О Секцији

У мају 2014. године студенати Филолошког факултета покренули су Секцију сценских уметности Филолошког факултета Универзитета у Београду. Секција сценских уметности настала је на иницијативу студенткиње Зоране Манић са Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, у сарадњи са студентом англистике Ђорђем Димитријевићем, студентом арабистике Гораном Новковићем, као и са студенткињом албанологије Љиљаном Пајовић, а уз подршку Студентског парламента Филолошког факултета. Секцију сценских уметности званично су основали 16. априла 2015. иницијатори пројекта, а уједно и чланови Студентског парламента, Зорана Манић и Љиљана Пајовић. На седници Студентског парламента 12. маја усвојен је Правилник о раду Секције, чиме је озваничен почетак рада.

Секција сценских уметности замишљена је као студентска организација која би удружила студенте свих катедри Филолошког факултета Универзитета у Београду, без обзира на врсту и степен студија, као и студенте других факултета Универзитета у Београду. Секцији сценских уметности могу се прикључити драмске подсекције, хорови, рецитаторске секције, које већ постоје на Филолошком факултету. Секција сценских уметности тежиће томе да сарађује са другим универзитетима и факултетима у Србији и иностранству, као и са различитим културним организацијама.

Секција сценских уметности састоји се из: Управног одбора, координационог тима, организационог тима и чланова Секције.

Координациони тим, заједно са организиционим тимом Секције, у сарадњи са Управним одбором подстичу ваннаставну активност студената у неговању културе и уметности, а уз сарадњу са факултетима из Србије и иностранства, са различитим културним удружењима, позориштима. Тимским радом, чланови Секције сценских уметности створили су велико удружење које се бави културом са једиственим уметничким печатом, а она ће временом ширити поље свог деловања. Секција сценских уметности представља једниствен спој сарадње на културно-уметничким пројектима и дружења. Учешћем у раду Секције сценских уметности, студенти добијају креативну праксу, а остваривањем пројеката омогућена је промоција младих талентованих људи.

Учешће на одређеном пројекту Секције сценских уметности носи додатне ваннаставне ЕСПБ бодове, који се прилажу као додатак дипломи о завршеним студијама, што је у складу са Правилником о вредновању ваннаставних актвности студената Филолошког факултета.