Master studije – prijava za Kvantitativne metode u lingvističkim istraživanjima

Mole se studenti master studija koji planiraju da izaberu predmet Kvantitativne metode u lingvističkim istraživanjima da se do 28.10.2018. mejlom prijave predmetnom nastavniku (Maja Miličević Petrović, m.milicevic@fil.bg.ac.rs), pošto će organizacija nastave zavisiti od broja prijavljenih.

Comments are closed.