Nastava

Obaveštenja

Stara obaveštenja
Praktikum u aprilu 2019. godine

U petak 5. IV 2018. godine u učionici 4a u 13.15 održaće se vanredni praktikumi iz predmeta:

 • Informatički praktikum 1 (Word),
 • Digitalni tekst 2 (HTML),
 • Informatički praktikum 3 (VBA) i
 • Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi (SQL).

Praktikume mogu da polažu samo studenti koji su odslušali kompletnu nastavu iz odgovarajućeg predmeta i ispunili svoje predispitne obaveze (na primer, urađen seminarski rad iz Digitalnog teksta 2). Studenti koji u letnjem semestru školske 2018/2019. godine prvi put prate neki od navedenih predmeta (Digitalni tekst 2), ne mogu da polažu praktikum iz tog predmeta u ovom terminu (HTML).

Praksa za predmet Digitalni tekst 2 u školskoj 2018/2019. godini

Studenti koji prate Digitalni tekst 2 u školskoj 2018/2019. godini i još uvek se nisu prijavili za obaveznu praku u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", ili su pratili predmet u nekoj od ranijih školskih godina, a nisu pohađali obaveznu praksu u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", treba da se jave predmetnom nastavniku najkasnije do petka 15. III 2019. godine. Studenti koji su upisali osnovne studije 2017. godine i prvi put slušaju Digitalni tekst 2 u školskoj 2018/2019. godini, automatski su prijavljeni za praksu i ne moraju se posebno prijavljivati, osim u slučaju kada hoće da se izjasne da neće pohađati praksu u tekućoj školskoj godini.

27. XI 2018. Odlaganje drugog testa iz predmeta Statistika u bibliotekama…

Drugi test iz predmeta Statistika u bibliotekama se odlaže za nedelju dana, odnosno biće održan u petak, 7. XII 2018. godine u 13h u učionici 2a.

Raspored praktikuma u III ispitnom roku školske 2017/2018. godine

Raspored časova

 • Zimski semestar školske 2019/2020. godine (4. X 2018), osnovne studije

Konsultacije u zimskom semestru 2019/2020. godine (dok traje nastava)

 • Svakog radnog ponedeljka od 2. X do 27. XII 2019. godine (dok traje nastava) u kabinetu 534 od 12 do 13 časova, osim ako drugačije nije navedeno u odeljku Obaveštenja.

Raspored ispita

Osnovne studije (aktuelni program, 2009-2014, 2015-)

 • Baze podataka (i bibliotečki informacioni sistemi) (MATF ili FIL)
 • Digitalni tekst 1 - vežbe, školska 2009/2010 - 2016/2017. godina (MATF ili FIL)
 • Digitalni tekst 2 (MATF ili FIL)
 • Informatički praktikum 1 (MATF ili FIL)
 • Informatički praktikum 2 (MATF ili FIL)
 • Informatički praktikum 3, VBA, školska 2009/2010 - 2016/2017. godina (MATF ili FIL)
 • Informatički praktikum 4 - vežbe, školska 2009/2010 - 2015/2016. godina (MATF ili FIL)
 • Statistika u bibliotekama (MATF ili FIL)
Osnovne studije (stari program, 2006-2008)
 • Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi (MATF ili FIL)
 • Informatička pismenost, školska 2006/2007 - 2008/2009. godina 1. deo (MATF ili FIL) i 2. deo (MATF ili FIL)
 • Internet i veb tehnologije - vežbe, školska 2006/2007 - 2008/2009. godina (MATF ili FIL)
 • Obrada teksta - vežbe, školska 2006/2007 - 2008/2009. godina (MATF ili FIL)
 • Programiranje - vežbe, VBA, školska 2006/2007 - 2008/2009. godina (MATF ili FIL)
 • Struktura informacija - vežbe, školska 2006/2007 - 2008/2009. godina (MATF ili FIL)

Master studije

 • Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke (MATF ili FIL)
 • Oblikovanje i održavanje sadržaja na vebu (MATF ili FIL)

Doktorske studije

 • Matematička lingvistika

Testovi u zimskom semestru školske 2019/2020. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
petak, 1. XI 2019. Statistika u bibliotekama, 1. test 2a 13.00  
sreda, 13. XI 2019. Informatički praktikum 1, test Sala heroja 9.45  
sreda, 13. XI 2019. Digitalni tekst 1, 1. test Sala heroja 9.45  
sreda, 13. XI 2019. Struktura informacija 1, 1. test Sala heroja 9.45  
sreda, 13. XI 2019. Baze podataka, 1. test Sala heroja 9.45  
petak, 15. XI 2019. Informatika za bibliotekare 1, 1. test 16a 11.30  
petak, 15. XI 2019. Informatički praktikum 3, 1. test 2a 13.00  
petak, 6. XII 2019. Statistika u bibliotekama, 2. test 2a 13.00  
petak, 13. XII 2019. Informatički praktikum 3, 2. test 2a 13.00  
sreda, 18. XII 2019. Informatika za bibliotekare 1, 2. test Sala heroja 9.45  
sreda, 18. XII 2019. Digitalni tekst 1, 2. test Sala heroja 9.45  
sreda, 18. XII 2019. Struktura informacija 1, 2. test Sala heroja 9.45  
sreda, 18. XII 2019. Baze podataka, 2. test Sala heroja 9.45  
sreda, 18. XII 2019. Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke, test Sala heroja 9.45  

