Конкурси – увид јавности

02.12.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Романистика, предмет Методика наставе француског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

29.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Хиспаноамеричка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

29.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика, Психолингвистика и Усвајање другог језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

24.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Романистика, предмети Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Основи јапанске цивилизације на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

12.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчка књижевност 5, Грчка књижевност 6, Грчка књижевност 7 и Грчка књижевност 8 на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Италијаистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.11.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

03.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Ареална лингвистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.11.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

27.10.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

22.10.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса и Ареална лингвистика, под називом „Типови клитика у балканским језицима“ кандидата др Ђорђа Божовића биће одржано у среду, 3. новембра 2021. године, са почетком у 11,00 сати, у Сали за седнице, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

14.10.2021. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Тамаре Љујић у звање истраживач сарадник.

12.10.2021. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Марко Тошовић у звање истраживач сарадник.

12.10.2021. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Лука Градиншћак у звање истраживач сарадник.

12.10.2021. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Никола Маринковић у звање истраживач сарадник.

20.09.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.09.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност, под називом „Путеви америчког модернизма: Хемингвеј, Фицџералд и Фокнер“ кандидата др Љиљане Драгић биће одржано у среду, 15. септембра 2021. године, са почетком у 12,00 сати, а кандидата др Сергеја Мацура са почетком у 13.00 сати, у сали 230 на Катедри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

01.09.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Увод у теорију књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.09.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.09.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Украјинистика, предмет Украјинска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.09.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

30.08.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмети Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

27.08.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмети Савремени скандинавски језици на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

16.08.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмети Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

16.08.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмети Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

16.08.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

16.08.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмети Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

14.07.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Јапанологија, предмет Друштвена и културна историја Јапана на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак) – Приговор доц. др Милица ЈотовОдговор Комисије

13.07.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

09.07.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредовног професора ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.07.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност, под називом „Лексичко, граматичко и категоријално значење у тумачењу лингвистичких феномена у јапанском језику“ кандидата др Сање Јока биће одржано у понедељак, 19. јула 2021. године, са почетком у 10,00 сати, у учионици 330, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

07.07.2021. – У складу са чланом 14 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

06.07.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

05.07.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

30.06.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика, под називом „ Архаизми и иновације у реду речи у дијалектима српског језика“ кандидата др Сање Огњановић биће одржано у четвртак, 8. јула 2021. године, са почетком у 11,00 сати, у слушаоници 16а, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

23.06.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

23.06.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

18.06.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

Увид у чланке и странице из књига аутора др Оливере Жижовић које др Предраг Мирчетић наводи у свом приговору можете извршити у Секретаријату Филолошког факултета Универзитета у Београду с обзиром да би јавно објављивање наведених радова довело до повреде ауторских права а не постоји одобрење аутора за јавно дељење скенираног садржаја.


14.06.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Савремени бугарски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.06.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Османистика, предмети Османски језик и Османска дипломатика са палеографијом на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.06.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.06.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.05.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Савремени арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

27.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

22.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени скандинавски језици – дански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

15.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

13.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

13.04.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

08.04.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

07.04.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.04.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

26.03.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

11.03.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.03.2021. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – новија књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.03.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Савремени бугарски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

03.03.2021. – У складу са чланом14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Савремени српски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.03.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

25.02.2021. – У складу са чланом14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

22.02.2021. – У складу са чланом14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

19.02.2021. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Бранке Драгосавац у научно звање научни сарадник.

18.02.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност, под називом „Категорија времена у руској књижевности апсурда“ кандидата др Василисе Шљивар биће одржано у петак, 26. фебруара 2021. године са почетком у 13,00 сати у читаоници Катедре за славистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

09.02.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

02.02.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Недерландистика, предмет Низоземски језик под називом „Психолингвистика и усвајање низоземског језика у пракси“ кандидата др Наде Васић биће одржано у понедељак, 22. 2. 2021. године, са почетком у 11 сати у слушаоници 427 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

27.01.2021. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност – новија књижевност под називом „Улога филмске адаптације у настави италијанске књижевности и културе (пример филма Хаос браће Тавијани)“ кандидата др Андријане Јанковић биће одржано у понедељак, 8. 2. 2021. године, са почетком у 12 сати у учионици 328 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

26.01.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

19.01.2021. – У складу са чланом14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

19.01.2021. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.12.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Проналажење информација на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.12.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Јужнословенска филологија, предмет Словеначки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.12.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Општа лингвистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени норвешки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени норвешки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

20.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

19.11.2020. – У складу са чланом14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Транслатологија на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

18.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.11.2020. – КОНКУРС за избор (“Послови” бр. 908 од 18.11.2020.):

1) једног асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмет Општа лингвистика, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године,
2) једног асистента за ужу научну област Јуђнословенска филологија, предмет Словеначки језик, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године.

