Obaveštenje za studente koji pohađaju Uvod u opštu lingvistiku 1, Opštu lingvistiku 1 – Fonetiku

Čas iz Uvoda u opštu lingvistiku 1 neće biti održan ove sedmice. Nadoknada će biti organizovana u dogovoru sa studentima. Čas predavanja iz Opšte lingvistike 1 – Fonetike neće biti održan ove sedmice. Nadoknada ovog časa će biti organizovana u dogovoru sa studentima.

Comments are closed.