Тихомир Брајовић (1962), од 1989. године запослен на Филолошком факултету у Београду, прошавши редом сва академска звања; од 2013. редовни професор за предмете Преглед јужнословенских књижевности и Јужнословенска компаратистика, с посебним изборним курсевима на основним, мастер и докторским студијама (Увод у читање модерне поезије; Поетика ироније и гротеске у прози модерних јужнословенских писаца; Књижевна имагологија и културни идентитет(и); Проблеми песничке самосвести и модерна керитичко-теоријска мисао).

Предавања по позиву држао у Крагујевцу, Никшићу, Хамбургу, Берлину. Учествовао на већем броју међународних научних скупова у земљи, региону и свету.

Био је члан савета Међународног славистичког центра и управе Друштва за српски језик и књижевност Србије на Филолошком факултету у Београду, као и члан Матице српске у Новом Саду. Био је вишегодишњи књижевни критичар НИН-а и члан жирија критике за доделу НИН-ове награде; у дневним листовима (Политика, Блиц, Борба, Наша борба, Глас јавности, Данас) објавио неколико стотина књижевнокритичких текстова.

Био је члан редакција у следећим часописима: Књижевна реч, Књижевност и језик, Реч, Сарајевске свеске; 2015–2016. био је главни уредник Књижевне историје.

др Тихомир Брајовић – БИБЛИОГРАФИЈА