Навигација

Приступ информацијама од јавног значаја

Приступ информацијама од јавног значаја

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са чланом 38, став 1, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, на Филолошком факултету  Универзитета у Београду  је Мирјана Димитријевић – sekretar@fil.bg.ac.rs

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

  • у писаној форми на адресу: Филолошки факултет, Студентски трг број 3, 11000 Београд;
  • електронском поштом на адресе: dekanat@fil.bg.ac.rs и sekretar@fil.bg.ac.rs;
  • предајом на шалтеру писарнице/архиве која се налази на адреси Студентски трг број 3, Београд.

 Одлука о именовању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.