PREDAVAČI NA PRVOJ GODINI 2018/ 2019

prof. dr Veran Stanojević, Morfosintaksa I fonetika 1 i 2, predavanja utorkom od 16h45,cela prva godina

 

doc. dr Branko Rakić, Morfosintaksa I fonetika francuskog jezika 1 i 2, kao I vežbe diktata za I i II godinu, predavanja I vežbe sa prvom godinom utorkom od 8h, podela na grupe

 

doc.dr MilicaVinaver- Ković, Uvod u francusku kulturu 1 i2, podela na dve grupe.

 

ma ŽeljkaJanković, vežbe na predmetu Uvod u francusku kulturu 1 I 2.

 

doc. drLjiljanaĐurić, Savremenifrancuskijezik G1 i G2 , vežbe prevođenja sa srpskog na francuski, vežbe po grupama,  3grupe

 

Ljubica Djurić, Savremeni francuski jezik G1 i G2, vežbe prevođenja sa francuskog na srpski – vežbe, podela u 3 grupe. 

 

Dr VesnaVasić – Al Shaikhsalama, Latinski 1 i 2, predavanja I vežbe ponedeljkom I petkom ,podela na 2 grupe

 

Ma Nađa Đurić, Francuska književnost 1 i 2, predavanja I vežbe petkom, podela na dve grupe. 

 

Za studente koji uče francuski jezik od početka, OBAVEZNI IZBORNI PREDMET  JE OSNOVI KOMUNIKACIJE U FRANCUSKOM JEZIKU 1 I 2 , TIPA AO 3 ESPB.  2 x 2 časanedeljno, predavanja I vežbe držaće :

 

ma Milena Anđelić,  Osnovi komunikacije n afrancuskom jeziku 1 I 2, podela na 2 grupe

 

ma JovanaMilovanović, vežbe iz predmeta Osnovi komunikacije na francuskom jeziku 1 I 2, podela na dve grupe

 

DušicaTerzić, vežbe iz predmeta Osnovi komunikacije na francuskom jeziku 1 I 2, podela na dve grupe

 

 

Žan Batist Demarinji , francuskilektor , Savremeni francuski jezik G1 I G2, vežbe konverzacije I razumevanja, vežbe po grupama, podela na 3 grupe. 

 

ZA PREOSTALE ESPB poene student prve godine biraju predmete tipa TM

2 PREDMETA x 3 ESPB ILI 1 PREDMET KOJI NOSI 6ESPB , sa liste TM predmeta iz informatora.

Comments are closed.