Навигација

Неохеленске студије

Обавештења

Архива вести
Увид у радове и упис оцена

Увид у радове и упис оцена

Обавештавају се студенти да ће упис оцена и увид у радове из предмета Савремени грчки језик Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, ...

Обавештење

Обавештење

Обавештавају се студенти да дана, 9. маја неће имати Савремени грчки језик Г-6 код др Николаоса Матјудакиса, стр...

Предавање

Предавање

Рани послератни односи између Југославије и Грчке: случај Буљкес Др Милош Ничић, научни сарадник на Факултету...

Студијски програм – Основне академске студије

Грчки језик, књижевност, култура
Како су главни предмет студије неохеленистике, студенти уче грчки језик с теоријског и практичног аспекта. Грчки језик се учи од почетног нивоа, тако да није неопходно предзнање како би се настава могла пратити. Поред наставе савременог језика, студенти похађају часове класичног грчког и историје грчког језика. Упознају се са основним карактеристикама античке и византијске књижевне и културне традиције, као и са модерном грчком књижевношћу, односно грчком књижевношћу са Кипра. Током студија, упознају се са одликама Балкана као географскoг, културног, историјског и политичког региона Европе. Стичу основна знања (историјска и културна) о балканским народима, препознавајући културно-цивилизацијски контекст у коме су се народи Балкана развијали и стварали. Стичу синоптички преглед историјског, културног и цивилизацијског развоја Грка, што им омогућава да се детаљније и свестраније упознају са грчким народом и његовим доприносом у развоју савременог европског друштва. Најзад, упознају се са методама и техникама за подучавање модерног грчког језика као страног, како би знања која су стекли током студија могли пренети свима који су заинтересовани за учење модерног грчког језика.

Студијски програм – Мастер академске студије

На мастер академским студијама студенти се припремају за самостално бављење свим делатностима за које се компетенције стичу усвајањем савремених знања у области језика, књижевности, културе, наставе, публицистике, преводилаштва, лекторског, уредничког и редакторског посла.

Студенти се обучавају за самостално бављење научно-истраживачким радом и примену стечених знања у стручном бављењу језиком, књижевношћу и културом, као и за даље усавршавање на студијама трећег степена (докторским академским студијама).

Приликом конкурисања за упис на мастер академске студије, студент се одлучује између следећих студијских програма: Језик, књижевност, култура (Језик и лингвистика, Књижевност и култура, Комуникација, медији и култура и Настава страних језика), Библиотекарство и информатика, Превођење и Српски језик као страни.

Историјат

ИСТОРИЈАТ 1995–2009.
Катедра за неохеленске студије, или кратко Неохеленистика, тренутно је „најмлађа” на Филолошком факултету. Основана је 1995. године, што значи да је ове, 2022/23, уписана 27. генерација студената. Треба истаћи да је прва у земљи где се изучавају савремени грчки језик и књижевност на универзитетском нивоу.
ОСНИВАЊЕ КАТЕДРЕ
Наставно-научно веће Филолошког факултета донело је одлуку 3. јуна 1993. године да се оснује Катедра за неохеленске студије, а у оквиру ње и Група за грчки језик и књижевност. Наставни план и програм ове студијске групе Веће је утврдило на својој седници од 11. маја 1994. године. Образложење за оснивање Катедре за неохеленске студије саставили су професори Јован Деретић, Дарко Танасковић и Радојица Јовићевић. У развојној политици Филолошки факултет од свог оснивања тежио је да прошири спектар филологија које се на њемуизучавају и у томе је до сада постигао значајне резултате. Имајући у виду такву оријентацију, слободни смо да предложимо да се предузму потребни кораци за увођење неохеленских студија у наставни план и у програм научно-истраживачког рада Филолошког факултета. Грчки језик, којим говори народ пријатељске нам Грчке и Грци расути широм света, настао је у процесу развоја најстаријег културног језика Европе, старогрчког или хеленског.

Библиотека

Библиотека Катедре за неохеленистику броји око 7.000 јединица са једним запосленим библиотекаром (мср Иван Грујић).

Налази се на првом спрату зграде Филолошког факултета, кабинет 125 (улаз из Кнез Михаилове улице).

 • Библиотечки фонд
 • Издавање књига: 10.00–14.00
 • Обавезно наручивање књига 24 сата раније путем имејла.
 • 011/2021-609
 • 063/266-656

Контакти

 • Управник Катедре
 • доц. др Војкан Стојичић
 • 011 2021 609
 • кабинет 125
 • Заменик управника Катедре
 • доц. др Ана Елаковић-Ненадовић
 • 011 2021 609
 • кабинет 125
 • Библиотекар Катедре
 • мср Иван Грујић
 • 011 2021 609
 • 063/266-656
 • кабинет 125

Запослени

Редовни професори

Доценти

Асистенти

Виши лектори

Лектори

Сарадници