Навигација

Регистар студентских организација

 

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду Филолошки факултет Универзитета у Београду води Регистар студентских организација које на њему делују, у складу са Законом о студентском организовању (“Службени гласник РС”, број 67/21) и Правилником о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација (“Службени гласник РС”, број 30/2022). Статус студентске организације стиче се доношењем Решења о стицању статуса студентске организације и уписом у Регистар студентских организација који води Филолошки факултет у Београду, на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација. Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Универзитета у Београду и Филолошког факултета.