O projektu


Projekat “Ex-YU Rok multi-medijalni dokument” je rezultat rada studenata završne godine Katedre za bibliotekarstvo i informatiku, Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Rad na projektu je realizovan u okviru predmeta Multimedijalni dokument nastavne 2014/15. godine.
Ova multimedija ima za cilj da na jednom mestu prikaže što obuhvatniju građu o počecima i razvoju rok scene na prostorima bivše Jugoslavije. Ideja je bila što realističnije prikazati muzičare koji su bili nosioci rok scene, ali i publiku koja je iste sledila kao deo nove potkulture. Sliku o svirkama i načinu života aktera rok scene dočaravaju brojni članci iz štampe tog vremena.
Materijali prikazani u okviru multimedije su rezultat sakupljačkog rada studenata kao i dobre volje pojedinaca i institucija da ustupe materijale radi upotpunjavanja projekta. Pri realizaciji tehničkog dela izrade projekta, studenti su primenili znanja stečena tokom studija.