кабинет ?телефон: 011/2639-869

Проф. др Драгана Мршевић-Радовић

редовни професор

кабинеттелефон: 011/2639-869

Др Михаило Шћепановић

ванредни професор

кабинет

Слађана Алексић

радник

кабинеттелефон: 011/2639-869

Милан Крсмановић

секретар Катедре

krca@fil.bg.ac.rs

Leave a Reply