Навигација

Романистика

Обавештења

Архива вести

Кратак историјат

Катедра за романистику најстарија је романистичка катедра у Републици Србији, али и у земљама бивше Југославије. Основана је као Семинар француског језика у саставу Семинара за општу књижевност 1896. године при Великој школи, претечи Универзитета у Београду. Кад је 1905. године званично оформљен Универзитет и кад су гране сродних наука сврстане у групе, настала је Романска филологија у саставу Филозофског факултета. У њој је прво деловао Семинар за француски језик, у оквиру кога су се други романски језици — италијански и румунски — могли слушати као факултативни или изборни предмет. Након реорганизације Филозофског факултета 1948. године, Романска филологија постаје Катедра за романске језике и књижевности. После Другог светског рата уведени су Семинар за италијански језик и Семинар за румунски језик. Лекторат за шпански језик отворен је 1951. године. По издвајању Филолошког факултета од Филозофског 1960. године, Катедра је преименована у Одсек за романистику. У његовом саставу биле су Група за француски језик и књижевност, Група за италијански језик и књижевност, Лекторат за шпански језик и, од 1963. године, Група за румунски језик и књижевност. Група за италијански језик и књижевност осамосталила се 1966. године као Катедра за италијанистику. Лекторат за шпански језик прерастао је 1971. године у Групу за шпански језик и књижевност. Кад је у студијски програм уведена хиспаноамеричка књижевност, група је променила име у Групу за шпански језик и хиспанске књижевности, а 2000. године осамосталила се као Катедра за иберијске студије. У саставу Катедре за романистику деловао је од 1997. до 1999. године и Лекторат за португалски језик, али је и он пребачен на Катедру за иберијске студије. Од 2000. године Катедру за романистику чине Група за француски језик, књижевност и културу и Група за румунски језик, књижевност и културу.

Библиотека

У склопу библиотеке Катедре за романистику налазе се две библиотеке: Библиотека Групе за француски језик и књижевност и Библиотека Групе за румунски језик и књижевност.

Библиотека Групe за француски језик и књижевност поседује око 40.000 монографских публикација и 164 наслова серијских публикација, већином на француском језику. У фонду су у мањем броју заступљене публикације на српском језику (углавном преводна књижевност). Саставни део књижног фонда чине легати професора Миодрага Ибровца, Светозара Русића, Ивана Димића, Бранка Јелића и Мирослава Караулца. Део фонда чини богата референсна збирка – речници, енциклопедије, граматике, приручници за француски и румунски језик, значајне монографске студије итд. Библиотечки фонд такође чине докторске дисертације, магистарски и мастер радови. Библиотека поседује и одређен број компакт-дискова и видео-касета.

Библиотека Групе за румунски језик и књижевност има око 8.000 монографских публикација и значајан број примерака серијских публикација, већином на румунском језику. У фонду су у мањем броју заступљене публикације на српском језику (углавном преводна књижевност). Део фонда чини богата референсна збирка – речници, енциклопедије, граматике, приручници за румунски језик, значајне монографске студије итд. Библиотечки фонд такође чине докторске дисертације, магистарски и мастер радови. Библиотека поседује и одређен број компакт-дискова и видео-касета.

Контакти

  • Управник Катедре
  • доц. др Саша Марјановић
  • консултације по договору имејлом
  • Заменик управника Катедре
  • доц. др Љубица Ђурић
  • консултације по договору имејлом

Запослени

Редовни професори

Ванредни професори

Доценти

Асистенти

Виши лектори

Лектори

Сарадници