LATINSKI JEZIK 1 KAO IZBORNI

Studenti koji u 2018/19. slušaju na Romanistici LATINSKI JEZIK 1 KAO IZBORNI:

1. MILENA STOJILJKOVIĆ(2018/557)- prijava poslata u 12:00am
2. IVONA JELIĆ (2014/1338) – prijava poslata u 12:00 am
3. NEMANJA JOVANOVIĆ ( 2018/0094) – prijava poslata u 12:02 am
4. SOFIJA ČABARKAPA ( 2017/0167) – prijava poslata u 12:06 am
5. LJUBICA ERAC (2018/0147) – prijava poslata u 1:35 pm

Comments are closed.