Testovi u letnjem semestru školske 2018/2019. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
25. III 2019. Informatički praktikum 2, 1. test Sala heroja 9.45  
25. III 2019. Digitalni tekst 2, 1. test Sala heroja 9.45  
25. III 2019. Struktura informacija 2, 1. test Sala heroja 9.45
25. III 2019. Pronalaženje informacija, test Sala heroja 9.45
5. IV 2019. Informatika za bibliotekare 2, 1. test 16a 11.30
13. V 2019. Informatički praktikum 2, 2. test Sala heroja 9.45  
13. V 2019. Digitalni tekst 2, 2. test Sala heroja 9.45  
13. V 2019. Informatički praktikum 4, test Sala heroja 9.45  
20. V 2019. Informatika za bibliotekare 2, 2. test Sala heroja 9.45  
20. V 2019. Struktura informacija 2, 2. test Sala heroja 9.45  

Testovi u zimskom semestru školske 2018/2019. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
2. XI 2018. Statistika u bibliotekama, 1. test 2a 13.00
14. XI 2018. Informatički praktikum 1, test Sala heroja 9.45
14. XI 2018. Digitalni tekst 1, 1. test Sala heroja 9.45  
14. XI 2018. Struktura informacija 1, 1. test Sala heroja 9.45  
14. XI 2018. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 1. test Sala heroja 9.45
16. XI 2018. Informatika za bibliotekare 1, 1. test 16a 11.30  
16. XI 2018. Informatički praktikum 3, 1. test 2a 13.00  
7. XII 2018. Statistika u bibliotekama, 2. test 2a 13.00
12. XII 2018. Informatika za bibliotekare 1, 2. test Sala heroja 9.45  
12. XII 2018. Digitalni tekst 1, 2. test Sala heroja 9.45  
12. XII 2018. Struktura informacija 1, 2. test Sala heroja 9.45  
12. XII 2018. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 2. test Sala heroja 9.45
12. XII 2018. Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke, test Sala heroja 9.45  
14. XII 2018. Informatički praktikum 3, 2. test 2a 13.00  

Testovi u letnjem semestru školske 2017/2018. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
26. III 2018. Informatički praktikum 2, 1. test Sala heroja 9.45  
26. III 2018. Digitalni tekst 2, 1. test Sala heroja 9.45  
26. III 2018. Struktura informacija 2, 1. test Sala heroja 9.45
26. III 2018. Pronalaženje informacija, test Sala heroja 9.45
13. IV 2018. Informatika za bibliotekare 2, 1. test 16a 11.30
7. V 2018. Informatički praktikum 2, 2. test Sala heroja 9.45  
14. V 2018. Digitalni tekst 2, 2. test Sala heroja 9.45  
7. V 2018. Informatički praktikum 4, test Sala heroja 9.45  
14. V 2018. Informatika za bibliotekare 2, 2. test Sala heroja 9.45  
14. V 2018. Struktura informacija 2, 2. test Sala heroja 9.45  

Testovi u zimskom semestru školske 2017/2018. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
3. XI 2017. Statistika u bibliotekama, 1. test 2a 13.00  
15. XI 2017. Informatički praktikum 1, test Sala heroja 9.45  
15. XI 2017. Digitalni tekst 1, 1. test Sala heroja 9.45  
15. XI 2017. Struktura informacija 1, 1. test Sala heroja 9.45  
15. XI 2017. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 1. test Sala heroja 9.45
10. XI 2017. Informatički praktikum 3, 1. test 2a 13.00  
17. XI 2017. Informatika za bibliotekare 1, 1. test 16a 11.30  
1. XII 2017. Statistika u bibliotekama, 2. test 2a 13.00  
8. XII 2017. Informatički praktikum 3, 2. test 2a 13.00  
20. XII 2017. Informatika za bibliotekare 1, 2. test Sala heroja 9.45  
20. XII 2017. Digitalni tekst 1, 2. test Sala heroja 9.45  
20. XII 2017. Struktura informacija 1, 2. test Sala heroja 9.45  
20. XII 2017. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 2. test Sala heroja 9.45  
20. XII 2017. Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke, test Sala heroja 9.45  

