Контакт

Управни одбор Секције сценских уметности Филолошког факултета

Председник Комисије за културне и спортске активности Студентског парламента
Председник Секције
Љиљана Пајовић – lilipajovic@gmail.com

Потпредседник Секције
Александра Батинић – batinic_aleksandra@yahoo.com

Јована Тутић – jovana.tutic@gmail.com
Никола Шешић – sesicnikola@gmail.com
Ирена Плаовић – irena.plaovic.@gmail.com

Координациони тим: koordinacionitimsekcije@gmail.com
Организациони тим: organizacionitimsekcije@gmail.com