Студијски програм

Постдипломске докторске студије из језика, књижевности и културе припадају подручју друштвено-хуманистичких наука, пољу филологије, и то у следећим ужим научним областима: филолошке науке, наука о језику, наука о књижевности, теорија и историја књижевности, упоредна књижевност, методика наставе језика, методика наставе књижевности, примењена лингвистика, преводилаштво, културологија, комуникологија, библиотекарство, библиотечка информатика, архивистика, као и у другим ужим научним областима у пољу филологије. Ове студије су заједничке за све катедре и одсеке Факултета. Студијски програм замишљен је тако да у прве две године студент слуша одређен број теоријских предмета општег карактера и одређен број предмета ужег усмерења, везаног за подручје истраживања из ког ће радити докторску дисертацију. Могућност избора групе предмета указује на отвореност, флексибилност и прилагодљивост студија интересовању појединца и професионалним потребама кандидата.
По завршетку студија стичу се следеће компетенције: оспособљеност за бављење научно-истраживачким радом, припремљеност за постдокторска усавршавања у земљи и иностранству и за запошљавање у јавном и приватном сектору. Са докторатом стече- ним на Филолошком факултету се може радити и у научним, наставним, образовно-васпитним установама, као и у установама културе, у библиотекама, архивима и музејима, на уметничким академијама, у позоришним и филмским установама, институтима за књижевност и језик, филм и позориште, државној и локалној управи, посебно у сектору културе и образовања, дипломатији и медијима (штампи, радију и телевизији).