Oblikovanje i održavanje sadržaja na vebu

Obaveštenja

Osnovne informacije

Nastavni plan i program

Literatura

 1. Miloš Utvić: Materijali za predmet Oblikovanje i održavanje sadržaja na vebu
 2. Koristan materijal na vebu:
  1. Html 5 Reference (w3schools)
  2. CSS Reference (w3schools)
  3. JavaScript and HTML DOM Reference (w3schools)
  4. PHP Manual (php.net)
  5. MySQL Documentation
  6. jQuery API
  7. Jovan Popović, Vida Popović: jQuery i napredne web tehnologije. Beograd: Kompjuter biblioteka, 2013 (poglavlja 2 i 3, str. 21-108). COBISS.SR
  8. Uvod u jezik HTML (priručnik za studente 1. godine za predmet "Osnovi programiranja"), Duško Vitas, Matematički fakultet Beograd.
  9. Uvod u CSS, Cvetana Krstev, Filološki fakultet Beograd.
  10. Html 4 Reference (WDG, staro)
  11. CSS Reference (WDG, staro)
 3. Vežbe (Branislava Šandrih)

Termini i gradivo za testove: