Informatički praktikum 3 / Programiranje

U petak 23. III 2018. godine u učionici 4a u 13.15 održaće se vanredni praktikumi iz predmeta:

Praktikume mogu da polažu samo studenti koji su odslušali kompletnu nastavu iz odgovarajućeg predmeta i ispunili svoje predispitne obaveze (na primer, urađen seminarski rad iz Digitalnog teksta 2). Studenti koji u letnjem semestru školske 2017/2018. godine prvi put prate neki od navedenih predmeta (Informatički praktikum 2, Digitalni tekst 2), ne mogu da polažu praktikum iz tog predmeta u ovom terminu (Excel, HTML).

vežbe

Za studente koji obnavljaju predmet u zimskom semestru školske 2016/17. godine, bilo da im je on obavezan ili izborni, treba da se jave u prve tri nedelje nastave bilo profesoru bilo asistentu, u vreme konsultacija i da se popunom obrasca izjasne koje predispitne obaveze od prethodne godine zadržavaju (pohađanje nastave, testovi, seminarski). Posle isteka ove tri nedelje, svi studenti koji se nisu javili profesorima, sve predispitne poene stiču kao da slušaju predmet prvi put.

I čas

II čas

III čas

IV čas

V čas

VI čas

VII čas

VIII čas

IX čas