Навигација

Увид јавности

17.06.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни, под називом „Материјали за процену вештине говорења у српском као страном језику“ кандидата др Биљане Николић Мастод биће одржано у среду 26. јуна 2024. године, са почетком у 12 сати у Сали 111 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

07.06.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Скандинавистика, предмет Синтакса скандинавских језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

14.05.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

14.05.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

14.05.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

30.04.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик, под називом „Примена појединих теоријских аспеката преводилачких студија у настави превођења на основним академским студијама: пример курсева превођења са италијанског на српски језик“ кандидата др Анђеле Миливојевић биће одржано у понедељак 13. маја 2024. године, са почетком у 13 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

26.04.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

26.04.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени дански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

25.04.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Скандинавистика, предмет Синтакса скандинавских језика, под називом „Субјекат с инфинитивом* и *објекат с инфинитивом* у савременим скандинавским језицима“ кандидата др Данијеле Бабић биће одржано у среду 15. маја 2024. године, са почетком у 13 сати у слушаоници 426 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

23.04.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност, под називом „Фраческо Гвичардини и италијанска моралистичка проза“ кандидата др Наташе Гавриловић биће одржано у понедељак 13. маја 2024. године, са почетком у 15 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

22.04.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Јапанологија, предмет Јапански језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.04.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

15.04.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

11.04.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.04.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента са докторатом за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.04.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

03.04.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик,  на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

03.04.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Оријенталистика, предмет Савремени арапски свет, на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

01.04.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

01.04.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Хиспанистика, предмети Шпански језик и Превођење на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

25.03.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Јужнословенска филологија, предмет Словеначки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

22.03.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Бугаристика, предмет Савремени бугарски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

19.03.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност, под називом „Глаголски ликови у турском језик“ кандидата др Стефани Миљковић биће одржано у петак 29. марта 2024. године, са почетком у 13 сати у учионици 329 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

19.03.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

18.03.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Увод у српску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

15.03.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Хиспанистика, предмети Шпански језик и Превођење, под називом „Стратегија превођења“ кандидата др Јасмине Николић биће одржано у среду 28. марта 2024. године, са почетком у 12 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

13.03.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Библиотечка информатика, предмет Информатички практикум на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

12.03.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Филозофија, предмет Увид у филозофију на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

07.03.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

01.03.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.02.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Османистика, предмети Османски језик и Османска дипломатика са палеографијом на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

28.02.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Словакистика, предмет Словачка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

27.02.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмети Преглед опште књижевности 3 и Преглед опште књижвности 4 на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

27.02.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Словакистика, предмет Словачка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

21.02.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмети Народна књижевност и Књижевни фолклор на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Приговор, Одговор на приговор

19.02.2024. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Османистика, предмети Османски језик и Османска дипломатика са палеографијом, под називом „Девширма у Османском сарству са посебним освртом на Босну“ кандидата др Уроша Дакића биће одржано у среду 28. фебруара 2024. године, са почетком у 12 сати у библиотеци Катедре за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

19.02.2024. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

30.01.2024. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Германистика, предмет Савремени немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

24.01.2024. - У складу са чланом 86 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор мср Ане Митровић у истраживачко звање истраживач-сарадник.

27.12.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Савремени норвешки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

27.12.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Oпшта лингвистика, предмети Општа лингвистика, Фонетска транскрипција и анотација, Примењена лингвистика, Корпусна линтвистика.

26.12.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Општа лингвистика, предмети Општа лингвистика и Социолингвистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.12.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

21.12.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

13.12.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

07.12.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик.

30.11.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.11.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

21.11.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Палеославистика, предмет Старословенски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

16.11.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Методика наставе књижевности, под називом „Проблемски приступ наставном тумачењу савремене прозе“ кандидата др Милана Вурдеље биће одржано у среду 6. децембра 2023. године, са почетком у 11 сати у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3. 

15.11.2023. - У складу са чланом 86 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор мср Александре Батинић у истраживачко звање истраживач-сарадник.

15.11.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор 4 виша лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

15.11.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српска књижевнoст, предмет Књижевност од ренесансе до рационализма на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

07.11.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (сажетак)

27.10.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

25.10.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

23.10.2023. - У складу са чланом 86 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор мср Невене Лукинић у истраживачко звање истраживач-сарадник.

20.10.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

17.10.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Англистика, предмет Енглеска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

17.10.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка култура на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

17.10.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

16.10.2023. - У складу са чланом 86 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор мср Марије Кувекаловић у истраживачко звање истраживач-сарадник.

