Анали Филолошког факултета

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je objavljena druga sveska Anala Filološkog fakulteta za 2021. godinu, koja je dostupna na Анали Филолошког факултета (bg.ac.rs). Redakcija Anala Filološkog fakulteta poziva sve zainteresovane koleginice i kolege da rukopise za štampu za 1. svesku časopisa za 2022. godinu predaju do 15. 02. 2021. godine preko platforme OJS/PKP na: https://anali.fil.bg.ac.rs. Časopis se indeksira u sledećim bazama: ERIH PLUS, MLA International Bibliography i DOAJ. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti putem imejla (anali.filoloski@gmail.com).