Анали Филолошког факултета

Редакција Анала Филолошког факултета позива све колеге да до 1. маја 2018. године доставе радове за нову свеску часописа. Радове припремљене у складу са приложеним упутством слати на адресе anali@fil.bg.ac.rs и anali.filoloski@gmail.com (обавезно на обе адресе).

Упутство за припрему радова