Према традиционалној структури, Катедра је носилац научних истраживања и наставе осталих јужнословенских језика. Одмах после II светског рата проф. М. Стевановић предаје македонски језик, да би тај предмет после њега предавали проф. др Борис Марков, као лектор, и проф. др Војислав Илић (Илијашевић), као стални универзитетски наставник. Данас тај предмет држи проф. др Првослав Радић. Први предавач за бугарски језик била је Љиљана Мојсов, изабрана 1962. године, наставу су држали уговорни лектори из Бугарске, а бугаристика на Катедри данас има предаваче – доц. др Маријану Алексић и мр Јасмину Јовановић.

Први (хонорарни) наставник словеначког језика био је професор новосадског Универзитета др Рудолф Коларич. Осамдесетих и деведесетих година практичну наставу словеначког језика изводили су лектори, међу њима најдуже Катја Закрајшек, а теоријску – проф. др Ж. Станојчић, кога је наследила проф. др Маја Ђукановић.

Научно-наставни рад на овим јужнословенским језицима – бугарском, македонском и словеначком – иако по обиму много мањи него рад на српском језику, подразумева и теоријску и практичну страну на нивоу који има изучавање српског језика, као једног од најважнијих националних предмета на Филолошком факултету.

Leave a Reply