Зона Мркаљ рођена је у Београду 1961. године. У родном граду се школовала и дипломирала на Филолошком факултету, на Катедри за југословенске књижевности и српски језик 1984. године. У периоду од дипломирања до 1995. године радила је као професор српског језика и књижевности у београдским основним и средњим школама, држећи и часове хоспитовања за студенте Методике наставе књижевности и српског језика са Филолошког факултета.
Након завршених постдипломских студија, године 1990. одлази у Канаду на двогодишње усавршавање, где ради у државној основној школи у Онтарију (Валезбург) као наставник – сарадник.
Магистрирала је 1994. године на смеру Наука о књижевности, са темом Часопис Наша стварност: улога, место и значај у четрдесетим годинама XX века. Годину дана потом (1995) примљена је на Филолошки факултет за асистента на предмету Методика наставе књижевности и српског језика.
Као докторанд код методичара проф. др Милије Николића, а потом и код проф. др Љиљане Бајић, одбранила је докторску дисертацију Наставно проучавање народних приповедака и предања, новембра 2005. године.
Поред рада са студентима на матичном предмету ради и са страним полазницима који на Филолошком факултету уче српски као страни језик, а на Међународном славистичком скупу као лектор са младим славистима. Као професор српског језика радила је током 2004. године у Организацији за сигурност и кооперацију у Европи (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE).
Већ неколико година активно ради као сарадник и стручни консултант на различитим пројектима које организују: Завод за вредновање квалитета образовања, Завод за унапређивање васпитања и образовања, Министарство просвете Републике Србије, Институт за психологију на Филозофском факултету у Београду, Републички центар за таленте, Задужбина Доситеј Обрадовић, Филолошки факултет и Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Један је од потпредседника Друштва за српски језик и књижевност Србије, уредник Библиотеке Књижевност и језик у издању Друштва и члан редакције часописа Књижевност и језик и Школски час. Школске 2007/2008 обављала је послове заменика управника Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Сарађује као предавач по позиву и са Учитељским факултетом у Београду.
Коаутор је уџбеника, читанке за пети и осми разред, са проф. др Љиљаном Бајић и радних свески које прате читанке (у Заводу за уџбенике), као и приручника за наставнике српског језика за све старије разреде основне школе, један од аутора приручника за учитеље трећег разреда, збирки задатака за национално тестирање трећег, четвртог и седмог разреда, члан комисије за испитивање стандарда након четвртог и осмог разреда ОШ, стручни консултант за израду стандарда за средњу школу, један од аутора задатака за пријемне испите из српског језика (за ученике средњих школа), а потом и дугогодишњи рецензент, аутор тестова из књижевности за талентоване ученике (при Републичком центру за таленте), аутор збирке задатака према стандардима за крај обавезног основног образовања у издању Министарства просвете, коаутор Збирке задатака из српског језика (према стандардима за крај обавезног образовања), као и аутор три књиге за предшколце, у области припреме деце за писање и читање. Аутор је и акредитованих описних граматика за други и трећи разред основне школе Машина и Рашина језичка ризница 2 и Машина и Рашина језичка ризница 3 (у штампи).
Као аутор и реализатор тренутно учествује у извођењу пет акредитованих семинара за стручно усавршавање наставника: Ка савременој настави српског језика и књижевности II, Друштво за српски језик и књижевност Србије, каталошки број 782 (реализатор); Републички зимски семинар, Друштво за српски језик и књижевност Србије, каталошки број 791 (реализатор); Организација, садржаји и начини рада са талентованим ученицима у области српски језик и књижевност, Регионални центар за таленте БЕОГРАД 2, каталошки број 790 (реализатор); Иновације у настави књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, каталошки број 778 (реализатор); Функционално повезивање наставних садржаја из области српског језика и књижевности, КЛЕТ друштво за развој образовања, каталошки број 805 (аутор и реализатор).
Дугогодишњи је стручни сарадник и уредник за српски језик у ИК Клет из Београда.
Континуирано ради на одобравању лиценци за наставнике-приправнике, на стручном усавршавању наставника и на оспособљавању студената за наставнички позив, као и на реформама које се спроводе у образовном систему Републике Србије.
Поред многобројних објављених радова и излагања на различитим скуповима, семинарима и конгресима (нашим и међународним), аутор је и следећих књига: Наставна теорија и пракса 1; Наставна теорија и пракса 2; Наставна теорија и пракса 3; Наставно проучавање народних приповедака и предања; Планирање у настави српског језика и књижевности; На часовима српског језика и књижевности; Колико познајеш књижевност?; Методичка слагалица, српски језик и књижевност у петом разреду основне школе и Методичка слагалица, српски језик и књижевност у шестом разреду основне школе и коаутор Школског свезнања.
Бави се научним истраживањима из области методике наставе и историје књижевности и објављује радове о тој проблематици.
Професор је на предметима: Увод у методику 06, Методика наставе српског језика, Стваралачке активности ученика (изборни курс из Методике наставе књижевности), Методичка пракса 05 и Класици српске књижевности (на редовним студијама), док на мастер студијама води предмет Наставно проучавање народних приповедака и предања и, заједно са проф. др Љиљаном Бајић, предмет Методика наставе књижевности, а на докторским студијама курс Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних облика.
Тренутно је у звању ванредног професора.

др Зона Мркаљ – БИБЛИОГРАФИЈА