Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета.
Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење доставити приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.
Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом


Упис:
 1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2015/16. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:
  • Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
  • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)
  • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
  • Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…)
  • Кандидати који имају тешкоће у говору
  • Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења…)
  • Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама прилажу високошколској установи и један од следећих докумената:
   • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
   • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
   • Мишљење Интересорне комисије
  • Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
 3. После завршеног полагања пријемних испита (испита за проверу склоности и способности) кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом из тачке 1., а положили су пријемни испит (испит за проверу склоности и способности) рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
 4. Уколике се у оквиру Програма афирмативне мере упише мањи број студената од броја одобреног одлуком Владе РС, на та места високошколска установа може уписати студенте са основне листе у статусу самофинансирајућих студената. Укупан број студената уписан на студијски програм не може бити већи од броја студената из дозволе за рад.
 5. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење:

 1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
 3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима.