Студентски сервиси

- студентски сервис се налази на адреси https://student.fil.bg.ac.rs а упутство за коришћење можете наћи овде

- платформа за електронско учење (Moodle) се налази на адреси http://moodle.fil.bg.ac.rs а детаље за приступ систему можете наћи овде