Навигација

Органи и тела Факултета

Савет

Чланови из реда наставног особља

 1. проф. др Ирена Шпадијер, председник
 2. проф. др Катарина Расулић, заменик председника
 3. доц. др Мејсун Гарајбе Симоновић
 4. доц. др Јелена Гинић
 5. проф. др Душка Кликовац
 6. проф. др Адријана Марчетић
 7. проф. др Александар Милановић
 8. Мирна Стевановић
 9. проф. др Бошко Сувајџић
 10. доц. др Невена Цековић
 11. проф. др Ивана Трбојевић Милошевић

Чланови из реда ненаставног особља

 1. Весна Видовић
 2. Томислав Матић
 3. Валентина Тасић

Чланови из реда студената

 1. Матија Васовић

Представници оснивача

 1. Ивона Јевтић
 2. проф. др Драган Станић
 3. Радомир Андрић
 4. проф. др Жана Бојовић
 5. Драгослав Бокан
 6. др Предраг Марковић
 7. проф. др Ивица Радовановић
 8. проф. др Драган Николић

Архиви седница Савета можете приступити ОВДЕ.  

Комисија за развој

 1. др Ирина Антанасијевић, редовни професор
 2. др Анете Ђуровић, редовни професор
 3. др Александра Јовановић, редовни професор
 4. др Душка Кликовац, редовни професор
 5. др Мирјана Маринковић, редовни професор
 6. др Славко Петаковић, редовни професор
 7. др Гордана Стокић Симончић, редовни професор
 8. др Вања Станишић, редовни професор
 9. др Марко Чудић, редовни професор

Етичка комисија

 1. проф. др Ивана Трбојевић Милошевић, члан и председник
 2. проф. др Милан Алексић, члан
  проф. др Снежана Вучковић, заменик члана
 3. проф. др Адријана Марчетић, члан
  доц. др Маја Савић, заменик члана
 4. проф. др Саша Модерц, члан
  проф. др Ненад Николић, заменик члана
 5. др Тања Гаев, доцент, члан
  др Андреј Бјелаковић, заменик члана
 6. Милош Станић, члан
  Никола Јелић, заменик члана

Статутарна комисија

 1. проф. др Катарина Расулић, председник
 2. доц. др Јован Чудомировић, заменик председника
 3. проф. др Ненад Николић
 4. проф. др Адријана Марчетић
 5. доц. др Балша Стипчевић
 6. проф. др Ненад Томовић
 7. Мирна Стевановић

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета

 1. др Снежана Вучковић, ванредни професор, заменик председника
 2. др Александра Вукотић, доцент
 3. др Ана Јаковљевић Радуновић, доцент
 4. др Војкан Стојичић, доцент, председник
 5. др Тања Ракић, доцент

Комисија за дисциплинску одговорност студената

 1. др Наташа Ристивојевић Рајковић, доцент – члан
  др Сања Огњановић, доцент – заменик члана
 2. др Стефан Стојановић, доцент – члан
  Марко Гагић,доцент – заменик члана

Издавачки савет

 1. проф. др Биљана Чубровић, председник
 2. проф. др Рајна Драгићевић, в.д. заменика председника
 3. проф. др Петар Буњак
 4. проф. др Михајло Пантић
 5. проф. др Ана Коларић (продекан, члан по функцији)
 6. доц. др Наташа Јанићијевић (продекан, члан по функцији)

Архиви седница Издавачког савета можете приступити ОВДЕ.

Комисија за уџбенике Филолошког факултета

 1. др Весна Ломпар, ванредни професор
 2. др Зона Мркаљ, редовни професор, председник 
 3. др Данијела Васић, ванредни професор, заменик председника 
 4. др Бранислав Ивановић, ванредни професор
 5. др Ксенија Кончаревић, редовни професор

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе

 1. др Зорица Витић, редовни професор
 2. др Зузана Чижикова, ванредни професор
 3. др Ана Батас, доцент
 4. др Милица Винавер-Ковић, доцент
 5. др Жељко Донић, доцент
 6. др Ана Ђорђевић, доцент
 7. др Дивна Глумац, доцент
 8. доц. др Јован Чудомировић, члан по функцији без права гласа (продекан за наставу) 
 9. Студент продекан, члан по функцији без права гласа
 10. доц. др Добринка Кузмановић, члан без права гласа (наставник из области психологије)

Веће докторских студија

 1. др Ксенија Ајкут, редовни професор
 2. др Бојан Ђорђевић, редовни професор
 3. др Јелена Јовановић Симић, редовни професор
 4. др Веран Станојевић, редовни професор
 5. др Јелена Филиповић, редовни професор
 6. др Соња Петровић, ванредни професор
 7. др Зорица Бечановић Николић, ванредни професор
 8. др Софија Биланџија, ванредни професор
 9. др Јелена Дрљевић, ванредни професор
 10. др Биљана Марић, ванредни професор
 11. др Милица Спремић Кончар, ванредни професор
 12. др Ана Елаковић Ненадовић, доцент
 13. др Иван Књижар, доцент

Архиви седница Већa докторских студија можете приступити ОВДЕ.

ПРЕДСТАВНИЦИ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ОРГАНИМА И ТЕЛИМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Веће научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду

 1. проф. др Рајна Драгићевић
 2. проф. др Бошко Сувајџић
 3. проф. др Александра Корда-Петровић
 4. проф. др Александра Јовановић
 5. проф. др Ема Петровић

Веће групације друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду

 1. проф. др Ива Драшкић Вићановић (декан, члан по функцији)
 2. проф. др Весна Ломпар
 3. проф. др Славко Петаковић
 4. проф. др Весна Елез
 5. проф. др Биљана Марић