Навигација

Општа књижевност и теорија књижевности

Студијски програм – Основне академске студије

Општа књижевност и теорија књижевности
Главни предмети четворогодишњих студија (240 ЕСПБ) на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности јесу историја светске књижевности од антике до краја 20. века, историја поетике, историја уметности, методологија науке о књижевности, естетика, као и савремени књижевнотеоријски правци. Осим тога, ове студије укључују и обавезну наставу страних језика, у оквиру које студенти слушају два школска језика по избору током прва четири семестра, а касније могу похађати још неки од многих изборних језика које нуди Филолошки факултет. Поред обавезних, Катедра за општу књижевност нуди и изборне курсеве из историје и теорије књижевности, као и могућност похађања широког спектра предмета из лингвистике, филозофије и студија културе, пружајући студентима темељено интердисциплинарно образовање у области хуманистичких наука.

Студијски програм – Мастер академске студије

На мастер академским студијама студенти се припремају за самостално бављење свим делатностима за које се компетенције стичу усвајањем савремених знања у области језика, књижевности, културе, наставе, публицистике, преводилаштва, лекторског, уредничког и редакторског посла.

Дипломци Катедре за општу књижевност и теорију књижевности могу да наставе специјалистичко усавршавање у области проучавања књижевности на мастер и докторским студијама, а распон области у којима представљају водеће професионалце широк је и креће се од књижевне критике, новинарства, преводилаштва и библотекарства, до организације делатности у области културе, издаваштва и рада у телима владе, дипломатије и међународних организација и фондација.

Приликом конкурисања за упис на мастер академске студије, студент се одлучује између следећих студијских програма: Језик, књижевност, култура (Књижевност и култура, Језик и лингвистика, Комуникација, медији и култура и Настава страних језика), Библиотекарство и информатика, Превођење и и Српски језик као страни.

Историјат

Катедра за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета изданак је установе која датира од 1873. године, када је на Великој школи, из које је настао Универзитет у Београду, основана Катедра за општу историју књижевности. Током Другог светског рата настава из упоредне књижевности и теорије књижевности на Београдском универзитету потпуно је угашена, а обновљена је 1954. године. Први дипломац обновљене Катедре за општу књижевност и теорију књижевности био је Данило Киш, који је доцније постао један од најпознатијих југословенских писаца у међународним оквирима. На Катедри је 1995. године по његовом имену установљена награда која се сваке године додељује за најбоље студентске радове. На овој катедри предавала су највећа имена наше науке о књижевности, од Богдана Поповића и Јована Скерлића, преко Војислава Ђурића, Николе Милошевића и Светозара Петровића, до Драгана Стојановића. Као место где се Библија, Хомер, Данте, Шекспир и Пруст изучавају упоредно, заједно с најбољим српским писцима, теоријом књижевности, естетиком и историјом уметности, Катедра за општу књижевност и теорију књижевности данас је јединствена у свету.

Библиотека

Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности располаже са 23.900 јединица монографских публикација и 2.400 свезака сериjских публикација (60% фонда чине теоријски текстови и референтна збирка, а 40% белетристика). Библиотека има 4.288 активних и око 1.500 потенцијалних корисника.

Стални корисници библиотеке су студенти све четири године група 01, 05, 06, 08, 13, 25, 36, као и студенти свих осталих група упућени на књижевнокритичку литературу и преводе књижевних дела која изучавају на матичним катедрама. Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности налази се на I спрату зграде Филолошког факултета (улаз из Кнез Михаилове улице).

Приступ електронском каталогу библиотеке: COBISS

  • Рад са корисницима: 10–13 и 15–18
  • 011 202 17 18
  • 011 2638 622 (лок. 218)

Актуелности

Контакти

  • Библиотекари Катедре
  • Драган Врачарић
  • Урош Беговић
  • 011/2021-718
  • 011/2638-622 (лок. 218)