Informatički praktikum 1

Za studente koji obnavljaju predmet u zimskom semestru školske 2018/19. godine, bilo da im je on obavezan ili izborni, treba da se jave u prve tri nedelje nastave (oktobar 2018. godine) predmetnom nastavniku u vreme konsultacija i da se popunom obrasca izjasne koje predispitne obaveze od prethodne godine zadržavaju (pohađanje nastave, testovi, seminarski, praktikum). Posle isteka tri nedelje, studenti koji se nisu javili predmetnom nastavniku stiču sve predispitne poene ponovo, kao da slušaju predmet po prvi put.

Osnovne informacije

Nastavni plan i program

Literatura

  1. Cvetana Krstev: Materijali za Informatički praktikum 1:
  2. Predrag Janičić i Filip Marić:
  3. Filip Marić:
  4. Miloš Utvić: Materijali za Informatički praktikum 1 i 2:
  5. Animacije:

Predispitne obaveze

Ispit