Навигација

Распоред просторија

Овде можете преузети Распоред просторија у ПДФ формату

СТАРА ЗГРАДА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

(Студентски трг 3)

НОВА ЗГРАДА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

(Кнез Михаилова 40, улаз са Студентског трга 3 кроз ходник лево)

 

Аула Факултета

Аула лево: Портирница и информације

Аула десно: Скриптарница  Факултета

Приземље

Приземље право: Одсек за студентска питања

Приземље лево

Просторија 21: Секретаријат Катедре за романистику

Библиотека Катедре за романистику

Учионица 21б

Учионица 22

 

Приземље десно:

Сала 11

Секретаријат Катедре за славистику

Библиотека Катедре за славистику

Сутерен

Сутерен лево:

Учионице: 16а, 24а, 2а, 2б, 2ц, 4а, 5а, 7а и 9а

 

Сутерен десно:

Руски центар

Учионице: 23а, 17а, 18а, 20а и 21а

Просторија 19а: Институт Конфуције

Просторија 22а: Институт Камоиш

Међуспрат:

Архива Факултета и Сала хероја

I спрат

Просторија 36: Библиотека Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

Просторија 39: Секретаријат Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

Учионице: 33, 34 и 35

Секретаријат Филолошког факултета:

Кабинет 30: Декан

Кабинет 29: Продекан

Кабинет 31: Секретар

Канцеларија 28: Одсек за опште и правне послове

Сала за седнице

Канцеларија 26: Одсек за финансијско и материјално пословање

 

Сутерен

Учионица 27

Просторија 22: Студентски парламент Филолошког факултета, Савез студената Филолошког факултета и студент продекан

Приземље

Учионице 010, 011 и 012

Просторија 013: Секретаријат и Библиотека Групе за румунски језик и књижевност

Просторија 014: Секретаријат и Библиотека Катедре за хунгарологију

I спрат

Међународни славистички центар

Учионице: 124, 126, 127, 128 и 111

Просторија 125: Библиотека Катедре за неохеленске студије

Просторија 123: Библиотека Катедре за општу књижевност и теорију књижевности

Канцеларија 116: Зборница Катедре за иберијске студије

Канцеларија 112: Секретаријат Катедре за општу књижевност и теорију књижевности

Просторија 110: Центар за српски језик као страни и канцеларија Темпуса

 

Међуспрат (анекс између I и II спрата) 

Библиотека Катедре за оријенталистику

 

II спрат

Учионице: 226, 227, 228, 229 и 230

Просторија 225: Библиотека Катедре за англистику 

Канцеларија 218: Зборница Катедре за англистику

Канцеларија 231: Секретаријат Катедре за иберијске студије и Семинара за друштвене науке

Канцеларија 212: Секретаријат Катедре за англистику

 

Међуспрат (анекс између II и III спрата) 

Учионице: А2, А4

Просторија А1: Секретаријат Катедре за албанологију

Просторија А3: Библиотека Катедре за албанологију

 

III спрат

Учионице: 327, 328, 329 и 330

Просторија 326: Библиотека Катедре за оријенталистику

Просторија 325: Библиотека Катедре за италијанистику

Просторија 318: Зборница Катедре за италијанистику

Канцеларија 313: Секретаријат Катедре за италијанистику

Канцеларија 331: Секретаријат Катедре за оријенталистику

 

Међуспрат (анекс између III и IV спрата) 

Учионица 12а

Библиотека Катедре за иберијске студије

 

IV спрат

Учионице: 426, 427, 428, 429 и 430

Просторија 425: Библиотека Катедре за германистику

Канцеларија 418: Зборница Катедре за германистику

Канцеларија 434: Секретаријат Катедре за германистику и Семинара за друштвене науке

 

Међуспрат (анекс између IV и V спрата) 

Просторија 540: Библиотека Групе за скандинавистику

 

V спрат

Амфитеатар

Канцеларија 514: Секретаријат Катедре за неохеленске студије

Канцеларија 517: Секретаријат Катедре за општу лингвистику

Просторија 525: Библиотека и Секретаријат Катедре за библиотекарство и информатику

Канцеларија 539: Зборница Групе за скандинавистику