I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у србистику IAO3
Старословенски језикНС3
Правопис српског језикаСА3
Увод у теорију књижевности IAO3
Народна књижевностТМ
Средњовековна књижевностТМ
Преглед опште књижевности IНС3
Студент бира 6 бодова у збиру са другим семестром:
Културна историја СрбаAO3
Увод у филозофију IAO3
Увод у естетику IAO3
Савремени страни језик I
Савремени страни језик П-1СА3
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у србистику IIАО3
Историјска фонетика српског језикаНС6
Увод у теорију књижевности IIАО3
Народна књижевностТМ9
Средњовековна књижевностТМ9
Преглед опште књижевности IIНС3
Студент бира 6 бодова у збиру са првим семестром
Културна историја СрбаАО3
Увод у филозофију IIАО3
Увод у естетику IIАО3
Савремени страни језик II
Савремени страни језик П-2СА3
УКУПНО ЕСПБ НА 1. И 2. СЕМЕСТРУ60
III семестарТип предметаЕСПБ
Историјска морфологија српског језикаНС3
Фонетика српског језикаНС6
Историја књижевности ренесансе и барокаТМ
Српска књижевност 18. и 19. векаТМ
Преглед опште књижевности IIIНС3
Развојна психологијаАО3
Јужнословенски језик – студент бира 3 бода:
Словеначки језик IАО3
Македонски језик IАО3
Бугарски језик IАО3
Савремени страни језик III
Савремени страни језик П-3СА3
IV семестарТип предметаЕСПБ
Функционална писменостНС3
Акцентологија српског језика IНС6
Историја књижевности ренесансе и барокаТМ6
Српска књижевност 18. и 19. векаТМ12
Преглед опште књижевности IVНС3
Педагошка психологијаАО3
Јужнословенски језик – студент бира 3 бода:
Словеначки језик IIАО3
Македонски језик IIАО3
Бугарски језик IIАО3
Савремени страни језик IV
Савремени страни језик П-4СА3
УКУПНО ЕСПБ НА 3. И 4. СЕМЕСТРУ60
V семестарТип предметаЕСПБ
Историја српског књижевног језикаНС
Морфологија и творба речи српског језикаНС
Лексикологија IНС3
Дијалектологија српског језикаСА6
Српска књижевност XX векаТМ
Увод у методику наставеСА6
Изборна група – студент бира 3 бода:
Развој писмаАО3
Увод у психологијуАО3
Увод у културологију IАО3
Увод у комуникологију IАО3
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја српског књижевног језикаНС9
Морфологија и творба речи српског језикаНС9
Дијалекатски текстовиСА3
Српска књижевност XX векаТМ12
Методика наставе српског језикаСА6
Изборна група – студент бира 3 бода:
Историја српске ћирилицеАО3
Психологија читањаАО3
Увод у културологију IIАО3
Увод у комуникологију IIАО3
УКУПНО ЕСПБ НА 5. И 6. СЕМЕСТРУ60
VII семестарТип предметаЕСПБ
Синтакса српског језикаНС
Лингвистика текста и прагматикаСА6
Основи нормирања српског језикаНС6
Говорна култураСА6
Методика наставе књижевностиСА6
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Синтакса српског језикаНС12
Језичка култура у наставној праксиСА6
Методичка праксаСА6
Изборна група – студент бира 6 бодова:
Стилистика српског језикаНС6
Функционални варијетети српског језикаНС6
Изборна група – студент бира 6 бодова:
ФразеологијаТМ6
Фонологија српског језикаТМ6
Лексикологија IIСА6
Лектура текстаСА3
Методика наставе практичне комуникацијеСА3
УКУПНО ЕСПБ НА 7. И 8. СЕМЕСТРУ:60