Raspored polaganja parcijalnih ispita

Polaganje parcijalnih ispita u septembarskom roku obaviće se prema sledećem rasporedu: SGJ G-1 (7.9.2018. u 12 časova, kabinet 125), SGJ G-2 (7.9.2018. u 13 časova, kabinet 125), SGJ G-3 (7.9.2018. u 15 časova, kabinet 125), SGJ G-4 (7.9.2018. u 16.30 časova, kabinet 125), SGJ G-5 (4.9.2018. u 10 časova, kabinet 125), SGJ G-6 (4.9.2018. u 11.30 časova, kabinet 125), SGJ G-7 (4.9.2018. u 13 časova, kabinet 125), SGJ G-8 (4.9.2018. u 15 časova, kabinet 125). Parcijalni ispit se ne prijavljuje preko Moodle platforme.

Comments are closed.