Навигација

Мастер академске студије

Мастер академске студије

Шест студијских програма мастер академских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду – Српски језик, Српски као страни језик, Српска књижевност, Језик, књижевност, култура, Библиотекарство и информатика, Превођење – организовано је у 18 модула. Савладавањем програма мастер академских студија – на часовима предавања и вежби, у обављању стручне праксе и у изради завршног рада – продубљују се знања и компетенције стечене на основним академским студијама у одговарајућим областима, чиме се студенти додатно оспособљавају за квалитетно обављање различитих стручних и научних делатности из поља филологије у најширем смислу, затим наставе српског и страних језика, преводилаштва, библиотекарства, као и разноврсних послова у областима културе, медија и издаваштва. Стицање знања из методологије научног истраживања и увежбавање њихове примене оспособљава студенте за бављење научно-истраживачким радом и пружа им основу за даље усавршавање на докторским студијама.

Контакти

  • Татјана Миленковић
  • самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
  • Данило Обренић
  • самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
  • 011/2021-735
  • Иван Самарџић
  • самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
  • 011/2021-737