16.10.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Скандинавистичка лингвистика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

09.10.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду и члана 15 Правилника о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Београду – Филолошког факултета ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

09.10.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

03.10.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

03.10.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка култура, под називом „Reflections of the 9/11 Events in the Select Corpus of American Novels" биће одржано у среду, 11. октобра 2023. године, кандидат др Грета Гец са почетком у 16:30 сати и кандидат др Јоване Срећковић са почетком у 17:30 сати, у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

02.10.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и култура на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

02.10.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор сарадника у настави за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.09.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

28.09.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.09.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.09.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

22.09.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Англистика, предмет Америчка књижевност, под називом „Амерички постмодернизми“ биће одржано у уторак 3. октобра 2023. године, кандидат др Александра Вукотић, са почетком у 12 сати и кандидат др Јоване Срећковић са почетком у 13 сати, у учионици 230 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

14.09.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

12.09.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

01.09.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарска књижевност, под називом „Културно-уметнички контакти: Љубомир Мицић и Гео Милев“ кандидата др Олге Савеске биће одржано у понедељак 11. септембра 2023. године, са почетком у 12 сати, у просторијама Руског центра Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

01.09.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик П1 – П4.

01.09.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Германистика, предмети Савремени немачки језик Г и Савремени немачки језик П.

01.09.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик.

31.08.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик и књижевност, под називом „ Семантика речи које означавају боје у турском језику“ кандидата др Саше Брадашевића биће одржано у петак 8. септембра 2023. године, са почетком у 12 сати, у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

29.08.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Германистика, предмет Савремени немачки језик П.

28.08.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Скандинавистика, предмет Нордијска филологија на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

28.08.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

28.08.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије вишег лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

24.08.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Стилистика српског језика, под називом „Стереотипизација као језичко-стилски поступак“ кандидата др Ненада Крцића биће одржано у понедељак, 4. септембра 2023. године, са почетком у 13 сати, у слушаоници 33 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

21.08.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

16.08.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Балканологија на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

31.07.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за израду извештаја о кандидатима који су се пријавили на конкурс за избор сарадника ван радног односа (демонстратора) за ужу научну област Арабистика, предмет Арапски језик и књижевност.

12.07.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Хиспанистика, предмет Хиспаноамеричка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

12.07.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

12.07.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за демонстратора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

12.07.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

11.07.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа – демонстратора Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за демонстратора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Хиспаноамеричка књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

11.07.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

10.07.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента са докторатом за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.07.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.07.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

06.07.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

04.07.2023. - У складу са чланом 11 Правилника о ближим условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора ставља се на увид јавности 15 дана за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик (Саврмени кинески језик Г-3 и Савремни кинески језик Г-4) Извештај Комисије.

30.06.2023. - У складу са чланом 86 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор мср Јоване Иваниш у истраживачко звање истраживач-сарадник.

13.06.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

05.06.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност, под називом „Књижевни рад Димитрија Кантакузина" кандидата др Ирене Плаовић биће одржано у среду, 14. јуна 2023. године, са почетком у 13 сати, у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

05.06.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност, под називом „Књижевни рад Димитрија Кантакузина" кандидата др Јелене Јонић биће одржано у среду, 14. јуна 2023. године, са почетком у 12 сати, у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.

25.05.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Савремени немачки језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

17.05.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Полонистика, предмет Пољски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

15.05.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

10.05.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.04.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

26.04.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмет Средњовековна књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

21.04.2023. - У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Гордане Станчић у научно звање научни сарадник.

19.04.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмети Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

19.04.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор вишег лектора за ужу научну област Хиспанистика, предмети Шпански језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

29.03.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор редовног професора за ужу научну област Хунгарологија, предмети Мађарска књижевност, Мађарска култура и Теорија и техника превођења на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

24.03.2023. - У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Биљане Рујевић у научно звање научни сарадник.

16.03.2023. - У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Милене Милинковић у научно звање научни сарадник.

22.02.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Романистика, предмет Француска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

14.02.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Синологија, предмет Кинески језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

08.02.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област Општа књижевност, предмети Преглед опште књижевности 1 и Предглед опште књижевности 2 на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

02.02.2023. - У складу са чланом 117 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор асистента за ужу научну област Романистика, предмети Француска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

26.01.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Приговор, Одговор на приговор

25.01.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Недерландистика, предмет Холандска и фламанска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

25.01.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руска књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

13.01.2023. - У складу са чланом 14 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) ставља се на увид јавности 15 дана Извештај Комисије за избор доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Увод у српску књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. (Сажетак)

11.01.2023. - У складу са чланом 82 Закона о науци и истраживањима ставља се на увид јавности 30 дана Извештај Комисије за избор др Бојане Башарагин у научно звање научни сарадник.

11.01.2023. - Приступно предавање, у поступку избора у звање доцента за ужу научну област Недерландистика, предмет Холандска и фламанска књижевност, под називом „Архетип Велике Мајке у роману Једно страно племе ме је отело Вилема Бракмана“ кандидата др Александра Ђокановића биће одржано у среду, 25. јануара 2023. године, са почетком у 12 сати, у слушаоници 427 Филолошког факултета Универзитета у Београду, Студентски трг 3.