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду;
Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решењe о признавању странe високошколскe исправe о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг број 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

17.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Структура информација на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

13.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

12.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

12.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

10.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.11.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмети Структура информација под називом „Преглед формата дигиталних текстова“ кандидата др Браниславе Шандрих биће одржано у уторак, 17. 11. 2020. године, са почетком у 12 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

06.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Увод у српску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

06.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Преглед опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

04.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.11.2020. – КОНКУРС за избор:
1) једног асистента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Проналажење информација, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године,

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду;

Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решењe о признавању странe високошколскe исправe о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг број 3, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

03.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Словакистика, предмет Словачка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

03.11.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

02.11.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Књижевност од ренесансе до рационализма на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.11.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмети Италијански језик под називом „Италијанска граматикографија на почетку 20. века: утицај филозофије Бенедета Крочеа и идеологије фашизма“ кандидата др Марије Митровић биће одржано у четвртак, 12. 11. 2020. године са почетком у 11:30 сати у сали 328 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

30.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

30.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

29.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

29.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

28.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

28.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Примењена лингвистика, предмети Усвајање првог језика и Примењена лингвистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

28.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмети Италијански језик под називом „Италијанске инфинитивне релативне реченице без исказаног антецедента“ кандидата др Милене Поповић Pisarri биће одржано у петак, 6. 11. 2020. године са почетком у 11 сати у сали 327 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

23.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српски језик, предмети Савремени српски језик, Фонетика српског језика, Акцентологија српског језика, Фонологија српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

22.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

22.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак).
Приговор Станка Стојиљковића
Одговор Комисије на приговор

22.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика, Историја српског књижевног језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

22.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

22.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Морфологија и творба речи српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

22.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмети Италијански језик под називом „Неосемије у савременом италијанском језику“ кандидата др Мауриција Барбија биће одржано у петак, 6. 11. 2020. године са почетком у 10 сати у сали 327 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

21.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Приговор
Одговор Комисије на приговор

21.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Приговор
Одговор Комисије на приговор

21.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Романистика, предмети Француска књижевност под називом „Поезија француског барока“ кандидата др Жељке Јанковић биће одржано у четвртак, 5. новембра 2020. године са почетком у 11 сати у сали 21 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

19.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Синологија, предмети Кинески језик и књижевност под називом „Текстуална кохезија и граматика“ кандидата dr Jin Xiaolei биће одржано у четвртак, 29. октобра 2020. године са почетком у 10:30 сати у Анексу, између II и III спрата, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

16.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Народна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

16.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Старословенски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

14.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

12.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Оријентална филологија, предмет Исламска цивилизација на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

12.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Примењена лингивстика, предмети Усвајање првог језика и Примењена лингвистика, под називом „Усвајање и развој вокабулара“ кандидата др Милице Динић Маринковић биће одржано у четвртак, 22. октобра 2020. године са почетком у 12 сати у кабинету 110 (Центар за српски као страни) на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Кнез Михаилова 40.

12.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Романистика, предмети Француски језик под називом „Специфично и неспецифично читање француских неодређених синтагми и неке паралеле у српском “ кандидата др Љубице Ђурић биће одржано у петак, 30. октобра 2020. године са почетком у 11 сати у просторијама Катедре за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

09.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Словакистика, предмет Словачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

06.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика, Историја српског књижевног језика, под називом „Придев жив као интензификатор глаголског значења у српском фразеолошком корпусу“ кандидата др Катарине Беговић биће одржано у уторак, 20. октобра 2020. године са почетком у 14 сати у просторијама МСЦ-а на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

06.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

05.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Теренска лингвистика и Прагматика, под називом „Конверзацијске импликатуре“ кандидата др Ивана Књижара биће одржано у четвртак, 15. октобра 2020. године са почетком у 12 сати у кабинету 110 (Центар за српски као страни језик) на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Кнез Михаилова 40.

05.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српски језик, предмети Савремени српски језик, Фонетика српског језика, Акцентологија српског језика, Фонологија српског језика, под називом „Акценат именица“ кандидата др Николе Радосављевића биће одржано у четвртак, 15. октобра 2020. године са почетком у 11 сати у просторијама МСЦ-а на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

02.10.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

02.10.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Морфологија и творба речи српског језика, под називом „Начини представљања морфолошких структура у српском језику“ кандидата др Данила Алексића биће одржано у понедељак, 12. октобра 2020. године са почетком у 11,30 сати у слушаоници 16а на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

15.09.2020. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Марије Булатовић у звање истраживач сарадник.

