Навигација

Оријенталистика

Историјат

Катедра за оријенталистику у Београду основана је 1926. године и то је прва оријенталистичка универзитетска катедра на Балкану. Њен оснивач је др Фехим Бајрактаревић, бечки студент и докторанд. Он је 1925. године на позив Богдана Поповића, дошао на Филозофски факултет у Београду и на Катедри за светску књижевност почео да предаје персијску књижевност и турски језик. Само годину дана касније основао је и самостални Семинар за оријенталну филологију (указ од 15. јула 1926. године), на коме је провео читав радни век, предано, савесно и студиозно посвећен и научном и педагошком раду.

При оснивању Катедре професор Бајрактаревић се определио за тада доминантни европски оријенталистички модел, за концепцију исламистичке оријенталне филологије која је подразумевала изучавање језика и књижевности народа из исламског цивилизацијског круга, првенствено Арапа, Персијанаца и Турака, концепцију коју историјски и културни фактори чине трајно акутелном на балканским просторима, упркос свим покушајима њеног оспоравања и административног укидања. Професор Ф. Бајрактаревић сам је предавао све стручне оријенталистичке предмете све до педесетих година прошлог века када на Катедру почиње да пристиже наставни и научни подмладак. Школске 1950/1951. године Катедра добија свог првог асистента, Марију Ђукановић (1923–1983). Она је била и први докторанд београдске Катедре (1956. године одбранила тезу: Римована аутобиографија Варвари Али-паше).

Библиотека

У склопу библиотеке Катедре за оријенталистику налазе се две библиотеке: Библиотека за арапски и турски језик и Библиотека за јапанску и кинеску филологију.

Библиотека за арапски и турски језик (групе за арапски, турски, персијски језик и оријенталну филологију) тренутно има укупно 19.760 књига и 555 наслова часописа на свим светским језицима, а претежно на арапском, турском, персијском, енглеском, руском, француском, немачком и српском. Фонд је разврстан према областима изучавања језика, односно књижевности на: арапски (А), турски (Т), персијски (П) и тзв. разно (Р) и распоређен је по нумерус куренсу у оквиру засебних сигнатура. Све књиге које су заведене у књизи инвентара су и обрађене, а подаци о њима се налазе у неколико врста каталога, како лисних, тако и електронских.

Библиотека за јапанску и кинеску филологију броји више хиљада монографских публикација, као и серијске публикације значајне за истраживачки рад наставника и студената на Групама за јапански и кинески језик, књижевност и културу. Фонд библиотеке углавном се састоји од књига на јапанском, кинеском, енглеском и српском језику. Референсна збирка библиотеке састоји се од речника, енциклопедија и приручника на јапанском, кинеском и енглеском језику, уз неколико двојезичних речника на француско-јапанском, јапанско-шпанском, јапанско-руском и италијанско-јапанском језику. Библиотека садржи и збирку докторских дисертација и магистарских и мастер радова, одбрањених на матичним групама.

Контакти

  • Заменик управника Катедре
  • проф. др Мирјана Маринковић
  • кабинет 515
  • Секретар Катедре
  • мр Татјана Којић
  • 011/2021-714

Запослени

Редовни професори

Ванредни професори

Доценти

Асистенти

Виши лектори

Лектори

Сарадници у настави

Сарадници