Навигација

Библиотекарство и информатика

Обавештења

Архива вести
МАС ПРАКСА

МАС ПРАКСА

Обавештавамо студенте мастер студија да ће први део стручне праксе почети у недељу, 17. марта 2024. године у 11,...

Студијски програм – Основне академске студије

Библиотекарство и информатика
За време студија студенти ће се бавити областима историје књиге и библиотека, управљања знањем, библиотекарства, библиографије, музеологије, архивистике, библиотечке информатике, рачунарске лингвистике, менаџмента и маркетинга у институцијама културе. Стећи ће вештине у проналажењу, организацији и дистрибуцији информација које су забележене у књигама, часописима, новинама, архивској грађи, али и многим другим форматима на екрану, папиру или неком другом носиоцу. Добро ће овладати процесом комуникације, усвојиће знања из програмирања, као и управљања веб-страницама и базама података. Унапредиће постојеће и стећи ново знање два страна језика. Познаваће организацију знања, структуру информација и биће специјализовани за претраживање најразличитијих каталога и база података.

Студијски програм – Мастер академске студије

Мастер академске студије Библиотекарство и информатика трају годину дана. На мастер академским студијама студенти стичу нова теоријска, практична и стручна знања, чиме се даље оспособљавају за различите послове у струци. Испуњавањем свих испитних обавеза и одбраном мастер рада студенткиња/студент стиче звање мастер библиотекар.

Мастер библиотекар биће оспособљен да се квалификовано и критички укључи у библиотечко-информациону делатност, да пружи стручан допринос истраживањима у области историје књиге и библиотека, проучавања културне баштине и институција културе, организације и управљања знањем, каталогизације, класификације, библиографије, архивистике, документалистике, библиотечке информатике, маркетинга и менаџмента у култури, проучавања и подизања нивоа културе читања и развијања читалачких навика. Мастер библиотекар ће поседовати стручне и истраживачке компетенције да се бави научним радом, да настави докторске студије у својој области, да резултате својих и туђих истраживања уме да примени у пракси у интересу развоја образовања, науке и културе, којима библиотеке, архиви, документационе установе и информатички пројекти служе.

Историјат

Школовање библиотечког кадра на високошколском нивоу у Србији почиње 1963. године, када је на Филолошком факултету у Београду основана Катедра за библиотекарство. Прва ове врсте на целом југословенском простору, Катедра је изазвала интересовање библиотекара, библиотека и библиотекарских удружења. На Катедру су уписане само две генерације студената. Ипак, захваљујући оснивачима, пре свега проф. др Мирославу Пантићу и неколицини професора и наставника, дипломирало је седамнаест студената.

Модернизацијом наставе и реформом високог школства 1978. године на Филолошком факултету је уведено неколико смерова за трећу и четврту годину студија, међу којима и Смер за библиотекарство. Смер је претпостављао двогодишње студије библиотекарства (4 семестра) уз редовне четворогодишње студије на једној од група Филолошког факултета. Оснивач и руководилац Смера била је др Љубица Ђорђевић, ванредни професор. У периоду од 1980/81. до 1990/91. школске године дипломирало је 67 студената. 

Библиотека

Библиотека Катедре за библиотекарство и информатику поседује близу 5.000 публикација које се уклапају у потребе студената и професора Катедре, па се тако у њој налазе референсна збирка, литература из области библиотекарства, информатике, историје књиге и библиотека, музеологије, културологије, архивистике, менаџмента, те известан број публикација домаће и стране белетристике. Читаоница са шест читалачких места отворена је радним даном од 10 до 15 часова у кабинету 525.

Контакти

  • Заменик управника Катедре
  • Проф. др Бојан Ђорђевић
  • кабинет 532
  • Библиотекар и секретар Катедре 
  • Жаклина Виторовић
  • 011/2021-617
  • кабинет 525