Списак предмета

Зимски семестар

Андрић и модернизамЈерков Александар
Балканистика IМутавџић Предраг
Балканистика IIIМутавџић Предраг
Библиотека у образовањуВранеш Александра
Библиотекарство и библиографијаВранеш Александра
Библиотеке и научна комуникацијаВранеш Александра
Бугарска лексикологија и лексикографијаАлексић Мариана
Гностичко искуство и модерна књижевностЛомпар Мило
Деконструкција као начин читања и тумачењаВладић-Јованов Милена
Дијалектологија турског језика IAykut Ksenija
Достојевски и проблем зла у свету као Божјој творевини IСтојановић Драган
Европски контекст италијанске културе (путеви, прожимања, путовања и искуства)Ђурић Жељко
Жанрови старе српске књижевностиЈовановић Томислав
Ибзен и КинаПавловић Мирјана
Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва IФилиповић Јелена
Информациона, медијска и комуникациона писменостВранеш Александра
Исламска цивилизација – култура на Балкану IМиљковић-Бојанић Ема
Исламска цивилизација – култура на Балкану IIIМиљковић-Бојанић Ема
Историја и поетика народне књижевностиСамарџија Снежана
Историја италијанске граматикеСамарџић Мила
Историјска лексикологија српског језикаВучковић Снежана
Историјска стандардологија српског језикаМилановић Александар
Италијанска књижевност и тема љубавиМилинковић Снежана
Италијанска лексикографијаМодерц Саша
Јапанска поезијаYamasaki Kayoko
Јапанска цивилизација и савремена култура IЈовић-Ђаловић Марина
Језик у образовању: теорија и пракса IВучо Јулијана
Књижевне теорије (oбавезан за модул КЊИЖЕВНОСТ)Грубачић Слободан
Књижевна антропологија Б. Вонгара и постхумана биополитикаПетровић Александар
Књижевност и културна дипломатијаПетровић Александар
Књижевност и визуелна култураТодоровић Душица
Књижевност, фикција, истинаКвас Корнелије
Компаративна историја периодикеЦиндори-Шинковић Марија
Контактна лингвистика - међукултурни аспектиКостић-Томовић Јелена
Контрастивна граматика српског и словеначког језикаЂукановић Маја
Контрастивна истраживања граматичких категорија у словенским језицимаПоповић Људмила
Култура и друштво предмодерног ЈапанаЈовић-Ђаловић Марина
Културне традиције Азије IМарковић Љиљана
Културне традиције Азије IIIМарковић Љиљана
Културолошко-лингвистички аспекти турске ономастикеAykut Ksenija
Лаза Костић и историја наукеПетровић Александар
Лексичка семантика француског језикаПоповић Михаило
Лексичко препознавање у обради природних језикаКрстев Цветана
Лингвистичка арабистика IМитровић Анђелка
Лингвистичка арабистика IIIМитровић Анђелка
Лингвистичка славистика IПипер Предраг
Математичка лингвистикаУтвић Милош
Методичка истраживања у настави српског језикаБрборић Вељко
Методологија проучавања старијих српских књижевности*Шпадијер Ирена
Мода и антимода у књижевности и друштвуВладић-Јованов Милена
Модерни свет у прози Џона АпдајкаДојчиновић Биљана
Морфосинтакса турског језикаТеодосијевић Мирјана
Научни рад у архивимаЂорђевић Бојан
Ономастика у српској историјској дијалектологијиШћепановић Михаило
Поетика западне књижевности у кинеском модернизмуСкробановић Зоран
Поетика савременог мађарског романаЧудић Марко
Пољско-српска књижевна контактологија и компаратистикаБуњак Петар
Популарна култура у англофоној књижевности 20. векаПауновић Зоран
Постколонијална књижевност на енглеском језикуЈовановић Александра
Постколонијални дискурс (англофона књижевност писаца из Индије)Ђорић Француски Биљана
Пракса књижевнонаучног радаМарковић Љиљана
Примена теорије концептуалне метафоре у истраживању посебних тема из лексикологије и граматике кинеског језикаЈовановић Ана
Примењена лингвистика и учење и усвајање италијанског језика IВучо Јулијана
Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века IПантић Михајло
Проблем форме у естетициДрашкић-Вићановић Ива
Проблеми песничке самосвести и модерна критичко-теоријска мисаоБрајовић Тихомир