Testovi u letnjem semestru školske 2016/2017. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
22. III 2017. Informatički praktikum 2, 1. test Sala heroja 9.45  
22. III 2017. Digitalni tekst 2, 1. test Sala heroja 9.45  
22. III 2017. Struktura informacija 2, 1. test Sala heroja 9.45
22. III 2017. Pronalaženje informacija, test Sala heroja 9.45
7. IV 2017. Informatika za bibliotekare 2, 1. test 16a 11.30
3. V 2017. Informatički praktikum 2, 2. test Sala heroja 9.45  
10. V 2017. Digitalni tekst 2, 2. test Sala heroja 9.45  
3. V 2017. Informatički praktikum 4, test Sala heroja 9.45  
10. V 2017. Informatika za bibliotekare 2, 2. test Sala heroja 9.45  
10. V 2017. Struktura informacija 2, 2. test Sala heroja 9.45  

Testovi u zimskom semestru školske 2016/2017. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
4. XI 2016. Statistika u bibliotekama, 1. test 226 11.30  
16. XI 2016. Informatički praktikum 1, test Sala heroja 9.45  
16. XI 2016. Digitalni tekst 1, 1. test Sala heroja 9.45  
16. XI 2016. Struktura informacija 1, 1. test Sala heroja 9.45  
16. XI 2016. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 1. test Sala heroja 9.45  
18. XI 2016. Informatički praktikum 3, 1. test 16a 9.45  
18. XI 2016. Informatika za bibliotekare 1, 1. test 16a 11.30  
9. XII 2016. Statistika u bibliotekama, 2. test 226 11.30  
16. XII 2016. Informatički praktikum 3, 2. test 226 11.30  
21. XII 2016. Informatika za bibliotekare 1, 2. test Sala heroja 9.45  
21. XII 2016. Digitalni tekst 1, 2. test Sala heroja 9.45  
21. XII 2016. Struktura informacija 1, 2. test Sala heroja 9.45  
21. XII 2016. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 2. test Sala heroja 9.45  
21. XII 2016. Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke, test Sala heroja 9.45  

Testovi u letnjem semestru školske 2015/2016. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
23. III 2016. Informatički praktikum 2, 1. test Sala heroja 9.45
23. III 2016. Digitalni tekst 2, 1. test Sala heroja 9.45
23. III 2016. Struktura informacija 2, 1. test Sala heroja 9.45
23. III 2016. Pronalaženje informacija, test Sala heroja 9.45
1. IV 2016. Informatika za bibliotekare 2, 1. test 16a 11.30
4. V 2016. Informatički praktikum 2, 2. test Sala heroja 9.45
11. V 2016. Digitalni tekst 2, 2. test Sala heroja 9.45
4. V 2016. Informatički praktikum 4, test Sala heroja 9.45
11. V 2016. Informatika za bibliotekare 2, 2. test Sala heroja 9.45
11. V 2016. Struktura informacija 2, 2. test Sala heroja 9.45

Testovi u zimskom semestru školske 2015/2016. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
4. XI 2015. Statistika u bibliotekama, 1. test 010 18.15
9. XI 2015. Informatički praktikum 3, 1. test 230 13.00
18. XI 2015. Informatički praktikum 1, test Sala heroja 9.45  
18. XI 2015. Digitalni tekst 1, 1. test Sala heroja 9.45  
18. XI 2015. Struktura informacija 1, 1. test Sala heroja 9.45  
18. XI 2015. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 1. test Sala heroja 9.45
20. XI 2015. Informatika za bibliotekare 1, 1. test 16a 11.30  
7. XII 2015. Statistika u bibliotekama, 2. test 230 13.00
14. XII 2015. Informatički praktikum 3, 2. test 230 13.00  
23. XII 2015. Informatika za bibliotekare 1, 2. test Sala heroja 9.45
23. XII 2015. Digitalni tekst 1, 2. test Sala heroja 9.45
23. XII 2015. Struktura informacija 1, 2. test Sala heroja 9.45
23. XII 2015. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 2. test Sala heroja 9.45
23. XII 2015. Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke, test Sala heroja 9.45

Testovi u letnjem semestru školske 2014/2015. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
25. III 2015. Informatički praktikum 2, 1. test Sala heroja 9.45
25. III 2015. Digitalni tekst 2, 1. test Sala heroja 9.45
25. III 2015. Struktura informacija 2, 1. test Sala heroja 9.45
25. III 2015. Pronalaženje informacija, test Sala heroja 9.45
3. IV 2015. Informatika za bibliotekare 2, 1. test 16a 11.30
6. V 2015. Informatički praktikum 2, 2. test Sala heroja 9.45  
6. V 2015. Digitalni tekst 2, 2. test Sala heroja 9.45  
6. V 2015. Informatički praktikum 4, test Sala heroja 9.45  
13. V 2015. Informatika za bibliotekare 2, 2. test Sala heroja 9.45  
13. V 2015. Struktura informacija 2, 2. test Sala heroja 9.45  

