Мобилност студената

Mобилност студената подразумева остваривање дела студијског програма (један или више семестара) на неком страном универзитету. Мобилност може бити организована у току основних и постдипломских студија.

Размена студената подразумева да студенти у току својих студија на Универзитету у Београду, један или више семестара проведу на неком страном универзитету. За време размене студент прати и полаже испите еквивалентне испитима које би слушао у том истом семестру или години на матичном факултету. Ако студент, док је на размени, положи испите који су еквивалентни испитима са матичног факултета, кад се врати на Универзитет у Београду, положени испити ће му бити признати и моћи ће да настави студије без надокнаде разлике у похађању наставе, предиспитних обавеза и полагања испита.

Студент мора имати потписан, оверен и заведен Уговор о учењу као и све друге потребне обрасце које може преузети са сајта Универзитета у Београду.

Правилник о мобилности можете погледати на сајту Универзитета.