Навигација

Честа питања будућих студената

Основне академске студије

Пријава на конкурс и пријемни испит

Одговори на недоумице у вези са административним корацима приликом пријаве и самим пријемним испитом

Уписна процедура

Детаљан опис процедуре након пријемног испита и објављивања коначних ранг-листа.

Најчешћа питања о изборним предметима и језицима

Питања у вези са избором предметâ, помоћних језика и другим недоумицама на почетку студија. 

Мастер академске студије

Уписна процедура

Детаљан опис процедуре након објављивања коначних ранг-листа.

Почетак студија

Питања у вези са избором предметâ, испитним роковима, пријавом завршног рада итд.

Докторске академске студије

Уписна процедура

Детаљан опис процедуре након објављивања коначних ранг-листа.

Почетак студија

Питања у вези са избором предметâ, истраживачким радом итд.