Kulturna istorija Grčke 1

Mole se svi studenti koji nisu poslali svoje radove iz predmeta Kulturna istorija Grčke 1 da to urade zaključno sa 31.12.2018. Nakon tog termina prispeli radovi se neće uzimati u obzir. Svi preostali  studenti mogu da pristupe prezentaciji svojih radova jos u sredu 26.12.2018. u terminu poslednjeg  časa za navedeni predmet, doc. dr Ana Elaković Nenadović i mr Ljiljana Vulović, viši lektor.

Comments are closed.