Digitalni tekst 2 / Internet i web tehnologije

Obaveštenja

Prijava za praksu (do 15. III 2019. godine)

Studenti koji prate Digitalni tekst 2 u školskoj 2018/2019. godini i još uvek se nisu prijavili za obaveznu praku u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", ili su pratili predmet u nekoj od ranijih školskih godina, a nisu pohađali obaveznu praksu u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", treba da se jave predmetnom nastavniku najkasnije do petka 15. III 2019. godine. Studenti koji su upisali osnovne studije 2017. godine i prvi put slušaju Digitalni tekst 2 u školskoj 2018/2019. godini, automatski su prijavljeni za praksu i ne moraju se posebno prijavljivati, osim u slučaju kada hoće da se izjasne da neće pohađati praksu u tekućoj školskoj godini.

Zadržavanje predispitnih obaveza (do 8. III 2019. godine)

Za studente koji obnavljaju predmet u letnjem semestru školske 2018/2019. godine, bilo da im je on obavezan ili izborni, treba da se jave u prve tri nedelje nastave (februar i prvа nedeljа marta 2019. godine) predmetnom nastavniku (u vreme konsultacija) i da se popunom obrasca izjasne koje predispitne obaveze od prethodne godine zadržavaju (pohađanje nastave, testovi, praksa, seminarski). Posle isteka pomenute tri nedelje, svi studenti koji se nisu javili nastavniku, sve predispitne poene stiču kao da slušaju predmet prvi put.

O predmetu

Literatura:

 1. Html 5 Reference (w3schools).
 2. CSS Reference (w3schools).
 3. Cvetana Krstev: Internet. Materijal sa predavanja za predmete Internet i veb tehnologije i Digitalni tekst 2 (2007-2014). Beograd : Filološki fakultet, 2014.
 4. Cvetana Krstev: Uvod u CSS. Beograd : Filološki fakultet, 2018.
 5. Jovan Popović, Vida Popović: jQuery i napredne web tehnologije. Beograd: Kompjuter biblioteka, 2013 (poglavlja 2 i 3, str. 21-108). COBISS.SR
 6. Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin: HTML5, CSS3 i JavaScript za razvoj veb strana. Beograd : Kompjuter biblioteka, 2016. COBISS.SR
 7. Ben Frain: HTML5 i CSS3 : prilagodljiv web dizajn. Beograd : Kompjuter biblioteka, 2014. COBISS.SR
 8. Duško Vitas: Uvod u jezik HTML (priručnik za studente 1. godine za predmet "Osnovi programiranja"). Beograd : Matematički fakultet, septembar 2000.
 9. Chris Hanscom: Quick Reference Guide: Cascading Style Sheets (CSS 3) (CSS "puškice" za pismeni). South Carolina : Veign, 2009.
 10. Eric Gomez: The Flexbox One Page Cheat Sheet (CSS Flexbox "puškice" za pismeni, lokalna PDF verzija)
 11. Chris Hanscom: Quick Reference Guide: HTML 5 - (ovaj podsetnik nije dozvoljen na ispitu!). South Carolina : Veign, 2009.
 12. JavaScript Tester

Seminarski

Predavanja i vežbe: internet, HTML, CSS i JavaScript

Neophodni programi

Za rad su potrebni sledeći programi:

 1. program za obradu teksta (editor) Notepad
 2. čitač veba (web browser): Firefox, Chrome ili Internet Explorer.

Notepad i IE (Internet Explorer) su sastavni deo operativnog sistema Windows. Poslednja verzija programa Firefox je dostupna na adresi http://www.mozilla.com/firefox/, a programa Chrome — na adresi google.com/chrome.

Uputstvo za rad na vežbama
Refresh i Reload
Časovi