Преглед теорија творбе речи у савременој науци о језикуВујић Јелена
Прозодијска организација говораЈокановић-Михајлов Јелица
Психоанализа и култураТомић Зорица
Религије у КиниПушић Радосав
Румунска дијалектологијаТрајловић-Кондан Минерва
Руска авангардаИчин Корнелија
Савремена методичка истраживања у области књижевности и српског језикаБајић Љиљана
Савремене студије културе I (oбавезан за модул КУЛТУРА)Марковић Љиљана
Савремене студије културе IIIМарковић Љиљана
Савремени српски језик – синтакса са семантиком и стилистика IКовачевић Милош
Савремени токови у лингвистици (oбавезан за модул ЈЕЗИК)Половина Весна
Свет и јапанска књижевност IМарковић Љиљана
Свет и јапанска књижевност IIIМарковић Љиљана
Слика, симбол и памћење у фолклоруРадуловић Немања
Српска лингвогеографија и стандардРадић Првослав
Српска поезија у 20. векуПетровић Предраг
Српско-италијанске књижевне и културне везе од 18. до 20. векаЂурић Жељко
Стилистика и реторика за германистеĐurović Annette
Текстологија нове српске књижевностиИванић Душан
Теорија валентностиСрдић Смиља
Теорија у проучавању српске књижевности (oбавезан за модул СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ)Микић Радивоје
Теорије романаПоповић Тања
Теоријска синтакса и синтакса француског језикаСтанојевић Веран
Типолошка истраживања у савременој лингвистициКовачевић Борко
Трагички јунак у српској драми 19. векаНесторовић Зорица
Турски извори за историју Србије и српског народаМаринковић Мирјана
Турско-српске књижевне везе у 19. и 20. векуМаринковић Мирјана
Увод у студије британске и америчке утопијске књижевностиПетровић Новица
Упоредна граматика индоевропских језика (oбавезан за модул СРПСКИ ЈЕЗИК)Станишић Вања
Упоредна граматика словенских језикаСтакић Милан
Управљање знањемМарковић Љиљана
Утицаји окружења на библиотечку и архивску грађуВранеш Александра
Француски као језик струкеСамарџија-Грек Татјана
Хиспаноамерички роман 20. векаСолдатић Далибор
Шпанска драма и позоришна пракса у трајањуСтојановић В. Јасна
Шпански језик у медијимаПејовић Анђелка
Женска/феминистичка и феминофилна штампа између 1890. и 1941. годинеПроф. др Биљана Дојчиновић и доц. др Ана Коларић

Летњи семестар

Анализа конверзацијеПоловина Весна
Англофона научна фантастика 20. векаПетровић Новица
Античка еротологија - од Хомера до СапфеПилиповић Н. Јелена
Аутопоетички искази у српској поезији од барока до реализмаИванић Душан
Балканистика IIМутавџић Предраг
Балканистика IVМутавџић Ј. Предраг
Библиотеке и мултикултуралностВранеш Б. Александра
Британска проза кроз студију жанраЈовановић В. Александра
Бугарска дијалектологијаАлексић Мариана
Vita privata i sermo cotidianus у периоду млетачке владавине у КоторуЕлаковић-Ненадовић С. Ана
Врсте речи и флективна морфологијаЛомпар Ј. Весна
Генетичка критикаПоповић М. Тања
Дидактика наставе француског језикаБрајовић Б. Јелена
Дијалектологија турског језика IIAykut R. Ksenija
Достојевски и проблем зла у свету као Божјој творевини IIСтојановић Драган
Женске студије у англо-америчкој књижевностиЈовановић Александра
Зен будизам и књижевностКличковић Д. Далибор
Издаваштво и књижарствоВранеш Б. Александра
Интердисциплинарност у истраживању односа језика и друштва IIФилиповић Јелена
Интертекстуалне теоријеКвас Д. Корнелије
Исламска цивилизација – култура на Балкану IIМиљковић-Бојанић Ема
Исламска цивилизација – култура на Балкану IVМиљковић-Бојанић Ема
Историја библиотека, компаративне студије и теорија библиотекарстваСтокић-Симончић М. Гордана
Историја књижевно-историографских идејаЛома Б. Миодраг
Истраживачке методе у анализи дискурсаРајић Д. Јелена
Јапанска древна књижевност у компаративном контекстуВасић Б. Данијела
Јапанска цивилизација и савремена култура IIЈовић-Ђаловић В. Марина
Језик у образовању: теорија и пракса IIВучо Јулијана
