Упутства

Студентски сервиси

– студентски сервис се налази на адреси https://student.fil.bg.ac.rs

– платформа за електронско учење (Moodle) се налази на адреси http://moodle.fil.bg.ac.rs

– студентски имејл сервис се налази на адреси http://mail.student.fil.bg.ac.rs

  Детаљи за приступ системима (студентски сервис и Moodle):

Корисничко име: ime.prezime.brojIndeksa
Иницијална лозинка: ваш ЈМБГ

За студенте основних академских студија:
уколико у индексу пише 2011/123 (или 123/2011) као број индекса уносите 201100123 односно као корисничко име користите ime.prezime.201100123

уколико у индексу пише 2011/3 (или 3/2011) као број индекса уносите 201100003 односно као корисничко име користите ime.prezime.201100003

уколико у индексу пише 070345

  • као број индекса уносите 200700345  односно као корисничко име користите ime.prezime.200700345
  • као број индекса уносите 070345  односно као корисничко име користите ime.prezime.070345

За студенте мастер академских студија:
уколико у индексу пише 2007/234м као (или 07234м)

  • kao број индекса уносите 200710234 (поставља се 1 након године а уклања м) односно као корисничко име користите ime.prezime.200710234
  • као број индекса уносите 070345m односно као корисничко име користите ime.prezime.070345m

За студенте докторских академских студија:
уколико у индексу пише 12034/д

  • као број индекса уносите 201230034 (поставља се 3 након године а уклања д) односно као корисничко име користите ime.prezime.201230034
  • као број индекса уносите 12034d односно као корисничко име користите ime.prezime.12034d