Навигација

Контакт

Универзитет у Београду Филолошки факултет

  • Централа: 011/2638-622
  • Скриптарница: 011/2021-682
  • Факс: 011/2630-039
  • Адреса: Студентски трг 3, 11000 Београд
  • Жиро-рачун: 840-1615666-26, шифра 189