Навигација

Италијанистика

Обавештења

Архива вести

Студијски програм – Основне академске студије

Италијански језик, књижевност, култура
Студирајући на Групи за италијански језик, књижевност и културу, научићете италијански језик на нивоу Ц2 на крају основних студија, италијанску књижевност и културу и  методику наставе италијанског језика. Приликом изучавања италијанског језика студенти добијају комуникативни приступ и савремене уџбенике. Програми су усклађени са Заједничким европским референтним оквиром за живе језике, а програм на 1. години основних студија прилагођен је почетницима у учењу италијанског језика. Већ од 2. године студија, студенти језик изучавају у сарадњи са лекторина из Италије. Уз интерактивни рад са професорима и сарадницима, студенти се са књижевношћу упознају изучавајући је од најстарије италијанске књижевности до савремених писаца, а од 1. године студије раде на књижевним делима на италијанском језику. Уз то, сусрешће се са бројним предметима за усавршавање на пољу превођења, као што су: Теорија превођења, Писано књижевно и стручно превођење и Основи усменог превођења.

Студијски програм – Мастер академске студије

На мастер академским студијама студенти се припремају за самостално бављење свим делатностима за које се компетенције стичу усвајањем савремених знања у области језика, књижевности, културе, наставе, публицистике, преводилаштва, лекторског, уредничког и редакторског посла.
Студенти се обучавају за самостално бављење научно-истраживачким радом и примену стечених знања у стручном бављењу језиком, књижевношћу и културом, као и за даље усавршавање на студијама трећег степена (докторским академским студијама).

Приликом конкурисања за упис на мастер академске студије, студент се одлучује између следећих студијских програма: Језик, књижевност, култура (Италијански језик, књижевност и култура, Језик и лингвистика, Књижевност и култура, Комуникација, медији и култура и Настава страних језика), Библиотекарство и информатикаПревођење и Српски језик као страни.

Историјат

Почеци Катедре за италијанистику сежу још у године између I и II светског рата, иако је неких покушаја оснивања лектората за италијански језик било и пре I светског рата. Као почетак наставе узима се година 1930. када је професор Станко Шкерљ одржао прво предавање из италијанске књижевности, и то у оквиру Филозофског факултета у Београду, који је, све до 1961. године, када се одвојио самостални Филолошки факултет, обухватао и филолошке студије.

О правој, континуираној настави италијанског језика и књижевности може се, међутим, говорити тек у времену после II светског рата. Од тада па на даље Семинар за италијански језик, који је постојао у саставу Катедре за француски језик и књижевност (све до 1966. године када настаје самостална Катедра за италијанистику), почео је систематски да развија своје активности у наставном и научном смеру, уз непрекидно повећавање броја наставника и студената. Од тог периода непрекидно се усавршава наставна пракса у складу са новим методама учења и новим училима, развија се научна делатност која је посебно усмерена на истраживање културних и књижевних веза са Италијом.

Корисни линкови

Друштвене мреже:     

Библиотека

Библиотека Катедре за италијанистику поседује укупно 24.012 библиотечких јединица, 14.096 монографских и 9.916 серијских публикација.
У библиотеци је запослен Предраг Бојанић, библиотекар са положеним стручним испитом.
Издавање књига од понедељка до петка од 9.00 до 14.30 часова.

Контакт: biblioteka.italijanski@fil.bg.ac.rs

Важне информације:

Издавачка делатност

Контакти

 • Управник Катедре
 • доц. др Драгана Радојевић
 • 011/ 2638-622 лок. 154
 • кабинет 314
 • Заменик управника Катедре
 • доц. др Катарина Завишин
 • 011/ 2638-622 лок. 157
 • кабинет 315
 • Секретар Катедре
 • Жаклина Виторовић
 • 011/ 2021-617
 • канцеларија 313
 • канцеларија 525