Multimedijalni dokument 2012/2013


Studenti završne godine osnovnih studija na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku, Filološkog fakulteta u Beogradu, u okviru predmeta Multimedijalni dokument, timski rade na realizaciji projekta, koji, putem različitih multimedijalnih sadržaja treba da predstavi određenu zadatu temu. Tema je svake godine nova i određuje je predmetni profesor, dr Cvetana Krstev. U zimskom semestru školske 2012/2103. godine započet je rad na projektu sa radnim nazivom „Kako su nas zasmejavali Radivoje Lola Đukić i Novak Novak“.

Projekat, koji se realizovao u vidu veb sajta, bavi se životima dvojice autora televizijskih serija, filmova i radio emisija i njihovim dugogodišnjim zajedničkim radom. Bogati sadržaji, predstavljeni u ovom dokumentu, prikupljeni su zajedničkim radom i zalaganjem svih studenata. Veliku pomoć pružile su brojne institucije, koje su nesebično otvorile svoja vrata i omogućile studentima da dođu do potrebnih informacija i materijala. Timski rad studenata je, kroz osam meseci zajedničkog rada, doprineo realizaciji ovog multimedijalnog dokumenta. U okviru izrade multimedijalnog dokumenta posećene su i kontaktirane brojne institucije, prikupljena velika količina materijala i izvršen odabir onih najinteresantnijih i najinformativnijih koje smo ovde predstavili. Ovo je, takođe, bila prilika da studenti pokažu svoja znanja i e-veštine usvojene tokom studiranja u okviru svih nastavnih predmeta, ali i da steknu brojna nova saznanja.


Prof Cvetana Krstev

nosilac projekta

Aleksandra Trtovac

koordinator

Studenti

realizatori