15.09.2020. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Горан Петровић у звање истраживач сарадник.

15.09.2020. – У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Драгана Хамовића у научно звање научни саветник.

25.06.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Заштита животне средине, предмет Увод у екологију на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

10.06.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду (конкурс објављен у листу „Послови“ бр. 865 од 22. 1. 2020. године).

03.06.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.05.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

12.03.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду (конкурс објављен у листу „Послови“ бр. 860 од 18. 12. 2019. године). Извештај можете преузети ОВДЕ.

09.03.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.03.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.03.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Синтакса српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

27.02.2020. – У складу са чланом 86 Закона о научноистраживачкој делатности и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Биљана Николић у научно звање истраживач сарадник.

19.02.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Српски језик, предмети Историјска фонетика српског језика, Историјска морфологија српског језика, Историја српског књижевност језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

11.02.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.02.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

07.02.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.02.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.02.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјински језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

03.02.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

31.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

31.01.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Архивистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

29.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор сарадника ван радног односа – демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Народна књижевност и Књижевни фолклор на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор сарадника ван радног односа – демонстратора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

28.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор сарадника ван радног односа – демонстратора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик П1-П4 на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

28.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

27.01.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

27.01.2020. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Словакистика, предмет Словачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

24.01.2020. – У складу са чланом 76 Закона о научноистраживачкој делатности и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Јелене Јаћимовић у научно звање научни сарадник.

23.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор сарадника ван радног односа – демонстратора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.01.2020. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Хиспанска лингвистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

22.01.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Украјинистика, предмет Украјинска књижевност, под називом „Прашка школа украјинских песника “ кандидата др Тање Гаев биће одржано у среду, 5. фебруара 2020. године са почетком у 13,00 сати у Сали за седнице на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

14.01.2020. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Словакистика, предмет Словачки језик, под називом „Словачка фразеологија – основни појмови“ кандидата др Стефане Пауновић Родић биће одржано у петак, 24. јануара 2020. године са почетком у 13,00 сати у библиотеци Катедре за славистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

27.12.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

20.12.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

28.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

27.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

18.11.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик, под називом „Падежни систем у турском језику“ кандидата др Тарика Дурана биће одржано у четвртак, 28. новембра 2019. године са почетком у 13,00 сати у библиотеци Катедре за оријенталистику на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

13.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Организација знања на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Дигитални текст на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.11.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

08.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Библиотекарство на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

07.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Индоиранистика, предмет Персијски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

07.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапанска цивилизација на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

07.11.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.11.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.11.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.11.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

04.11.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

23.10.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Педагошка психологија, предмет на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

18.10.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик, под називом „Преводни еквиваленти перфекта у превођењу књижевног текста са српског на бугарски језик“ кандидата др Иване Давитков биће одржано у среду, 30. октобра 2019. године са почетком у 11,30 сати у кабинету 20а на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

17.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

15.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

15.10.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Хиспанске и хиспаноамеричке студије, предмет Шпанска књижевност и култура на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

11.10.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

11.10.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Српски језик, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

11.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Хунгарологија, предмет Мађарски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Јапанологија, предмет Проучавање јапанске цивилизације, под називом „Шољица склада – јапанска чајна церемонија“ кандидата др Соње Вишњић Жижовић биће одржано у петак, 18. октобра 2019. године са почетком у 10 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

09.10.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Индоиранистика, предмет Персијски језик, под називом „An introduction to the Phonology, morphology and suntax of the Persian language“ кандидата др Саида Сафарија биће одржано у петак, 18. октобра 2019. године са почетком у 11 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

07.10.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

07.10.2019. – Приступно предавање под називом „Мувашаха и харћа: поезија суживота у средњовековном Ал Андалусу“ кандидата Жељка Донића биће одржано у уторак, 15. октобра 2019. године са почетком у 12:00 сати у читаоници Катедре за иберијске студије.

04.10.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

01.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Структура информација на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

01.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

01.10.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.09.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Народна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.09.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Романистика, предмет Методика наставе француског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

24.09.2019. – Poštovane koleginice,

Pozivamo vas da održite pristupno predavanje kao kandidatkinje koje su se prijavile na Konkurs za radno mesto docenta na Filološkom fakultetu u Beogradu, uža naučna oblasta Pedagoška psihologija.

Pristupna predavanja će se održati u petak, 4.10.2019. godine, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 3, u sali 126, po sledećem rasporedu (azbučni red prezimena):

1. dr Snežana Vuković 10-10.45h
2. dr Dobrinka Kuzmanović, 11-11.45h
3. dr Olivera Savić, 12-12.45h
4. dr Nada Ševa, 13-13.45h.

Tema pristupnog predavanja će biti: „Uloga nastavnika srpskog jezika u podržavanju ključnih kompetencija učenika“.

Uputstva za pripremu predavanja:

1. Kandidati treba da pripreme prezentaciju u trajanju od 30 minuta posle čega će komisija imati 15 minuta za pitanja i diskusiju.
2. Predavanje treba da bude zasnovano na naučnoj literaturi i da sadrži uvod, razradu i zaključak.
3. Kandidati mogu da koriste potrebna nastavna sredstva.

Kriterijumi ocenjivanja: svaki član komisije će nezavisno da oceni pristupno predavanje ocenama od 1 do 5 po sledećim kriterijumima: (a) pripremu predavanja, (b) strukturu i kvalitet sadržaja predavanja i (c) didaktičko-metodički aspekt izvođenja predavanja.

Na osnovu pojedinačnih ocena članova komisije izračunava se prosečna ocena.

24.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

24.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.09.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

20.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

20.09.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Општа књижевност I на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

17.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

17.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

17.09.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени холандски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

05.09.2019. – У складу са чланом 76 Закона о научноистраживачкој делатности и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештаји Комисије за избор следећих кандидата у звање истраживач-приправник:

  • Тијана Копривица


13.06.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

07.06.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Методика наставе српског језика и књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

31.05.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Лексикологија српског језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

22.05.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Увод у српску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

16.05.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Словакистика, предмет Словачка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

14.05.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Библиотекарство, предмет Историја књиге и библиотека на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

08.05.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Оријенталистика, предмет Савремени арапски свет на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.04.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

18.04.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

15.04.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

15.04.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Оријенталистика, предмет Савремени арапски свет, под називом „Друштвено-политички односи на Арабијском полуострву у 21. веку “ кандидата др Марка Гагића биће одржано у четвртак, 25. априла 2019. године са почетком у 12:00 сати у Библиотеци Катедре за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3, пред комисијом у саставу др Дарко Танасковић, редовни професор, , др Ема Петровић, редовни професор, др Слободан Јанковић, научни сарадник.

05.04.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.04.2019. – У складу са чланом 76 Закона о научноистраживачкој делатности и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор Милице Голубовић Тасевске у звање научни сарадник.

25.03.2019. – У складу са чланом 76 Закона о научно истраживачкој делатности и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор следећих кандидата у звање истраживач-приправник:

  • Лана Јекић
  • Ана Стевић


19.03.2019. – У складу са чланом 76 Закона о научно истраживачкој делатности и члана 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор следећих кандидата у звање истраживач-приправник:

  • Лазар Савковић


07.03.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.03.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

01.03.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

01.03.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

01.03.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

21.02.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик, под називом „Резултативно и перфектно значење код предикативно употребљених трпних партиципа на -н, -т у руском и српском језику “ кандидата др Стефана Стојановића биће одржано у среду, 6. марта 2019. године са почетком у 14:15 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3, пред комисијом у саставу др Људмила Поповић, редовни професор, председник Комисије, др Биљана Марић, доцент, др Дојчил Војводић, ванредни професор.

20.02.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.02.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Саврменеи грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.02.2019. – Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик, под називом „Глаголски аспект и претеритна времена у савременом грчком језику“ кандидата др Анке Рађеновић биће одржано у среду, 27. фебруара 2019. године са почетком у 14 сати у кабинету 125 на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Студентски трг 3, пред комисијом у саставу др Војкан Стојичић, доцент, председник Комисије, др Предраг Мутавџић, ванредни професор, др Ана Елаковић Ненадовић, доцент, др Милена Јовановић, редовни професор и др Тамара Костић Пахноглу, доцент.

18.02.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Палеославистика, предмет Старословенски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

14.02.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

13.02.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Германистика, предмет Савремени немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

12.02.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.02.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Синтакса, Усвајање првог језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

06.02.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.02.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

05.02.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

30.01.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

29.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Палеославистика, предмет Старословенски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

23.01.2019. – У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Палеославистика, предмет Старословенски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

16.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Латински језик, предмет Латински језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

16.01.2019. – У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Италијанистику, предмет Италијанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)