Статистика у библиотекама

Задржавање предиспитних обавеза

За студенте који обнављају предмет у зимском семестру школске 2017/18. године, било да им је он обавезан или изборни, треба да се јаве у прве три недеље наставе било професору било асистенту, у време консултација и да се попуном обрасца изјасне које предиспитне обавезе од претходне године задржавају (похађање наставе, тестови). После истека ове три недеље, сви студенти који се нису јавили професорима, све предиспитне поене стичу као да слушају предмет први пут.

Предиспитне обавезе

Упутства

 1. Милош Утвић. Упутство за излазак на писмени испит . Датум последње измене 31. XII 2015.
 2. Милош Утвић. Упутство за излазак на други тест . Датум последње измене 31. XII 2015.
 3. Милош Утвић. Упутство за излазак на први тест . Датум последње измене 31. XII 2015.

Материјали

 1. Милош Утвић. Обрасци за писмени испит . Датум последње измене 31. XII 2015.
 2. Милош Утвић. Статистичке таблице (генерисане помоћу Excel-а, изглед и нумерација у складу са (Dragićević, 2009); датум последње измене 31. XII 2015. године):
  1. Таблица 1 (нормална расподела) .
  2. Таблице 4 и 5 (коефицијент корелације и t-однос) .
  3. Таблица 7 (хи-квадрат amath \chi^2 endamath) .
 3. График густине нормалне расподеле (за различите вредности параметара који одговарају аритметичкој средини и стандардној девијацији, односно математичком очекивању и стандардном одступању криве нормалне расподеле). Датум последње измене 20. XI 2017.
 4. David M. Lane. z table (Одређивање површине испод графика криве нормалне расподеле). Датум последње измене 6. XII 2015.
 5. Душан Цемовић. Програм за читање таблица нормалне расподеле. Датум последње измене 6. XII 2015.
 6. Милош Утвић. Обрасци за други тест . Датум последње измене 6. XII 2015.
 7. Милош Утвић. Обрасци за први тест . Датум последње измене 2. XI 2015.
 8. Милош Утвић. Вежбе у Excel-u (.xlsx) . Датум последње измене 9. XI 2015.
 9. Милош Утвић. Вежбе у Excel-u (.xls) . Датум последње измене 26. X 2015.
 10. Милош Утвић. Примери из књиге проф. Панте Ковачевића у Excel-u . Датум последње измене 2. VIII 2015.

Литература

 1. Odabrana poglavlja iz statistike za bibliotekare / Panta Kovačević. - Beograd : Filološki fakultet, 2014 (Beograd : Belpak). - 145 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm. - (Biblioteka Ink : informaciono-komunikacione nauke / Filološki fakultet, Beograd ; knj. 1)
 2. Statistika za psihologe : sa zbirkom zadataka / Čedomir Dragićević. - 2. izd. - Beograd : Centar za primenjenu psihologiju, 2009 (Beograd : Centar za primenjenu psihologiju). - 255, 87 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Psihološki priručnici / [Centar za primenjenu psihologiju])
 3. Petzova statistika : osnovne statističke metode za nematematičare / Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. - XVI, 680 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
 4. Verovatnoća i statistika : sa primenama i primerima / Milan J. Merkle, Petar M. Vasić. - 2. izd. - Beograd : Elektrotehnički fakultet, 1998 (Beograd : Zavod za grafičku tehniku Tehnološko-metalurškog fakulteta). - XI, 307 str. : graf. prikazi ; 24 cm

I час

II час

III час

IV час

V час

VI час

VII час

VIII час

IX час

X час

XI час