Књига – традиционална и електронскаВранеш Александра
Књижевне теорије од антике до романтизмаМарчетић Адријана
Књижевно дело и читалачке компетенције ученикаБајић Љиљана
Књижевност и езотеризамРадуловић Ј. Немања
Књижевност и еротологијаВукићевић Драгана
Когнитивна лингвистикаРасулић Катарина
Композиција и сложенице у језицима светаВујић Јелена
Комуникација и јавностТомић Зорица
Контрастивна анализа јапанског и српског језикаТричковић Дивна
Креативне методе учења јапанског језикаYamasaki Y. Kayoko
Културне традиције Азије IIМарковић Љиљана
Културне традиције Азије IVМарковић Љиљана
Лексика савременог српског језикаДрагићевић М. Рајна
Лингвистичка арабистика IIМитровић Н. Анђелка
Лингвистичка арабистика IVМитровић Н. Анђелка
Лингвистичка славистика IIПипер Ј. Предраг
Лингвистички и стилистички аспекти проучавања реченицеЈовановић Симић Р. Јелена
Међуоднос српске руралне и урбане дијалектологијеШћепановић М. Михаило
Метафоре у мишљењу и језикуКликовац Б. Душка
Методе у изучавању француске књижевностиВинавер Ковић К. Милица
Модалност у енглеском језикуТрбојевић-Милошевић Ивана
Османско културно наслеђе на тлу СрбијеЧолић Љиљана
Поетика и естетика античког романаКозић Д. Ранко
Поетике романа шпанског и европског реализмаКарановић Владимир
Порекло и развој језичке способностиСавић Маја
Примењена лингвистика и учење и усвајање италијанског језика IIВучо Ј. Јулијана
Примењена лингвистика и учење и усвајање немачког језикаДурбаба Оливера
Приповедачке поетике у српској књижевности 19. и 20. века IIПантић Михајло
Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних обликаМркаљ В. Зона
Развој румунске књижевне критике и књижевних идејаДан М. Мариана
РеторикаЕлаковић-Ненадовић С. Ана
Руски неми филмИчин С. Корнелија
Савремена англофона женска прозаПетровић Новица
Савремена хиспаноамеричка књижевностДицков Весна
Савремене студије културе IIВранеш Александра
Савремене студије културе IVВранеш Александра
Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: драмаНесторовић Зорица
Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: поезијаРадивоје Микић
Савремени приступ проучавању новије српске књижевности: прозаИванић М. Душан
Савремени српски језик – синтакса са семантиком и стилистика IIКовачевић Милош
Свет и јапанска књижевност IIМарковић Р. Љиљана
Свет и јапанска књижевност IVМарковић Љиљана
Сефардске студијеФилиповић Јелена
Српска житијна књижевност – структурално-типолошке карактеристикеЈухас-Георгијевска М. Љиљана
Српска усмена поезија у јужнословенском контекстуСувајџић Ј. Бошко
Српска проза у 20. векуДелић Јован
ТематологијаПопов Јован
Теолингвистичка истраживања словенских језикаКончаревић Ксенија
Теорија кризе и култура ЈугославијеПетровић Ж. Александар
Теорија прототипа у проучавању српског језикаКликовац Б. Душка
Теорије знањаМарковић Љиљана
Теорија, активизам и културне/уметничке праксе: феминистичка штампа у Србији 90-их и 2000-их годинаДојчиновић Биљана и Коларић Ана
Теорије рода и разлике и дигитална хуманистикаДојчиновић Биљана
Терминологија и терминографијаЈовановић Милена
Турска модернаТеодосијевић Мирјана
Усмена историјаПетровић Д. Соња
Увод у савремене теорије књижевне историјеНиколић В. Ненад
Утицај религија на цивилизацијски развој ЈапанаЈовић-Ђаловић В. Марина
Фантастика у румунској књижевностиДан М. Мариана
Феноменологија књижевностиВукашиновић Желимир
Фразеолошка семантикаМршевић-Радовић Д. Драгана
Француска лексикографијаПоповић М. Михаило
Хиспанске књижевности и стварностСолдатић Далибор
Црњански и хипермодернизамЈерков М. Александар
Шекспир и европска култура: од ренесансе до модернизмаБечановић-Николић С. Зорица
Шпански роман 16. и 17. векаСтојановић В. Јасна
Род у критичкој социолингвистици Филиповић Јелена
Дискурзивна конструкција родаКузмановић Јовановић Ана