Навигација

Иберијске студије

Обавештења

Архива вести

Основне академске студије (ОАС)

Студенти се упознају с појмовима из области хиспанистике и разноликошћу хиспанског света развијајући интеркултурне вештине. Стичу знања о историји Шпаније и Хиспанске Америке и сагледавају их у ширем, глобалном контексту. Уче шпански језик с теоријског и практичног становишта, савладавају методе и технике подучавања шпанског као страног језика, те усвајају вештине у области књижевног и стручног превођења. Изучавају шпанску и хиспаноамеричку књижевност, културу, уметност и припремају се за наставу у основној школи, средњој школи, на универзитету и у дигиталном окружењу. Баве се истраживачким радом и развијају језичке, дидактичке, комуникативне, критичке и дигиталне компетенције. Брошура за будуће студенте.

Мастер академске студије (МАС)

На мастер академским студијама студенти се припремају за самостално бављење свим делатностима за које се компетенције стичу усвајањем савремених знања у области језика, књижевности, културе, наставе, публицистике, преводилаштва, лекторског, уредничког и редакторског посла.

Студенти се обучавају за самостално бављење научно-истраживачким радом и примену стечених знања у стручном бављењу језиком, књижевношћу и културом, као и за даље усавршавање на студијама трећег степена (докторским академским студијама).

Студенти могу изабрати следеће студијске програме/модуле: Језик, књижевност, култура (Иберијске студије, Језик и лингвистика, Књижевност и култура, Комуникација, медији и култура, Настава страних језика), Библиотекарство и информатика, Превођење и Српски језик као страни.

Студијски програм МАС

Историјат

Настава шпанског језика на Универзитету у Београду започела је на тадашњем Филозофском факултету (филологија је тада била у саставу тог факултета) 1951. године на Катедри за романистику, где се шпански језик слушао као факултативни предмет. Први предавач, у звању лектора, био је шпански избеглица, Каталонац Хосе Борт Вела. Шпански добија статус другог страног језика као изборни предмет на истој Катедри школске 1962/63. године, а наставу држи асистент мр Љиљана Павловић Самуровић. За вежбе је био задужен Аргентинац Хуан Октавио Пренс који ће касније каријеру наставити као професор Универзитета у Трсту, добитник престижне награде Casa de las Américas за поезију.

Први дипломирани професори шпанског језика и књижевност изашли су са Групе 1975. године. Прва докторска дисертација из хиспанистике одбрањена је на Факултету 1984. године. Током првих година рада, када на Групи није било довољно квалификованих наставника у извођењу наставе, одржавању испита, као и у Комисијама за израду магистарских и докторских теза, драгоцену помоћ пружале су колеге са Групе за француски језик и књижевност и Катедре за италијански језик и књижевност (др Радивоје Константиновић, др Иван Клајн, др Момчило Савић, др Пера Половина).

Распоред предавања

Распоред предавања

Распоред по годинама студија Шпанског језика, хиспанских књижевности и култура приказан је у одговарајућим редовима (I–V). Распоред за изборне језике – шпански, каталонски и португалски – налази се у реду П-1/П-2 (прва година учења) и П-3/П-4 (друга година учења). Распоред за факултатувне курсеве из каталонског и португалског језика (трећа година учења) налази се у реду П-5/П-6. Мењање групе није дозвољено.

Обавештавамо студенте да је распоред часова подложан променама и да је ово ажурирана верзија.

Распоред испита

Oбавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези да се благовремено информишу.

Библиотека

Библиотека Катедре за иберијске студије има преко 10.000 монографских публикација: уџбеника, приручника и лектире, већином на шпанском језику. У фонду су у мањем броју заступљене публикације на српском језику (преводна књижевност), на каталонском, португалском, галисијском и баскијском језику. Фонд библиотеке чини и 48 наслова серијских публикација са укупно 429 свезака. Каталог серијских публикација урађен је у електронском облику у Excel датотеци. Библиотека је смештена у анексу између III и IV спрата нове зграде Филолошког факултета.

Од почетка 2004. године каталогизација приновљеног фонда библиотеке обавља се и у узајамној библиографско-каталошкој бази података COBISS.SR, тако да је већина библиографских података новонабављених монографских публикација доступна и претражива на мрежи (на адреси: COBISS).

Библиотека Катедре за иберијске студије има читаоницу с 25 места и 2 рачунара.

На Катедри за иберијске студије нема запослених библиотекара. На библиотечким пословима, од 1. фебруара 2021. године, хонорарно је ангажована др Ана Голубовић, дипломирана библиотекарка саветница. Е-адреса за контакт је biblio.iberistika@fil.bg.ac.rs.

Радно време библиотеке: уторак и четвртак 10–14 часова.

Каталог библиотеке Иберистике

Важне информације:

Контакти