VI редовнa седницa Изборног и Наставно-научног већа

На основу члана 55 Закона о високом образовању и члана 127 Статута Филолошког факултета у Београду САЗИВАМ VI редовну седницу Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, која ће се одржати у среду, 25. априла 2018. године, са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.


ДЕКАН ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Љиљана Марковић

Comments are closed.