Курсеви: Фолклорни елементи у српској књижевности (основне студије); Категорија јунака у усменој књижевности (мастер); Историја и поетика усмене књижевности (докторске студије).

Бави се истраживањима везаним за историју и поетику усменог стваралаштва и односима између усмене и писане уметности речи.

Награде:

‒ за књигу Поетика усмених прозних облика, Народна књига, Београд, 1997. Награда ,,Ђорђе Јовановић“;
‒ за књигу Облици усмене прозе, Службени гласник, Појмовник, Београд, 2011. Награда Вукове задужбине за науку.

Учешће у научним пројектима:

‒ Поетика српске књижевности (до 2000. год; Филолошки факултет Универзитета у Београду, руководилац пројекта проф. др Д. Иванић);
‒ Техника и семантика припопведања (2000-2005; Филолошки факултет Универзитета у Београду, руководилац пројекта проф. др Д. Иванић);
‒ Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (од 2011-2017; Институт за књижевност и уметност у Београду, руководилац пројекта проф. др Бошко Сувајџић, 4 истраживачка месеца);
‒ Проучаваоци српске књижевности друге половине 20. века, (од 2011-2017; Филолошки факултет Универзитета у Београду, руководилац пројекта проф. др Мило Ломпар, (4 истраживачка месеца.
‒ Била је уководилац је пројекта: Српско усмено стваралаштво (Институт за књижевност и уметност у Београду; период: 2006-2010.).

др Снежана Самарџија – БИБЛИОГРАФИЈА