Testovi u zimskom semestru školske 2014/2015. godine

datum testa predmet sala vreme testa rezultati
12. XI 2014. Informatički praktikum 3, 1. test 2c 16.45
19. XI 2014. Informatički praktikum 1, test Sala heroja 9.45
19. XI 2014. Digitalni tekst 1, 1. test Sala heroja 9.45
19. XI 2014. Struktura informacija 1, 1. test Sala heroja 9.45
19. XI 2014. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 1. test Sala heroja 9.45
21. XI 2014. Informatika za bibliotekare 1, 1. test 16a 11.30
17. XII 2014. Informatički praktikum 3, 2. test 2a 16.30
24. XII 2014. Informatika za bibliotekare 1, 2. test Sala heroja 9.45
24. XII 2014. Digitalni tekst 1, 2. test Sala heroja 9.45
24. XII 2014. Struktura informacija 1, 2. test Sala heroja 9.45
24. XII 2014. Baze podataka i bibl. inf. sistemi, 2. test Sala heroja 9.45
24. XII 2014. Elektronsko izdavaštvo i digitalne biblioteke, test Sala heroja 9.45

Predispitne obaveze (PO) u letnjem semestru školske 2018/2019. godine

predmet PO
Digitalni tekst 2  
Informatički praktikum 2

Predispitne obaveze (PO) u zimskom semestru školske2018/2019. godine

predmet PO
Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi
Informatički praktikum 1
Informatički praktikum 3
Statistika u bibliotekama

Predispitne obaveze (PO) u zimskom semestru školske 2017/2018. godine

predmet PO
Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi  
Informatički praktikum 1  
Informatički praktikum 3  
Statistika u bibliotekama  

Predispitne obaveze (PO) u zimskom semestru školske 2016/2017. godine

predmet PO
Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi
Digitalni tekst 1
Informatički praktikum 1
Informatički praktikum 3
Informatika za bibliotekare 1
Statistika u bibliotekama
Struktura informacija 1

Predispitne obaveze (PO) u letnjem semestru školske 2015/2016. godine

predmet PO
Digitalni tekst 2  
Informatički praktikum 2
Informatički praktikum 4
Informatika za bibliotekare 2
Pronalaženje informacija
Struktura informacija ("stara Bolonja")  
Struktura informacija 2

Predispitne obaveze (PO) u zimskom semestru školske 2015/2016. godine

predmet PO
Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi
Digitalni tekst 1
Informatički praktikum 1
Informatički praktikum 3
Informatika za bibliotekare 1
Statistika u bibliotekama
Struktura informacija 1

Predispitne obaveze (PO) u letnjem semestru školske 2014/2015. godine

predmet PO
Digitalni tekst 2
Informatički praktikum 2
Informatički praktikum 4
Informatika za bibliotekare 2
Pronalaženje informacija
Struktura informacija ("stara Bolonja")
Struktura informacija 2

Predispitne obaveze (PO) u zimskom semestru školske 2014/2015. godine

predmet PO
Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi
Digitalni tekst 1
Informatički praktikum 1
Informatički praktikum 3
Informatika za bibliotekare 1
Struktura informacija 1

Raspored praktikuma u I roku 2018. godine

datum praktikuma predmet sala vreme praktikuma kandidati
27. XI 2017. MS Word, I grupa 4a 18.30  
4. XII 2017. MS Word, II grupa 4a 18.30  
11. XII 2017. MS Word, III grupa 4a 18.30  
18. XII 2017. MS Word, IV grupa 4a 18.30  
22. XII 2017. SQL (Baze podataka i bibl. inf. sistemi) 4a 11.20  
22. XII 2017. HTML (Digitalni tekst 2 / Internet i veb tehnologije) 4a 11.20
22. XII 2017. HTML, SQL (Informatika III) 4a 11.20
22. XII 2017. awk (Informatika IV) 4a 11.20
22. XII 2017. VBA (Programiranje) 4a 11.20
22. XII 2017. VBA (Informatički praktikum 3) 4a 11.20
22. I 2018. Excel (Informatički praktikum 2) 4a 8.00
22. I 2018. LaTeX (Obrada teksta) 4a 8.00
22. I 2018. LaTeX (Digitalni tekst 1) 4a 8.00
22. I 2018. Python (Informatički praktikum 3) 4a 10.00

Biografija

Bibliografija

 • . . . In: (eds.) , /, pp. . : . .