I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у србистику IAO3
Увод у дијахронијску лингвистикуТМ6
Старословенски језик IНС3
Правопис српског језикаСА3
Увод у општу лингвистику IAO3
Основе методологије лингвистичких истраживањаНС3
Историја српске књижевности IТМ3
Студент бира 6 бодова у збиру са другим семестром:
Културна историја СрбаАО3
Увод у филозофију IАО3
Увод у естетику IАО3
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у србистику IIАО3
Старословенски језик IIНС3
Историјска фонетика српског језикаНС6
Увод у општу лингвистику IIAO3
Увод у лексикографијуТМ6
Историја српске књижевности IIТМ3
Студент бира 6 бодова у збиру са првим семестром:
Културна историја СрбаАО3
Увод у филозофију IIАО3
Увод у естетику IIАО3
УКУПНО ЕСПБ НА 1. И 2. СЕМЕСТРУ60
III семестарТип предметаЕСПБ
Историјска морфологија српског језикаНС3
Упоредна граматика словенских језика IНС3
Развој писмаАО3
Фонетика српског језикаНС6
Лектура и коректура текстаТМ6
Историја српске књижевности IIIТМ3
Јужнословенски језик – студент бира 3 бода:
Словеначки језик IАО3
Македонски језик IАО3
Бугарски језик IАО3
IV семестарТип предметаЕСПБ
Упоредна граматика словенских језика IIНС3
Историја српске ћирилицеАО3
Фонологија српског језикаТМ6
Акцентологија српског језика IНС6
Функционална писменостНС3
Историја српске књижевности IVТМ3
Јужнословенски језик – студент бира 3 бода:
Словеначки језик IIАО3
Македонски језик IIАО3
Бугарски језик IIАО3
УКУПНО ЕСПБ НА 3. И 4. СЕМЕСТРУ60
V семестарТип предметаЕСПБ
Акцентологија српског језика IIСА6
Историја српског књижевног језикаНС
Морфологија и творба речи српског језикаНС
Лексикологија IНС3
Дијалектологија српског језикаСА6
ЛингвостилистикаТМ6
Изборна група – студент бира 3 бода:
Увод у психологијуАО3
Увод у културологију IАО3
Увод у комуникологију IАО3
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја српског књижевног језикаНС9
Морфологија и творба речи српског језикаНС9
Лексикологија IIСА6
ФразеологијаТМ6
Дијалекатски текстовиСА3
Изборна група – студент бира 3 бода:
Психологија читањаАО3
Увод у културологију IIАО3
Увод у комуникологију IIАО3
УКУПНО ЕСПБ НА 5. И 6. СЕМЕСТРУ60
VII семестарТип предметаЕСПБ
Синтакса српског језикаНС
Лингвистика текста и прагматикаСА6
Основи нормирања српског језикаНС6
Новинарска стилистикаСА6
Изборна група – студент бира 6 бодова:
Лекторска и коректорска пракса у издаваштвуСА3
Спикерска и лекторска пракса на радијуСА3
Спикерска и лекторска пракса на ТВ-уСА3
Лекторска пракса у позориштуСА3
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Синтакса српског језикаНС12
Језичка култураСА6
ИнтонацијаСА6
Практична лексикографијаСА3
Лексикографска пракса у научној установиСА3
Изборна група – студент бира 6 бодова:
Стилистика српског језикаНС6
Функционални варијетети српског језикаНС6
УКУПНО ЕСПБ НА 7. И 8. СЕМЕСТРУ:60